Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Investors House

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
26.11.
2021

IH tiedotti torstaina IVH Kampus -toimitilarahaston myynnistä. Huomioimme kaupan ennusteissamme ja tällä on ollut niihin selvä negatiivinen vaikutus. IH:n käypä arvo on mielestämme kuitenkin yhä nykykurssia korkeampi ja näemme tuotto-odotuksen riittävänä.

Inderes analyysi
16.11.
2021

Investors Housen (IH) operatiivinen tulos oli Q3:lla odotuksiamme parempi ennusteita matalammasta kulutasosta johtuen. Emme ole tehneet ennusteisiin suuria muutoksia ja näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen edelleen hyvänä.

Inderes analyysi
17.8.
2021

IH:n operatiivinen tulos parantui Q2:lla selvästi vertailukaudesta, mutta jäi hieman odotuksistamme Palvelut-segmentin tulosalituksesta johtuen. Näkymät eivät tarjonneet suurempia yllätyksiä ja H2:lla pääfokuksessa tulee olemaan Kukkula-järjestelyn eteneminen. Osakkeen arvostus on useasta kulmasta tarkasteltuna edullinen ja näemmekin tuotto/riski-suhteen edelleen hyvänä.

Inderes analyysi
13.8.
2021

Investors House (IH) julkistaa Q2-raportin ensi viikon maanantaina ja odotamme yhtön tuloksen parantuneen selvästi vertailukaudesta Palvelut-segmentin vetämänä. IH tiedotti kesäkuussa solmineensa Tikkurilan asuntokehityshankkeen myyntiä koskevan esisopimuksen ja olemme huomioineet kaupasta syntyvän myyntivoiton arvonmäärityksessämme.

Inderes analyysi
21.5.
2021

IH:n lähivuosien kasvunäkymät ovat alkuvuonna toteutetun Juhola-kaupan sekä merkittävän hankekannan myötä varsin hyvät ja odotamme operatiiviseen tulokseen lähivuosina tasokorjausta. Näemme IH:n osissa olevan nykyistä osakekurssia enemmän arvoa ja osien summan luoma nousuvara yhdessä kasvavan osingon kanssa tarjoaa mielestämme edelleen hyvän tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
11.5.
2021

IH:n operatiivinen tulos jäi Q1:llä ennusteistamme odotuksia korkeammasta kulutasosta johtuen. Yhtiö vei alkuvuonna strategiaansa eteenpäin usealla keskeisellä rintamalla ja näkemyksemme mukaan lähivuosien tuloskasvunäkymät ovat edelleen ennallaan. Osakkeen arvostus on useasta kulmasta tarkasteltuna huokea ja pidämmekin tuotto-odotusta edelleen houkuttelevana.

Inderes analyysi
25.3.
2021

Juhola-kaupalla on ollut positiivinen vaikutus lähivuosien ennusteisiimme ja näemme kaupan tarjoavan IH:lle selkeitä synergioita. Olemme tarkistaneet näkemystämme IH:n käyvästä arvosta ylöspäin ja näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen edelleen hyvänä.

Inderes analyysi
9.3.
2021

IH:n operatiivinen Q4-tulos jäi hieman odotuksia pehmeämmäksi ja olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteita selvästi varovaisemmiksi. Näemme tuotto-odotuksen kuitenkin edelleen hyvänä, sillä näkemyksemme mukaan nykyinen osakekurssi ei millään muotoa huomioi Juhola-yrityskauppaan liittyvää arvopotentiaalia. Näemmekin arvostuksessa asteittaista nosuvaraa, minkä lisäksi tuotto-odotus saa tukea ennustamastamme 5 %:n kasvavasta osinkotuotosta.

Inderes analyysi
1.12.
2020

Ovaro-irtaantuminen laskee osaltaan IH:n riskitasoa ja irtaantumisen myötä IH:n sijoittajatarinassa fokus siirtyy uuden strategiakauden tarjoamiin omistaja-arvonluontimahdollisuuksiin. Näkemyksemme mukaan osien summan luoma nousuvara ja lähivuosille ennustamamme 5 %:n kasvava osinkotuotto tarjoavatkin sijoittajalle nykyisellä kurssitasolla hyvän tuotto/riski-suhteen.

Inderes analyysi
29.9.
2020

IH järjesti eilen pääomamarkkinan, jossa se julkaisi päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2020-2023. Päivitetyssä strategiassa IH keskittyy luomaan omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan arvoketjussa ja mielestämme se on looginen jatkumo aiemmalle strategialle. Näkemyksemme mukaan 5 %:iin kohoava osinkotuotto, suhteellisen matala tasepohjainen arvostus (2020e: P/EPRA NAV 0,7x) ja osien summan luoma nousuvara (6,0 euroa/osake) tarjoavat sijoittajalle nykyisellä kurssitasolla jo riittävän houkuttelevan tuotto/riski-suhteen.

Investors House

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas