Lemminkäinen
1268 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
Yhtiö on poistunut pörssistä. Katso kaikki yhtiöt tästä.

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: stock_exchange_release
30.11.
2017

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         30.11.2017 KLO 12.00

LEMMINKÄISEN PÄÄLLYSTYS-SEGMENTTI PARANTAA KILPAILUKYKYÄÄN RUOTSISSA JA NORJASSA JA ALOITTAA NEUVOTTELUT HENKILÖSTÖN VÄHENTÄMISEKSI 

Lemminkäisen päällystys-segmentti aloittaa ohjelman parantaakseen kilpailukykyään ja kannattavuuttaan Ruotsissa ja Norjassa.

Tyyppi: stock_exchange_release
1.11.
2017

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          1.11.2017 KLO 11.45

MUUTOS LEMMINKÄISEN JOHTORYHMÄSSÄ

Strategia- ja kehitysjohtaja Sari Inkilä jättää paikkansa Lemminkäisellä ja yhtiön johtoryhmässä 1.11.2017 alkaen.

Jatkossa Lemminkäisen strategiasta ja kehityksestä vastaa Lemminkäisen HR-johtaja Jan Gustafsson.  

"Haluan kiittää Saria hyvästä työstä Lemminkäisen tietohallinnon kehittämisessä liiketoimintalähtöiseksi strategia, kehitys ja ICT -funktioksi", kertoo Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

Tyyppi: stock_exchange_release
26.10.
2017

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         26.10.2017 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2017

Heinä-syyskuu 2017 (7-9/2016)

Tyyppi: news
23.10.
2017

Rakentamisen aktiivisuus Suomessa on edelleen vahvassa vireessä, joskin rakennuslupien määrän kasvu näyttää pysähtyneen.

Tyyppi: stock_exchange_release
9.10.
2017

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         9.10.2017 KLO 18.50

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ

Lemminkäinen Oyj on 9.10.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Peab AB:n (publ) omistus Lemminkäisestä on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 9.10.2017. 

Tyyppi: stock_exchange_release
9.10.
2017

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         9.10.2017 klo 18.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ

Lemminkäinen Oyj on 9.10.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Onvest Sijoitus Oy:n omistus Lemminkäisestä on ylittänyt 10 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 9.10.2017. 

Tyyppi: ceo_corner
29.9.
2017

YIT:n ja Lemminkäisen yhtiökokoukset hyväksyivät yhtiöiden yhdistymisen. Millaisia hyötyjä yhdistymisestä odotetaan ja millä aikajänteellä?

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille yhtiöiden toimintojen yhtenäistämisen ansiosta saavutettavien synergioiden ja kasvavien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

Tyyppi: stock_exchange_release
28.9.
2017

LEMMINKÄINEN OYJ           PÖRSSITIEDOTE         28.9.2017 KLO 9.50

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien ja sääntöjen vastaista tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa "Tärkeitä tietoja".

Tyyppi: stock_exchange_release
20.9.
2017

LEMMINKÄINEN OYJ         PÖRSSITIEDOTE        20.9.2017 KLO 17.30

MUUTOS LEMMINKÄISEN JOHTORYHMÄSSÄ

KTM Heikki Vuorenmaa on nimitetty päällystys-liiketoimintasegmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 21.9.2017 alkaen. Heikki aloitti Lemminkäisellä vuonna 2015 ja on toiminut konsernin hankintajohtajana. Lisäksi hän toimi väliaikaisena Ruotsin päällystyksen johtajana keväällä 2017. Ennen Lemminkäistä Heikki on työskennellyt muun muassa Microsoftilla ja Nokialla.

Tyyppi: stock_exchange_release
15.9.
2017

LEMMINKÄINEN OYJ               JOHDON LIIKETOIMET            15.9.2017 KLO 16.33

LEMMINKÄINEN OYJ - JOHDON LIIKETOIMET

Lemminkäinen Oyj on saanut Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Lemminkäisen osakkeilla tai muilla Lemminkäiseen liittyvillä rahoitusvälineillä. Ilmoituksen keskeinen sisältö on seuraava:

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: PNT Group Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Lemminkäinen

Lemminkäinen

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueen suurimmista päällystäjistä. Yhtiö rakentaa yhdessä asiakkaiden ja yli 4 700 ammattilaisen kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa.