Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Investors House

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
29.6.
2022

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Julkaistavissa 29.6.2022 klo 8.30

UUSIEN OSAKKEIDEN REKISTERÖINTI JA OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

Investors House Oyj tiedotti 7.4.2022 suunnatusta osakeannista, jonka yhteydessä annettiin 130.000 uutta osaketta, sekä 22.6.2022 suunnatusta osakeannista, jonka yhteydessä annettiin 52.898 uutta osaketta. Ensin mainittu koski toimitusjohtajan optio-ohjelmaa ja jälkimmäinen Infonia-kauppaa.

Kaikki edellä mainitut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 29.6.2022.

Tiedotteet
29.6.
2022

Investors House Oyj

Lehdistötiedote 29.6.2022 klo 8.30

INVESTORS HOUSEN TJ PETRI ROINISEN OMISTUSOSUUS YHTIÖSSÄ KASVAA

Toimitusjohtaja Petri Roinisen määräysvaltayhteisön Core Capital Oy:n merkitsemät 130.000 uutta Investors Housen osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin. Yhteensä Core Capitalin omistusosuus nousee 910.225 osakkeeseen mikä on 14,3 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Tiedotteet
22.6.
2022

Investors House Oyj

Lehdistötiedote 22.6.2022 klo 12.30

INVESTORS HOUSE JA INFONIA TOTEUTTANEET YRITYSKAUPAN

Investors House ja Infonian osakkaat ovat tänään toteuttaneet 31.5.2022 tiedotetun kaupan, jolla Investors House hankkii 100 % Infonian osakekannasta. Kun osa kauppahinnasta maksetaan Investors Housen osakkeilla, Infonian avainhenkilöt samalla tulevat Investors Housen osakkaiksi.

Petri Roininen, Investors House:

’Toivotan Infonian tervetulleeksi Investors House -konserniin sekä samalla yhtiön avainhenkilöt tervetulleiksi Investors Housen osakkaiksi.

Tiedotteet
22.6.
2022

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Julkaistavissa 22.6.2022 klo 12.30

INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAKEANTIPÄÄTÖS

Investors House Oyj:n hallitus on 22.6.2022 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2022 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla antaa yhteensä 52.898 yhtiön uutta osaketta Infonia Oy:n osakekannan myyjille 31.5.2022 tiedotetun Infonia Oy:n osakekantaa koskevan kaupan täytäntöönpanemiseksi ja osana kaupan peruskauppahinnan maksua.

Tiedotteet
18.6.
2022

Investors House Oyj                        

Lehdistötiedote 18.6.2022 klo 8:30

Investors House: Asuntosijoittaminen ristiaallokossa

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi toukokuussa yhteensä 386 asuntoa, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 377 asuntoa. Kumulatiivisesti 1-5/2022 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 1758 asuntoa on prosentin edellisvuoden 1784 asunnon tasoa matalampi.

Tiedotteet
31.5.
2022

Lehdistötiedote,

Julkaisuvapaa 31.5.2022 klo 10.45

OMISTUS VAIHTUU, KAIKKI MUU JATKUU - INVESTORS HOUSE JA INFONIA SOPINEET YRITYSKAUPASTA

Investors House ja Infonian omistajat ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Infoniasta tulee osa Investors House -konsernia. Kauppa on tarkoitus toteuttaa H1 2022 aikana edellyttäen tiettyjen ehtojen täyttymistä.

Tiedotteet
31.5.
2022

Investors House Oyj

Sisäpiiritieto

Julkaistavissa 31.5.2022 klo 10.30

INVESTORS HOUSE KASVAA KIINTEISTÖVARALLISUUDEN HOIDOSSA - SOPIMUS INFONIA OY:N HANKINNASTA

Investors House on tänään allekirjoittanut sopimuksen Infonia Oy:n osakekannan ostamisesta. Kauppa on tarkoitus toteuttaa H1 2022 aikana edellyttäen sopimuksen mukaisten ehtojen täyttymistä.

Myyjinä ovat Infonian omistavat avainhenkilöt, jotka jatkavat yhtiön palveluksessa entisissä tehtävissään, ja joista tulee kaupan myötä Investors Housen osakkaita.

Tiedotteet
18.5.
2022

Investors House Oyj                        

Lehdistötiedote 18.5.2022 klo 8:30

Investors House: Vuokrissa voimakasta korotuspainetta – samalla markkina polarisoituu

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi huhtikuussa yhteensä 327 asuntoa, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 348 asuntoa. Kumulatiivisesti 1-4/2022 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 1372 asuntoa on kaksi prosenttia edellisvuoden 1407 asunnon tasoa matalampi.

Tiedotteet
16.5.
2022


Investors House Oyj

Lehdistötiedote 16.5.2022 klo 14.30

ASUNTOVUOKRIEN ÄÄRIPÄISSÄ LASKUA JA YLI 7 % KOROTUKSIA

Investors House julkaisi 16.5.2022 osavuosikatsauksen sekä osana sitä arvionsa kiinteistöalan markkinatilanteesta ja -näkymistä.

Näemme kiinteistö- ja asuntosijoittamisen olevan ristiaallokossa, jota leimaavat inflaatio, nousevat korot ja tuottovaateet sekä asuntorakentamisen supistuminen.

Tiedotteet
16.5.
2022

Investors House Oyj                                Osavuosikatsaus Q1 2022

Julkaistavissa 16.5.2022 klo 8:30      

                                                                                  

INVESTORS HOUSEN OPERATIIVINEN TULOS Q1 2022 PARANI

Investors House

ipo