Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hereditas

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Hereditas

Hereditas

Hereditas Oy hallinnoi noin 200 miljoonan euron sijoitusomaisuutta parhaisiin käytäntöihin pohjautuvien perinteiden ja arvojen mukaisesti. Yrityksen arvoihin kuuluvat ammattitaito, pitkäjänteisyys ja luotettavuus, ja sen viestintä on avointa, selkeää ja yhdenmukaista kaikille osakkeenomistajille.