Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ilkka-Yhtymä

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

02.02.2021 - 11:15

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
10.8.
2021

Ilkka-Yhtymän Q2-luvut olivat noin odotuksiemme mukaiset ja myös lyhyen tähtäimen näkymät olivat ennakoidun mukaiset. Tätä kokonaiskuvaa peilaten teimme ennusteisiimme ainoastaan hyvin pieniä tarkistuksia loppuvuodelle. Osake arvostetaan selvästi alle yhtiön likvidien omaisuuserien, minkä ansiosta pidämme osakkeen tuotto/riski-suhdetta hyvänä. Odotamme yhtiön kiihdyttävän kasvua yritysostoilla, mihin mittavat likvidit varat tarjoavat hyvät edellytykset. ​

Inderes analyysi
22.6.
2021

Ilkka-Yhtymä antoi eilen negatiivisen tulosvaroituksen kuluvan vuoden tuloksen osalta. Näkemyksemme osakkeen arvosta pohjautuu etenkin haarukoimaamme osien summaan, jossa nykyisen liiketoiminnan osuus on suhteellisen pieni. Näin ollen tulosvaroituksen merkitys on isossa kuvassa vähäinen.

Inderes analyysi
11.5.
2021

Ilkka-Yhtymän julkaisemat Q1-luvut vastasivat kokonaisuutena varsin hyvin odotuksiamme. Yhtiö toisti Q1-raportin yhteydessä myös kuluvan vuoden ohjeistuksena, eikä näkymissä ollut yllätyksiä. Tätä kokonaiskuvaa peilaten teimme lähivuosien ennusteisiimme ainoastaan pieniä tarkistuksia. Arvostuksessa on näkemyksemme mukaan edelleen nousuvaraa, mikä yhdessä osinkotuoton kanssa nostaa tuotto-odotuksen hyvälle tasolle. Lisäksi yhtiöllä on suuren kassan ansiosta erinomaiset edellytykset yritysostoihin. 

Inderes analyysi
26.2.
2021

Ilkka-Yhtymän julkaisemat Q4-luvut olivat kokonaisuutena hieman odotuksiamme paremmat. Myös yhtiön indikoima vakaa tuloskehitys täytti odotuksemme. Tätä kokonaiskuvaa peilaten teimme lähivuosien ennusteisiimme maltillisia ennustemuutoksia. Viimeaikainen kurssinousu on purkanut suurimman epäsuhdan perusteettomasta erotuksesta osien summa -laskelmaamme ja mielestämme digitaalisten liiketoimintojen rooli kurssiajurina on noussut. Näemme arvostuksessa kuitenkin edelleen nousuvaraa, mikä yhdessä osinkotuoton kanssa nostaa tuotto-odotuksen hyvälle tasolle. 

Inderes analyysi
7.1.
2021

Osakkeen arvonkehityksen kannalta keskiössä on osien summassa piilevän arvon purkautuminen, minkä keskeisenä ajurina toimii arviomme mukaan digitaalisten liiketoimintojen kasvu. Vahvan taseensa ansiosta yhtiöllä on mielestämme hyvät edellytykset vauhdittaa digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kasvua yritysostoilla kuluvana vuonna pandemian hiipumisen näkyessä horisontissa.

Inderes analyysi
2.11.
2020

Ilkka-Yhtymän eilen julkaisemat Q3-luvut olivat kokonaisuutena odotuksiamme vahvemmat, kun taas yhtiön kommentit näkymien suhteen vastasivat odotuksiamme. Tämä kokonaiskuvaa peilaten teimme lähivuosien ennusteisiimme maltillisia ennustemuutoksia. Osake arvostetaan edelleen suurella alennuksella suhteessa osien summa -laskelmaamme ja näemme arvostuksessa nousuvaraa alennuksen purkautuessa asteittain.

Inderes analyysi
6.9.
2020

Yhtiön liiketoimintaa on painanut pitkään media- ja painotoimialaa ravisteleva digimurros, joka on heikentänyt operatiivista tuloskuntoa ja kasvunäkymiä. Vastauksena murrokseen erittäin vakavarainen Ilkka-Yhtymä on nostanut digitaalisten liiketoimintojen merkittävän kasvattamisen strategiansa keskiöön. Tämä kasvu nojaa alkuvaiheessa pitkälti onnistumisiin yritysjärjestelyissä, joista ensimmäiset on jo toteutettu.

Ilkka-Yhtymä

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas