Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ilkka-Yhtymä

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
8.10.
2021

Ilkka-Yhtymän tase on erinomaisessa kunnossa, ja keskeinen kysymys onkin, miten yhtiö onnistuu pääomat allokoimaan. Vaihtoehtoja on useita. Analyytikko Petri Gostowski kommentoi.

Uusi laaja raportti: https://www.inderes.fi/fi/muutosprosessi-etenee-asteittain

Lisää Ilkasta sijoituskohteena: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/ilkka-yhtyma

Tiedotteet
8.10.
2021

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Johdon liiketoimet, 8.10.2021 klo 9.30


Ilkka-Yhtymä Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Alexander II Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Kopra, Yrjö
Asema: Hallintoneuvoston jäsen

Liikkeeseenlaskija: Ilkka-Yhtymä Oyj
LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73

Analyytikon kommentti
8.10.
2021

Tarkistamme Ilkka-Yhtymän tavoitehinnan 5,0 euroon (aik. 5,5) ja toistamme lisää-suosituksemme. Vakavarainen Ilkka-Yhtymä on nostanut digitaalisten liiketoimintojen merkittävän kasvattamisen strategiansa keskiöön vastauksena perinteistä mediaa ravistelevaan murrokseen.

Inderes analyysi
7.10.
2021

Vakavarainen Ilkka-Yhtymä on nostanut digitaalisten liiketoimintojen merkittävän kasvattamisen strategiansa keskiöön vastauksena perinteistä mediaa ravistelevaan murrokseen. Liiketoiminnan painopisteen muutos on vielä kesken ja odotamme yhtiön kiihdyttävän sitä yritysostoilla. Tähän yhtiöllä on selkeät askelmerkit, mutta muutos tapahtuu asteittain. Odotamme epäorgaanisen kasvun purkavan osien summa -laskelmassa piilevää arvoa tarjoten riskitasoon nähden varsin hyvän tuotto-odotuksen keskipitkälle aikavälille.

Tiedotteet
6.10.
2021

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Johdon liiketoimet, 6.10.2021 klo 8.15


Ilkka-Yhtymä Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Alexander II Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Kopra, Yrjö
Asema: Hallintoneuvoston jäsen

Liikkeeseenlaskija: Ilkka-Yhtymä Oyj
LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73

Analyytikon kommentti
22.9.
2021

Suomen mediamainonnan kehitys jatkoi kasvu-uralla elokuussa. Mainosinvestointien arvo nousi elokuussa 10 % vertailukaudesta ja myös kumulatiivisesti tammi-elokuu on noussut selvästi vertailukauden yläpuolelle (+ 14 %).

Tiedotteet
2.9.
2021

Ilkka-Yhtymä                Lehdistötiedote 2.9.2021, klo 9.00

MUUTOKSIA ILKKA-POHJALAISEN VAASAN VARHAISJAKELUIHIN VUODESTA 2022 ALKAEN

I-Mediat Oy:n julkaiseman Ilkka-Pohjalaisen jakelu Vaasan varhaisjakelualueella siirtyy PPP Finland Oy:lle vuoden 2022 alusta alkaen.

I-Mediat Oy ja PPP Finland Oy ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä Ilkka-Pohjalaisen Pohjanmaan alueen jakeluissa. Yhteistyö laajenee nyt myös Vaasan varhaisjakelualueelle. Yhteistyöllä varmistetaan jakelujen mahdollisimman hyvä kustannustehokkuus ja palvelutaso.

Tiedotteet
31.8.
2021

Ilkka-Yhtymä                Lehdistötiedote 31.8.2021, klo 16.00

ILKKA-YHTYMÄ ALOITTAA PAINOYHTEISTYÖN BOTNIA PRINTIN KANSSA

Ilkka-Yhtymään kuuluva I-Mediat Oy on sopinut painoyhteistyöstä Botnia Print Oy Ab:n kanssa. Ilkka-Yhtymän lehdet painetaan jatkossa Kokkolassa. Uusi painopaikka varmistaa painettujen lehtien tehokkaan kuljetuksen ja laadukkaan jakelun säilymisen koko levikkialueella.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 16.6.2021 päätöksestään hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna.

Tiedotteet
31.8.
2021

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Johdon liiketoimet 31.8.2021, klo 15.17


Ilkka-Yhtymä Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Hautala Lasse
Asema: Hallintoneuvoston jäsen

(2): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Simberg Kimmo
Asema: Hallintoneuvoston jäsen

Tiedotteet
31.8.
2021

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Johdon liiketoimet 31.8.2021, klo 15.15


Ilkka-Yhtymä Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: MTK-Etelä-Pohjanmaa ry
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Eerola, Sami
Asema: Hallintoneuvoston jäsen

Liikkeeseenlaskija: Ilkka-Yhtymä Oyj
LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73

Ilkka-Yhtymä

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas