Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Investors House

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
21.5.
2021

IH:n lähivuosien kasvunäkymät ovat alkuvuonna toteutetun Juhola-kaupan sekä merkittävän hankekannan myötä varsin hyvät ja odotamme operatiiviseen tulokseen lähivuosina tasokorjausta. Näemme IH:n osissa olevan nykyistä osakekurssia enemmän arvoa ja osien summan luoma nousuvara yhdessä kasvavan osingon kanssa tarjoaa mielestämme edelleen hyvän tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
11.5.
2021

IH:n operatiivinen tulos jäi Q1:llä ennusteistamme odotuksia korkeammasta kulutasosta johtuen. Yhtiö vei alkuvuonna strategiaansa eteenpäin usealla keskeisellä rintamalla ja näkemyksemme mukaan lähivuosien tuloskasvunäkymät ovat edelleen ennallaan. Osakkeen arvostus on useasta kulmasta tarkasteltuna huokea ja pidämmekin tuotto-odotusta edelleen houkuttelevana.

Inderes analyysi
25.3.
2021

Juhola-kaupalla on ollut positiivinen vaikutus lähivuosien ennusteisiimme ja näemme kaupan tarjoavan IH:lle selkeitä synergioita. Olemme tarkistaneet näkemystämme IH:n käyvästä arvosta ylöspäin ja näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen edelleen hyvänä.

Inderes analyysi
9.3.
2021

IH:n operatiivinen Q4-tulos jäi hieman odotuksia pehmeämmäksi ja olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteita selvästi varovaisemmiksi. Näemme tuotto-odotuksen kuitenkin edelleen hyvänä, sillä näkemyksemme mukaan nykyinen osakekurssi ei millään muotoa huomioi Juhola-yrityskauppaan liittyvää arvopotentiaalia. Näemmekin arvostuksessa asteittaista nosuvaraa, minkä lisäksi tuotto-odotus saa tukea ennustamastamme 5 %:n kasvavasta osinkotuotosta.

Inderes analyysi
1.12.
2020

Ovaro-irtaantuminen laskee osaltaan IH:n riskitasoa ja irtaantumisen myötä IH:n sijoittajatarinassa fokus siirtyy uuden strategiakauden tarjoamiin omistaja-arvonluontimahdollisuuksiin. Näkemyksemme mukaan osien summan luoma nousuvara ja lähivuosille ennustamamme 5 %:n kasvava osinkotuotto tarjoavatkin sijoittajalle nykyisellä kurssitasolla hyvän tuotto/riski-suhteen.

Inderes analyysi
29.9.
2020

IH järjesti eilen pääomamarkkinan, jossa se julkaisi päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2020-2023. Päivitetyssä strategiassa IH keskittyy luomaan omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan arvoketjussa ja mielestämme se on looginen jatkumo aiemmalle strategialle. Näkemyksemme mukaan 5 %:iin kohoava osinkotuotto, suhteellisen matala tasepohjainen arvostus (2020e: P/EPRA NAV 0,7x) ja osien summan luoma nousuvara (6,0 euroa/osake) tarjoavat sijoittajalle nykyisellä kurssitasolla jo riittävän houkuttelevan tuotto/riski-suhteen.

Inderes analyysi
25.8.
2020

IH:n Q2-raportti oli odotuksiemme mukainen, kun etupainotteiset kehityspanostukset rasittivat tulostasoa. Q2-raportin perusteella näkymiin liittyy edelleen oleellista epävarmuutta ja olemmekin tarkistaneet ennusteitamme lähivuosien osalta alaspäin. Näkemyksemme mukaan IH:n käypä arvo on nykyistä kurssitasoa korkeampi, mutta nykyisen matalan arvostustason selkeä nousu vaatisi taakseen selviä näyttöjä takaisin tuloskasvu-uralle pääsemisestä ja pääoman tuottotason kohoamisesta.

Inderes analyysi
19.5.
2020

Olemme laskeneet IH:n ennusteitamme varovaisemmiksi Q1-kannattavuuspettymyksen ja koronapandemian takia. IH:n osake arvostetaan tällä hetkellä näkemyksemme mukaan alle käyvän arvon ja osakkeessa on merkittävää pitkän aikavälin nousupotentiaalia kasvuennusteidemme toteutuessa. Emme kuitenkaan odota tämän arvon realisoituvan lyhyellä aikavälillä selkeiden positiivisten kurssiajurien puuttumisen vuoksi ja jäämme odottelemaan IH:ssa parempia ostopaikkoja.

Inderes analyysi
3.3.
2020

IH:n eilinen Q4-raportti oli operatiivisen tuloksen ja raportoidun tuloksen osalta hieman odotuksiamme heikompi. Teimme vain suhteellisen pieniä muutoksia ennusteisiimme Q4-raportin myötä ja odotamme edelleen IH:n operatiivisen tuloksen kasvavan kuluvana vuonna ja lähivuosina. Tulosennusteisiimme liittyvä epävarmuus on kuitenkin mielestämme Q4-raportin jälkeen aavistuksen kasvanut, minkä lisäksi osakkuusyhtiö Ovaron riskiprofiili on viime aikoina noussut ja yhdessä nämä puoltavat varovaisempaa näkemystä osakkeesta. 

Inderes analyysi
13.12.
2019

IH:n kasvunäkymät ovat mielestämme yhtiön hankekannan, Palvelut-segmentin kasvupanostusten ja suhteellisen vahvan taseen myötä hyvät ja odotamme yhtiön yltävän lähivuosina lähelle 10 %:n kokonaistuottotavoitettaan. Ovaro-omistuksesta irtaantuminen tulee todennäköisesti aiheuttamaan kirjanpidollisen tappion yhtiölle, mutta ennustamamme vahva tuloskasvu yhdessä arvostustason nousuvaran kanssa tarjoavat kohtuullisen tuotto-odotuksen sijoittajille

Investors House

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas