Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Hoivatilat

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
4.2.
2020

Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote
4.2.2020 klo 11:00 EET

Hoivatilat Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Hoivatilat Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista, hallituksen kokoonpanosta ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta Aureit Holding Oy:n tekemien ehdotusten mukaisesti.

Tiedotteet
30.1.
2020

Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote
30.1.2020 klo 10:00 EET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI BELGIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. KATSO LISÄTIETOJA ALLA KOHDASTA "TÄRKEITÄ TIETOJA".

Aureit Holding Oy:n kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemä vapaaehtoinen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suosittelema julkinen käteisostotarjous; jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos

Tiedotteet
28.1.
2020

Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote
28.1.2020 klo 9:50 EET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI BELGIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. KATSO LISÄTIETOJA ALLA KOHDASTA "TÄRKEITÄ TIETOJA".

Aureit Holding Oy:n kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista tekemä vapaaehtoinen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suosittelema julkinen käteisostotarjous; jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos

Tiedotteet
27.1.
2020

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 27.1.2020 kello 17:15 EET

Hoivatilat Oyj: Tulosvaroitus – Operatiivinen tulos jää alle ohjeistuksen tason Hoivatilat Oyj:n osakkeista tehtyyn julkiseen ostotarjoukseen liittyneiden kulujen johdosta

Tiedotteet
13.1.
2020

Hoivatilat Oyj                                                                                      
Pörssitiedote 13.1.2020 klo 16:10

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Tiedotteet
13.1.
2020

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 13.1.2020 kello 09:00 EET

Hoivatilat Oyj:n johtoryhmään uusi jäsen

KTM Jussi Vikman on nimitetty Hoivatilat Oyj:n asiakkuusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 13.1.2020 alkaen. Hänen vastuullaan on kunta-asiakkuuksien sekä mm. koulutilojen myynnin johtaminen ja kehittäminen.

Tiedotteet
10.1.
2020

Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote
10.1.2020 klo 19:25 EET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI BELGIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. KATSO LISÄTIETOJA ALLA KOHDASTA "TÄRKEITÄ TIETOJA".

Aureit Holding Oy aloittaa lunastusmenettelyn koskien Hoivatilat Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

Tiedotteet
10.1.
2020

Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote
10.1.2020 klo 19:15 EET

Hoivatilat Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten eroaminen

2Care Capital Ab, OP-rahastoja hallinnoiva OP-Rahastoyhtiö Oy ja Länsförsäkringar Fondförvaltning AB ovat luopuneet Hoivatilat Oyj:n osakeomistuksesta kokonaan 10.1.2020. Tästä johtuen 2Care Capital Ab:n edustaja Stefan Björkman, OP-Rahastoyhtiö Oy:n edustaja Juha Takala ja Länsförsäkringar Fondförvaltning AB:n edustaja Johannes Wingborg ovat ilmoittaneet eroavansa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenyydestä.

Tiedotteet
10.1.
2020

Hoivatilat Oyj                                                                                      
Pörssitiedote 10.1.2020 klo 19:10

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj ("Hoivatilat") on 10.1.2020 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Länsförsäkringar Fondförvaltning Ab:lta, jonka mukaan yhtiön omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 %:n rajan 10.1.2020 tehdyn osakkeiden luovutuksen seurauksena.

Hoivatilat