Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

LeadDesk

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
26.8.
2022

LeadDeskin Q2-luvut jäivät odotuksistamme kasvun osalta johtuen erityisesti energia-sektorin asiakkaiden ongelmista. Yhtiön kasvuvauhti on saanut viimeisen vuoden aikana muutamia etenkin ulkoisia kolhuja, jotka eivät mielestämme ole muuttaneet yhtiön omistaja-arvon luomisen edellytyksiä pitkällä tähtäimellä. Tämä huomioiden osakkeen arvostus (22e EV/S 1,5x) on mielestämme laskenut selvästi osakkeen käyvän arvon alle ja näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen erittäin houkuttelevana.

Analyysi
28.4.
2022

LeadDeskin Q1-luvut olivat linjassa odotuksiimme ja viittaavat viime vuoden kasvukolhun jääneen kertaluonteiseksi harmiksi. Yhtiön kasvun jatkamisen edellytykset ovat mielestämme kunnossa pirteästi kasvavan markkinan, kilpailukykyisen tuotteen ja toimivan uusasiakashankinnan myötä. Arvioimme markkinan luottamuksen LeadDeskin kykyyn kasvaa hallitusti palautuvan asteittain nykyisen kehityksen jatkuessa. Osakkeen arvostuksen korjaus (2022e EV/S 2,3x) on mielestämme kuitenkin mennyt jo ylireagoinnin puolelle ja näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen hyvin houkuttelevana. 

Analyysi
25.2.
2022

LeadDeskin H2-luvut olivat pettymys kasvun ja kannattavuuden jäätyä selvästi odotuksistamme. Vaikka taustalla oli kertaluonteisia vaikutteita, joutuu yhtiö nähdäksemme rakentamaan uudestaan markkinan luottamusta sen kykyyn kasvaa hallitusti. Yhtiön kasvunäkymät ja -edellytykset ovat mielestämme edelleen hyvät, mutta teimme merkittäviä ennustelaskuja raportin ja saadun ohjeistuksen pohjalta. Arvostus (2022e EV/Liikevaihto 2,9x) ei päätä huimaa, mutta ajurit ylöspäin ovat kasvupettymyksen ja kauttaaltaan epävarman markkinan myötä rajalliset.

Analyysi
4.1.
2022

LeadDesk on tehnyt määrätietoisia kasvuinvestointeja hyötyäkseen markkinansa vahvasta kasvusta. Viime kuukausien uutisvirran perusteella suurasiakasmyynnistä on nousemassa yhtiölle uusi orgaanisen kasvun moottori pienten ja keskisuurten asiakkaiden rinnalle. Pidämme yhtiön nykyarvostusta (2022e EV/S 3,6x) sen kasvunäyttöihin ja -näkymiin nähden houkuttelevana. Kasvuyhtiöiden arvostustasojen paineen myötä kallistumme kuitenkin vielä pieneen varovaisuuteen. 

Analyysi
5.10.
2021

LeadDesk on viime vuosina kasvanut määrätietoisesti pilvimurroksessa vahvasti kasvavalla Euroopan markkinalla. Yritysostoja hyödyntävän strategian ja markkinan myötätuulen avulla näemme lähivuosien kasvulle hyvät ajurit.

Analyysi
30.8.
2021

H1-raportin julkaissut LeadDesk lähes kaksinkertaisti alkuvuoden liikevaihtonsa yrityskauppojen vetämänä. Kokonaisuutena raportti vahvisti yhtiön kasvutarinan olevan edelleen raiteillaan. LeadDesk on edennyt määrätietoisesti laajentumisessaan pilvimurroksessa kasvavalle Euroopan markkinalle ja näemme yhtiöllä edelleen hyvät ajurit jatkaa samalla polulla. Lyhyen tähtäimen epävarmuuden hälvettyä osakkeen arvostustaso on noussut (2021e EV/S 5,3x), mutta ei liikaa vakaasti etenevän kasvutarinan mukana pysyttelemiseksi.

Analyysi
6.7.
2021

Toukokuun CMD vahvisti yhtiön pitkän aikavälin näkymien olevan houkuttelevat pilvimurroksessa kasvavan markkinan, skaalautuvan liiketoimintamallin, kilpailukykyisen tuotteen ja entistä suurempiin asiakkuuksiin keskittymisen myötä. Lyhyen tähtäimen riskit ovat kuitenkin koholla Loxysoft-yrityskaupan sulattelun takia. Lisäsimme ennusteisiimme aavistuksen turvamarginaalia laskemalla hieman orgaanisen kasvun odotuksiamme.

Analyysi
19.3.
2021

LeadDeskin pitkän aikavälin näkymät ovat houkuttelevat pilvimurroksessa kasvavan markkinan, skaalautuvan liiketoimintamallin, kilpailukykyisen tuotteen ja entistä suurempiin asiakkuuksiin keskittymisen myötä. Samalla kuitenkin riskitaso on koholla erityisesti ensimmäisen ulkomaisen ja aiempaa suuremman Loxysoft-yrityskaupan sulattelun takia. Yhtiön arvostus on palautunut kohtuulliseksi (2021e EV/Liikevaihto 5,1x) lähes 20 %:n kurssilaskun jälkeen, ja pitkän aikavälin sijoittajalle tarjoutuu nähdäksemme paikka hypätä yhtiön kasvutarinaan mukaan.

Analyysi
19.2.
2021

LeadDeskin H2 jäi hieman odotuksistamme, mutta vahva tilauskannan kasvu paikkasi tilannetta. Yhtiön pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen houkuttelevat pilvimurroksessa kasvavan markkinan, kilpailukykyisen tuotteen ja entistä suurempiin asiakkuuksiin keskittymisen myötä. Riskitaso on kuitenkin koholla erityisesti ensimmäisen ulkomaisen ja aiempaa suuremman Loxysoft-yrityskaupan sulattelun takia. Mielestämme osakkeen nykyinen arvostus (2021e EV/S: 6,2x) on yrityskauppojen riskeihin ja kasvuodotuksiimme nähden edelleen kireä. Siten jäämme vielä sulattelemaan kohonneita arvostuskertoimia.

Analyysi
7.1.
2021

Viime vuonna toteutettujen yrityskauppojen myötä LeadDeskin kyvykkyys ja kapasiteetti palvella Enterprise-asiakkaita on kasvanut kohisten ja markkina-asema vahvistunut Pohjoismaissa. Riskitaso on kuitenkin koholla erityisesti ensimmäisen ulkomaisen ja aiempaa suuremman Loxysoft-yrityskaupan integraation takia. Mielestämme osakkeen nykyinen arvostus (2021e EV/S: 6,7x) on yrityskauppojen riskeihin ja kasvuodotuksiimme nähden erittäin kireä. Siten jäämme odottamaan, että kasvu kuroo kiinni kohonnutta arvostustasoa.

LeadDesk

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas