Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fondia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
9.9.
2021

Fondia Oyj  

Johtohenkilöiden liiketoimet 9.9.2021 klo 15.15 EEST 

Fondia Oyj - johtohenkilöiden liiketoimet 

____________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen 

Nimi: Hellfors, Leena 

Asema: Toimitusjohtaja 

Liikkeeseenlaskija: Fondia Oyj 

LEI: 7437001EYNE2OP789M37 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS 

Viitenumero: 7437001EYNE2OP789M37_20210909114922_9 

____________________________________________ 

Liiketoimen päivämäärä: 2021-09-07 

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI) 

Tiedotteet
9.9.
2021

Fondia Oyj  

Johtohenkilöiden liiketoimet 9.9.2021 klo 15.15 EEST 

Fondia Oyj - Johdon liiketoimet 

____________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen 

Nimi: Savolainen, Harri 

Asema: Talousjohtaja 

Liikkeeseenlaskija: Fondia Oyj 

LEI: 7437001EYNE2OP789M37 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS 

Viitenumero: 7437001EYNE2OP789M37_20210909114907_9 

____________________________________________ 

Liiketoimen päivämäärä: 2021-09-07 

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI) 

Tiedotteet
9.9.
2021

Fondia Oyj  

Johtohenkilöiden liiketoimet 9.9.2021 klo 10.05 EEST 

Fondia Oyj - johtohenkilöiden liiketoimet 

____________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen 

Nimi: Hellfors, Leena 

Asema: Toimitusjohtaja 

Liikkeeseenlaskija: Fondia Oyj 

LEI: 7437001EYNE2OP789M37 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS 

Viitenumero: 7437001EYNE2OP789M37_20210908151316_7 

____________________________________________ 

Liiketoimen päivämäärä: 2021-09-07 

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI) 

Tiedotteet
9.9.
2021

Fondia Oyj  

Johtohenkilöiden liiketoimet 9.9.2021 klo 10.05 EEST 

Fondia Oyj - johtohenkilöiden liiketoimet 

____________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen 

Nimi: Savolainen, Harri 

Asema: Talousjohtaja 

Liikkeeseenlaskija: Fondia Oyj 

LEI: 7437001EYNE2OP789M37 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS 

Viitenumero: 7437001EYNE2OP789M37_20210908151117_5 

____________________________________________ 

Liiketoimen päivämäärä: 2021-09-07 

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI) 

Tiedotteet
9.9.
2021

Fondia Oyj  

Johtohenkilöiden liiketoimet 9.9.2021 klo 10.00 EEST 

Fondia Oyj - johtohenkilöiden liiketoimet 

____________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen 

Nimi: Oy Hammarén & Co Ab 

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö 

(X) Oikeushenkilö 

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö 

Nimi: Hammarén Johan 

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen 

Liikkeeseenlaskija: Fondia Oyj 

LEI: 7437001EYNE2OP789M37 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS 

Tiedotteet
26.8.
2021

Fondia Oyj -konserni: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021­ (Tilintarkastamaton)

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

Tiedotteet
26.8.
2021

Fondia Oyj

Yhtiötiedote                                                                                         

26.8.2021 klo 08:05

 

Fondia Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa uuden osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman ("osakeohjelma") valmistelun. Suunnitellun osakeohjelman tarkoituksena on edistää yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä tarjota osallistujille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ja tätä kautta kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa.

Tiedotteet
26.8.
2021

Fondia Oyj

Yhtiötiedote                                                                                       

26.8.2021 klo 08:00

 

Tiedotteet
27.5.
2021

Fondia Oyj                                

Yhtiötiedote    27.5.2021 klo 15.30

Fondia Oyj:n optio-oikeuksilla 2017 on 11.11.2020 - 30.4.2021 merkitty yhteensä 6 363 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 40 659,57 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 3 953 134 osaketta.

Tiedotteet
23.4.
2021

Fondia Oyj

Yhtiötiedote; Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 202123.4.2021 kl 9.00

 

Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2021

Fondia

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas