Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Lassila & Tikanoja

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
29.3.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
29.3.2021 klo 14.00

Tiedotteet
26.3.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
26.3.2021 klo 16.30

Lassila & Tikanojan omien osakkeiden luovutus

Lassila & Tikanoja Oyj on yhtiökokouksen 18.3.2021 päätösten perusteella siirtänyt 7 193 osaketta Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 13,89 euroa, joka on osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 25.3.2021.

Yhtiön hallussa on omia osakkeita 686 396 kappaletta 26.3.2021 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Tiedotteet
18.3.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
18.3.2021 klo 19.05

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tiedotteet
18.3.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
18.3.2021 klo 19.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus valitsi 18.3.2021 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Tiedotteet
23.2.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
23.2.2020 klo 12.00

Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2020 on julkaistu

Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2020 on julkaistu osoitteessa www.lt.fi/vuosikertomus2020. Vuosikertomus koostuu Taloudellinen katsaus 2020- ja Vuosikatsaus 2020 -osioista.

Taloudellinen katsaus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, hallituksen toimintakertomuksen sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Tiedotteet
28.1.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
28.1.2021 klo 08.10 

Kutsu Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 18.3.2021 kello 16.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki.

Tiedotteet
28.1.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
28.1.2021 klo 08.00

Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2020

HYVÄ SUORITUS POIKKEUKSELLISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tiedotteet
13.1.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
13.1.2021 klo 16.00

Lassila & Tikanoja Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Lassila & Tikanoja Oyj on vastaanottanut 12.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 11.1.2021. Nordea Fundsin suora osakeomistus Lassila & Tikanojasta laski alle 5 prosenttiin Lassila & Tikanojan osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä.

Tiedotteet
13.1.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
13.1.2021 klo 13.30

LASSILA & TIKANOJAN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2021

Lassila & Tikanojan varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2020 perustama osakkeenomistajien nimitystoiminkunta esittää seuraavat ehdotukset 18.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2021 kokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Tiedotteet
12.1.
2021

Lassila & Tikanoja Oyj
Sijoittajauutinen
12.1.2021 klo 14.00

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen 28.1.2021

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen torstaina 28.1.2021 klo 8.00. Tiedote on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön internetsivuilla www.lt.fi.

Lassila & Tikanoja