Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ilkka-Yhtymä

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
27.4.
2021

Ilkka-Yhtymä tiedotti maanantaina, että se suunnittelee sanomalehtipainamisen hankkimista ostopalveluna ja aloittavansa tämän seurauksena yt-neuvot

Tiedotteet
26.4.
2021

Ilkka-Yhtymä Oyj        Lehdistötiedote 26.4.2021, klo 15.15

ILKKA-YHTYMÄ SUUNNITTELEE SANOMALEHTIPAINAMISEN HANKKIMISTA OSTOPALVELUNA JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT I-PRINT OY:SSÄ

Ilkka-Yhtymä suunnittelee sanomalehtipainamisen hankkimista ostopalveluna. Suunnitelmat painamisen hankkimisesta ostopalveluna koskevat I-print Oy:n sanomalehtipainamista, eikä suunnitelmilla ole vaikutusta muihin painamisen muotoihin, arkki-, digi- ja erikoispainamiseen.

Analyytikon kommentti
23.4.
2021

Suomen mediamainonta kääntyi nousuun maaliskuussa ensimmäistä kertaa sitten koronapandemian alkamisen. Mainosinvestointien arvo nousi maaliskuussa vajaan 1 %:n vertailukauden yläpuolelle, kun taas kumulatiivisesti tammi-maaliskuun lasku oli vielä lähes 9 %.

Tiedotteet
21.4.
2021

Ilkka-Yhtymä Oyj         Pörssitiedote 21.4.2021, klo 15.50

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2021 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa yhteensä 0,30 euroa osakkeelta, kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,20 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 30.4.2021.

Tiedotteet
6.4.
2021

Ilkka-Yhtymä                        Lehdistötiedote 6.4.2021, klo 10.00

SOMESSA.COM OY AB:N TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU

Somessa.com Oy Ab:n toimitusjohtaja Johanna Tidström jää pois omasta tahdostaan yhtiön palveluksesta 14.5.2021. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Mirja Palola. Palola on ollut aiemmin somessa.com Oy Ab:n osakas ja hallituksen neuvonantaja. Palolalla on pitkä kokemus liiketoiminnan johto- ja kehittämistehtävistä Citec Oy Ab:ssa ja Fixura Ab Oy:ssä. Tällä hetkellä hän toimii perustamansa yrityksen Taiga Chocolate Oy:n toimitusjohtajana.

Tiedotteet
22.3.
2021

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Pörssitiedote 22.3.2021, klo 15.35

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2020 ON JULKAISTU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu.

Yhtiöjulkaisu
22.3.
2021
Tiedotteet
15.3.
2021

Ilkka-Yhtymä Oyj                   Pörssitiedote 15.3.2021, klo 17.40

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.4.2021 klo 15.00 Ilkka-Yhtymän toimitiloissa, Koulukatu 10, Seinäjoki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C.

Tiedotteet
15.3.
2021

Ilkka-Yhtymä Oyj           Pörssitiedote 15.3.2021, klo 17.05

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 21.4.2021, että hallintoneuvoston jäsenmäärä pysyy entisellään yhdeksässätoista (19) jäsenessä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Petri Latva-Rasku, Mikko Luoma ja Marja Vettenranta valitaan uudelleen

Analyytikon kommentti
15.3.
2021

Ilkka-Yhtymä tiedotti perjantaina, että vaikuttajamarkkinoinnin palveluita tarjoavan somessa.comin osakekanta on siirtynyt kokonaisuudessaan Ilkka-Yhtymään kuuluvan I-Mediat Oy:n omistukseen. I-Mediat omisti aiemmin 55 % Somessa.comista.

Ilkka-Yhtymä

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas