Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

LeadDesk

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
30.8.
2021

H1-raportin julkaissut LeadDesk lähes kaksinkertaisti alkuvuoden liikevaihtonsa yrityskauppojen vetämänä. Kokonaisuutena raportti vahvisti yhtiön kasvutarinan olevan edelleen raiteillaan. LeadDesk on edennyt määrätietoisesti laajentumisessaan pilvimurroksessa kasvavalle Euroopan markkinalle ja näemme yhtiöllä edelleen hyvät ajurit jatkaa samalla polulla. Lyhyen tähtäimen epävarmuuden hälvettyä osakkeen arvostustaso on noussut (2021e EV/S 5,3x), mutta ei liikaa vakaasti etenevän kasvutarinan mukana pysyttelemiseksi.

Inderes analyysi
6.7.
2021

Toukokuun CMD vahvisti yhtiön pitkän aikavälin näkymien olevan houkuttelevat pilvimurroksessa kasvavan markkinan, skaalautuvan liiketoimintamallin, kilpailukykyisen tuotteen ja entistä suurempiin asiakkuuksiin keskittymisen myötä. Lyhyen tähtäimen riskit ovat kuitenkin koholla Loxysoft-yrityskaupan sulattelun takia. Lisäsimme ennusteisiimme aavistuksen turvamarginaalia laskemalla hieman orgaanisen kasvun odotuksiamme.

Inderes analyysi
19.3.
2021

LeadDeskin pitkän aikavälin näkymät ovat houkuttelevat pilvimurroksessa kasvavan markkinan, skaalautuvan liiketoimintamallin, kilpailukykyisen tuotteen ja entistä suurempiin asiakkuuksiin keskittymisen myötä. Samalla kuitenkin riskitaso on koholla erityisesti ensimmäisen ulkomaisen ja aiempaa suuremman Loxysoft-yrityskaupan sulattelun takia. Yhtiön arvostus on palautunut kohtuulliseksi (2021e EV/Liikevaihto 5,1x) lähes 20 %:n kurssilaskun jälkeen, ja pitkän aikavälin sijoittajalle tarjoutuu nähdäksemme paikka hypätä yhtiön kasvutarinaan mukaan.

Inderes analyysi
19.2.
2021

LeadDeskin H2 jäi hieman odotuksistamme, mutta vahva tilauskannan kasvu paikkasi tilannetta. Yhtiön pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen houkuttelevat pilvimurroksessa kasvavan markkinan, kilpailukykyisen tuotteen ja entistä suurempiin asiakkuuksiin keskittymisen myötä. Riskitaso on kuitenkin koholla erityisesti ensimmäisen ulkomaisen ja aiempaa suuremman Loxysoft-yrityskaupan sulattelun takia. Mielestämme osakkeen nykyinen arvostus (2021e EV/S: 6,2x) on yrityskauppojen riskeihin ja kasvuodotuksiimme nähden edelleen kireä. Siten jäämme vielä sulattelemaan kohonneita arvostuskertoimia.

Inderes analyysi
7.1.
2021

Viime vuonna toteutettujen yrityskauppojen myötä LeadDeskin kyvykkyys ja kapasiteetti palvella Enterprise-asiakkaita on kasvanut kohisten ja markkina-asema vahvistunut Pohjoismaissa. Riskitaso on kuitenkin koholla erityisesti ensimmäisen ulkomaisen ja aiempaa suuremman Loxysoft-yrityskaupan integraation takia. Mielestämme osakkeen nykyinen arvostus (2021e EV/S: 6,7x) on yrityskauppojen riskeihin ja kasvuodotuksiimme nähden erittäin kireä. Siten jäämme odottamaan, että kasvu kuroo kiinni kohonnutta arvostustasoa.

Inderes analyysi
30.11.
2020

Kohtuuhintaisella Loxysoft-yritysostolla LeadDesk vahvistaa asemaansa ja palveluorganisaatiotaan Pohjoismaissa. LeadDeskin kyvykkyys ja kapasiteetti palvella Enterprise-asiakkaita Euroopassa kasvaa kohisten. Ensimmäisen ulkomaisen ja aiempaa suuremman yrityskaupan integraation riskit ovat kuitenkin koholla. Nykyinen arvostustaso on kasvuodotuksiemme valossa vielä perusteltu, mutta vaatii tuekseen integraation onnistumista. 

Inderes analyysi
29.9.
2020

Nousseen tavoitehinnan taustalla on erityisesti yhtiön määrätietoinen eteneminen julkishallinnon ja suurasiakkaiden segmentin (”Enterprise”) kasvun kiihdyttämisessä, josta viimeisimpänä esimerkkinä eilinen Capricode Systems -yritysosto. Markkinoilla yhtiölle antaa myötätuulta kiihtyvä pilvimurros, joka näyttää ottavan pandemian myötä loikan eteenpäin. Ennustamaamme kannattavuuden ja kasvun yhdistelmään nähden pidämme LeadDeskin arvostusta edelleen hyväksyttävänä ja näemme perusteltuna edelleen pysyä kasvutarinan kyydissä. 

Inderes analyysi
31.8.
2020

Nousseen tavoitehinnan taustalla ovat selvästi kohonneet kasvuennusteemme, sektorin kohonneet arvostustasot sekä vahvistunut luottamus yhtiön strategiaan. LeadDeskin kasvu ylitti alkuvuodesta odotuksemme ja samalla yhtiölle myötätuulta antava markkinan pilvimurros näyttää ottavan pandemian myötä loikan eteenpäin. Ennustamaamme kannattavuuden ja kasvun yhdistelmään nähden pidämme arvostusta maltillisena ja näemme perustelluksi pysyä kasvutarinan kyydissä. 

Inderes analyysi
9.6.
2020

LeadDeskin sijoitustarina on edennyt arviomme mukaan sijoittajan kannalta houkuttelevaan vaiheeseen, jossa kansainväliseen liiketoimintaan ja tuotekehitykseen tehdyt panostukset alkavat maksamaan itseään takaisin laajentuvan markkinapotentiaalin ja skaalautuvan kasvun muodossa. Odotamme yhtiön operatiivisen tuloskasvun yltävän lähivuosina noin 40 %:iin vuosittain, mihin suhteutettuna osakkeen arvostustaso on edelleen kohtuullinen. 

Inderes analyysi
20.3.
2020

Odotamme koronapandemian heijastuvan negatiivisesti myös LeadDeskin lyhyen aikavälin kasvu- ja tulosnäkymiin, kun uusmyynti vaikeutuu ja telepalveluiden kysynnän kasvu hidastuu. Toistaiseksi yhtiön liiketoiminta on sujunut käsityksemme mukaan suuremmitta häiriöittä ja LeadDeskin kaltaiselle etätyöohjelmistotalolle on tarjoutunut jopa uusia mahdollisuuksia. Näemme yhtiöllä hyvät mahdollisuudet selvitä kriisistä rajallisin vaurion ja suhteellisena voittajana, minkä vuoksi näemme nykyisen arvostustason varovaisen houkuttelevana.   

LeadDesk

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas