Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ilkka-Yhtymä

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Tulevat tapahtumat

2
Mar
Osavuosikatsaukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
28.10.
2020

Mediakonserni Ilkka-Yhtymä julkistaa Q3-raporttinsa ensi viikon maanantaina iltapäivällä. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen selvästi vertailukaudesta epäorgaanista kasvua peilaten, kun taas operatiivisen tuloksen ennusteemme on vertailukauden tasolla.

Tiedotteet
15.9.
2020

Ilkka-Yhtymä Oyj                       Johdon liiketoimet, 15.9.2020 klo 8.15


Ilkka-Yhtymä Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

InderesTV
7.9.
2020

Ilkka-Yhtymän osissa on arviomme mukaan merkittävästi osakkeen nykykurssia enemmän arvoa, jonka purkaminen vie aikaa, mutta askelmerkit siihen näyttävät paljon vahvemmilta kuin vielä muutama vuosi sitten, analyytikko Petri Gostowski arvioi. Aloitamme Ilkka-Yhtymän seurannan.

Analyytikon kommentti
7.9.
2020

Aloitamme Ilkka-Yhtymän seurannan 3,75 euron tavoitehinnalla ja osta-suosituksella. Yhtiön liiketoimintaa on painanut pitkään media- ja painotoimialaa ravisteleva digimurros, joka on heikentänyt operatiivista tuloskuntoa ja kasvunäkymiä.

Yhtiöraportti
6.9.
2020

Yhtiön liiketoimintaa on painanut pitkään media- ja painotoimialaa ravisteleva digimurros, joka on heikentänyt operatiivista tuloskuntoa ja kasvunäkymiä. Vastauksena murrokseen erittäin vakavarainen Ilkka-Yhtymä on nostanut digitaalisten liiketoimintojen merkittävän kasvattamisen strategiansa keskiöön. Tämä kasvu nojaa alkuvaiheessa pitkälti onnistumisiin yritysjärjestelyissä, joista ensimmäiset on jo toteutettu.

Tiedotteet
10.8.
2020

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Puolivuosikatsaus 10.8.2020, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

HUHTI-KESÄKUU 2020
- Liikevaihto 11 340 tuhatta euroa (9 139 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 54 tuhatta euroa (217 tuhatta euroa)
- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 247 tuhatta euroa (123 tuhatta euroa)
- Liikevoitto 0,5 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,2 (1,3)
- Nettorahoituserät olivat 3 720 tuhatta euroa (-356 tuhatta euroa).

Tiedotteet
24.6.
2020

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 24.6.2020, klo 9.15

LIANA TECHNOLOGIES OY:N YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Ilkka-Yhtymä tiedotti 20.5.2020 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluja tuottavassa Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Toiminnan tehostamisen arvioitiin johtavan enintään 25 henkilön vähentämiseen.

Tiedotteet
17.6.
2020

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Lehdistötiedote 17.6.2020, klo 11.00

ILKKA-YHTYMÄ JATKAA JAKELUYHTEISTYÖTÄ POSTIN KANSSA VUONNA 2021

Ilkka-Yhtymä on ostanut kustantamiensa maakunta- ja paikallislehtien jakelupalvelut valtaosin Postilta vuodesta 1982 alkaen. Palvelut kattavat sekä taajamien varhaisjakelut että haja-asutusalueiden perus- ja viikonloppujakelut. Vuodesta 2008 alkaen jakeluyhteistyössä on haettu uusia ratkaisuja levikkialueiden palvelukokonaisuuden näkökulmasta, mm.

Tiedotteet
10.6.
2020

Ilkka-Yhtymä Oyj                  Pörssitiedote 10.6.2020, klo 16.25

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 10.6.2020

Hallintoneuvosto valitsi Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Timo Aukian.

Hallituksen jäsen Riitta Viitala on ilmoittanut luopuvansa hallitusjäsenyydestä.

Tiedotteet
10.6.
2020

Ilkka-Yhtymä Oyj                           Pörssitiedote 10.6.2020, klo 11.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.6.2020 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Ilkka-Yhtymä

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Ilkka-Yhtymä

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 440 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.