Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kesko

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

23.07.2021 - 10:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
15.10.
2021

Laskemme tavoitehintamme 31,0 euroon (aik. 35 €), mutta nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä). Kesko nosti ohjeistustaan jo kolmannen kerran tänä vuonna.

Inderes analyysi
14.10.
2021

Kesko nosti ohjeistustaan jo kolmannen kerran tänä vuonna. Sen perusteella olemme nostaneet omia 2021 ennusteitamme lievästi ja samalla arvostus on edellisestä päivityksestämme maltillistunut myös kurssilaskun myötä. Mielestämme yhtiön kyytiin on taas syytä palata huolimatta siitä, että pidemmän ajan korko-odotusten nousu ja verrokkien laskeneet arvostukset vaikuttavat Keskolle hyväksymäämme arvostukseen laskevasti.

Analyytikon kommentti
14.10.
2021

Kesko kertoi aamulla nostavansa kuluvan vuoden ohjeistushaarukkaansa jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta 740-800 MEUR:oon (aik. 650-750 MEUR).

Tiedotteet
14.10.
2021

Kesko nostaa vuoden 2021 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 740 - 800 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650 - 750 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä toimialan aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Vuonna 2020 Keskon havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Tiedotteet
17.9.
2021

Kesko Oyj:lle on tänään palautunut vastikkeetta 1 524 B-osaketta (KESKOB) Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2018-2021 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu ansaintajakson 2018 kohderyhmään kuuluneelle henkilölle.

Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 2 964 360 omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Analyytikon kommentti
14.9.
2021

Kesko kertoi aamulla, että sen elokuun myynti kasvoi vertailukelpoisesti 7,0 % 972 MEUR:oon. Kasvua veti R&T:n yritysasiakaskauppa.

Tiedotteet
14.9.
2021

Kesko-konsernin myynti oli elokuussa 2021 yhteensä 971,8 milj. euroa ja se kasvoi 9,7 % edellisestä vuodesta. Myynnin vertailukelpoinen kasvu oli 7,0 %.

"Keskon myynti jatkoi kasvua elokuussa kaikilla toimialoilla. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 1,6 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi vertailukelpoisesti 16,2 % yritysasiakaskaupan vahvan kehityksen ansiosta. Autokaupassa myynti kasvoi 5,0 %", Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Tiedotteet
13.9.
2021

Keskon varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Keskon yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä: Keskon suurimmat osakkeenomistajat nimeävät kaksi jäsentä ja Keskon hallituksen puheenjohtaja on toimikunnan kolmas jäsen.

Tiedotteet
13.9.
2021

Kesko-konsernin vuoden 2021 ja 2022 tulosjulkistuksia koskevat keskeiset ajankohdat vuonna 2022 ovat:

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote                                3.2.2022

Vuoden 2021 vuosiraportti                                        Viimeistään viikolla 11
(sisältää tilinpäätöksen ja
hallituksen toimintakertomuksen)     

Vuoden 2022 3 kk:n osavuosikatsaus                    29.4.2022

Vuoden 2022 6 kk:n puolivuosikatsaus                  26.7.2022

Vuoden 2022 9 kk:n osavuosikatsaus                    27.10.2022

Tiedotteet
9.9.
2021

Kesko Oyj on vastaanottanut 9. syyskuuta 2021  arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta.

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus alitti kymmenen (10) prosentin rajan äänistä 9. syyskuuta 2021.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

Kesko

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast