Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Fondia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
25.2.
2021

Fondia Oyj Yhtiötiedote 25.2.2021 klo 16.20

Fondia Oyj:n ("Fondia" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 18.3.2021 kello 11.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Fondian toimitiloissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 11, Helsinki.

Tiedotteet
25.2.
2021

Fondia Oyj

Yhtiötiedote 25.2.2021 klo 15.00

Fondia Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa sekä julkaistu osoitteessa https://services.fondia.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

Tiedotteet
18.2.
2021

Fondia Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 (Tilintarkastamaton)
 
Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

Tiedotteet
17.12.
2020

Fondia Oyj yhtiötiedote 17.12.2020 klo 19.30

Fondia Oyj ("Yhtiö") tiedotti 28.11.2018 Yhtiön hallituksen päätöksestä ottaa käyttöön konsernin henkilöstölle tarkoitettu osakesäästöohjelma. Osakesäästöohjelman ensimmäinen säästökausi oli 1.3.2019- 29.2.2020. Toisesta säästökaudesta 1.3.2020 - 28.2.2021 päätettiin ja tiedotettiin 19.12.2019.

Yhtiön hallitus on nyt päättänyt osakesäästöohjelman jatkamisesta säästökaudelle 2021 - 2022.

Tiedotteet
8.12.
2020

Fondia Oyj                           Yhtiötiedote    8.12.2020, klo 10.30

 

Fondia Oyj:n optio-oikeuksilla 2017 on 17.6.2020 - 10.11.2020 merkitty yhteensä 325 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 2 167,75 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 3 946 771 osaketta.

Tiedotteet
28.10.
2020

Fondia Oyj

Yhtiötiedote 28.10.2020 klo 8.00

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020

Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tiedotteet
26.10.
2020

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

26.10.2020 klo 16:45 

Fondia Oyj (jäljempänä "Fondia" tai "Yhtiö") oikaisee julkisuudessa viime päivinä esitettyä virheellistä tietoa, joka koskee Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:hyn (jäljempänä "Vastaamo") tehtyä tietomurtoa ja Fondian roolia Vastaamon tietosuojavastaavana. Fondia on aloittanut Vastaamon tietosuojavastaavana vasta tietomurron tapahduttua, eikä Fondialla näin ollen ole ollut mitään Vastaamon henkilötietojen käsittelyä koskevia tehtäviä nyt selvityksen alla olevan tietomurron tai mahdollisten tietomurtojen tapahtumahetkellä.

Tiedotteet
6.10.
2020

Fondia Oyj Yhtiötiedote

6.10.2020 klo 8.30

Fondia Oyj julkistaa tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen sekä liiketoimintakatsaukset vuonna 2021 seuraavasti:
  • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan torstaina 18.2.2021
  • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021 perjantaina 23.4.2021
  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 torstaina 26.8.2021
  • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021 perjantaina 29.10.2021 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan viikolla 8/2021.

Tiedotteet
27.8.
2020

Fondia Oyj, yhtiötiedote 27.8.2020 klo 8.30 

Fondia Oyj -konserni: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (tilintarkastamaton)
Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

Tiedotteet
12.8.
2020

Fondia Oyj

Yhtiötiedote 12.8.2020 klo 14.30

Fondia Oyj on nimittänyt Baltian tytäryhtiönsä Fondia Baltic Oü:n toimitusjohtajaksi Eneli Perolaisen. Ennen Fondiaa Perolainen on viimeisimpänä toiminut Head of Advisoryna Deloitte Estoniassa. Fondialla hän tulee osaksi konsernin johtoryhmää sekä Baltian toimintojen johtoryhmää. Hän aloittaa tehtävässään 17.8.2020.

Ennen Deloittea Perolainen on työskennellyt eri johtotehtävissä lakipalveluiden, verotuksen ja konsultoinnin parissa muun muassa Grant Thortonilla ja Ernst&Youngilla.

Fondia

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 160 työntekijää.