Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Innofactor

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

30.06.2022 - 16:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
12.4.
2022

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 12.4.2022 klo 17.50

Senaatti-kiinteistöt on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja jatkokehitystyöt. Järjestelmä pohjautuu Innofactor Dynasty 10 -ratkaisuun.

Tiedotteet
31.3.
2022

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 31.3.2022 klo 20.35

Innofactor ja norjalainen voittoa tavoittelematon organisaatio ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien pilvisiirtymäprojektia, jossa koko organisaation IT siirretään ulkoisesta On Premises -konesalista Microsoft Azure -pilviympäristöön.

Sopimuksen arvonlisäveroton arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa. Pilvisiirtymäprojekti toimitetaan huhtikuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana.

Espoossa 31.3.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Tiedotteet
31.3.
2022

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 31.3.2022 klo 10.50

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Innofactor Oyj:n 31.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tiedotteet
10.3.
2022

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 10.3.2022 klo 9.45

Kansaneläkelaitos (Kela) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan hallinnollisen asianhallintaratkaisun. Hankinta sisältää Innofactorin Dynasty 10 -järjestelmään pohjautuvan asianhallintaratkaisun, toimitusprojektin, ylläpito- ja tukipalvelut sekä ratkaisuun liittyvät erikseen tilattavat asiantuntijatyöt.

Tiedotteet
10.3.
2022

Innofactor Oyj:n Tilinpäätös ja toimintakertomus 10.3.2022 klo 9.00

Tiedotteet
2.3.
2022

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 2.3.2022 klo 11.10

Finnvera on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa toimittamaan asianhallintajärjestelmän Saas-ratkaisuna. Hankintaan sisältyy asianhallintajärjestelmä ja sen käyttöoikeudet, tuki- ja ylläpitopalvelut, ohjelmistopalvelut, järjestelmän toimitusprojekti ja täydentävät asiantuntijapalvelut. Järjestelmä pohjautuu Innofactorin Dynasty 10 -ratkaisuun.

Tiedotteet
1.3.
2022

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 1.3.2022 klo 16.15

Innofactor ja ruotsalainen pankki ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien Microsoft Dynamics 365 -ratkaisun konfigurointi-, kehitys- ja tukipalveluita.

Innofactor arvioi sopimuksen arvon olevan noin 800 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Espoossa 1.3.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Tiedotteet
18.2.
2022

Innofactor Oyj:n Yhtiökokouskutsu 18.2.2022 klo 10.45

17.2.2022 klo 9:05 julkaistussa Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsussa oli virheellisesti ilmoitettu, että hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää, että osakkeenomistaja on tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 25.3.2022 klo 10.00 mennessä. Oikea päivä on maanantai 28.3.2022. Oikea päivä on korjattu tässä pörssitiedotteessa olevaan liitteeseen.

Espoossa 18.2.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Tiedotteet
17.2.
2022

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 17.2.2022 klo 15.20

17.2.2022 klo 9:00 julkaistussa Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa oli virheellisesti ilmoitettu kohdassa "Hallituksen esitys voitonjaosta", että vuoden 2021 osalta konsernin tilikauden tulos oli 4 295 020,95 euroa. Oikea tulos on 4 503 784,55 euroa. Luku on korjattu tässä pörssitiedotteessa olevaan liitteeseen. Tilinpäätöksen muissa kohdissa tulos on esitetty oikein.

Espoossa 17.2.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Tiedotteet
17.2.
2022

Innofactor Oyj:n Yhtiökokouskutsu 17.2.2022 klo 9.05

Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 31.3.2022 klo 9.00 alkaen Innofactor Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 8.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Innofactor

ipo