Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kesko

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
12.2.
2021

Kesko-konsernin myynti oli tammikuussa 2021 yhteensä 764,5 milj. euroa ja se laski vertailukelpoisesti 3,3 % edellisestä vuodesta.

"Keskon myynti laski vertailukelpoisesti edellisestä vuodesta. Myynnin kehitykseen vaikutti oleellisesti toimituspäivien edellistä vuotta pienempi määrä. Päivittäistavarakaupassa Kespron myynti laski, mihin vaikutti koronarajoitusten jatkuminen myös tammikuussa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu oli vahvaa ulkomailla ja Suomessa vapaa-ajankaupassa", Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Tiedotteet
9.2.
2021

Kesko Oyj:lle on palautunut vastikkeetta 6 272 B-osaketta (KESKOB) Keskon suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman PSP 2017-2020, siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) 2017-2020 sekä suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman PSP 2018-2021 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luovutettu ansaintajaksojen 2017, 2018 ja 2019 kohderyhmiin kuuluneelle henkilölle.

Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 3 346 134  omaa B-osaketta.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

Tiedotteet
3.2.
2021

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman Performance Share Plan (PSP) kohderyhmäksi ansaintajaksolle 2021-2022 yhteensä noin 50 Keskon johtoon kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus päätti myös osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman Key Personnel Share Plan (KPSP) perustamisesta Keskon erikseen valituille muille avainhenkilöille. Key Personnel Share Plan -ohjelman kohderyhmä ansaintajaksolle 2021 on yhteensä noin 120 henkilöä.

Tiedotteet
3.2.
2021

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt antaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2019-2022 ansaintajaksojen 2019 ja 2020 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 782731 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille. Lisäksi hallitus päätti antaa RSP 2018-2020  -ohjelman ehtojen mukaisesti yhteensä 30 708 Keskon B-osaketta yhtiön avainhenkilöille.

Tiedotteet
3.2.
2021

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 12.4.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2020 maksettavaksi osingoksi 0,75 euroa osakkeelta, tilinpäätöksen vahvistamista, toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä, hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja hallituksen valtuuttamista päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Tiedotteet
3.2.
2021

 TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                                  

Tiedotteet
25.1.
2021

KESKO SIJOITTAJAUUTINEN 25.1.2021 KLO 11.45
Kesko on valittu seitsemättä kertaa maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi. Tänään julkaistulle yritysten vastuullisuutta mittaavalle Global 100 -listalle nostetaan tarkan vastuullisuusarvioinnin pohjalta maailman yhden prosentin parhaimmisto yrityksiä.

Tiedotteet
19.1.
2021

Kesko Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 12.4.2021. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat ehdotukset yhtiöjärjestyksen mukaiselle hallituksen kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tiedotteet
18.1.
2021

Kesko-konsernin myynti oli joulukuussa 2020 yhteensä 886,4 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 10,7 % edellisestä vuodesta.

Tiedotteet
11.1.
2021

Diplomi-insinööri, eMBA Riikka Joukio on nimitetty johtajaksi ja Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet. Joukio aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 1.8.2021.

Kesko

Kesko lyhyesti

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa.

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti (pro forma) oli noin 13 mrd. euroa vuonna 2019. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 43 000 henkeä.

Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä.