Lemminkäinen
1268 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
Yhtiö on poistunut pörssistä. Katso kaikki yhtiöt tästä.

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: company_report
4.8.
2015

Toistamme Lemminkäisen vähennä-suosituksen, mutta nostamme taseen ja liiketoimintarakenteen tervehtymisen myötä tavoitehinnan 12,0 euroon (aik. 11,0). Viime vuosina tutuksi tulleet kertaerät rasittivat jälleen tulosta Q2:lla, mutta operatiivisesti yhtiö kehittyy oikeaan suuntaan. Vaikka vaisuista kasvunäkymistä ja raskaasta rahoitusrakenteesta johtuen arvostustaso ei vielä houkuttele, emme myöskään näe perusteita hinnoitella osaketta merkittävästi alle oikaistun oman pääoman arvon.

Tyyppi: company_report
8.5.
2015

Toistamme vähennä-suosituksen ja tavoitehinnan 11,0 euroa. Yhtiön Q1-tuloskehitys oli pettymys, mutta odotamme yhtiön yltävän kustannussäästöjen ja Venäjän asuntomyynnin vetämänä vertailukautta selvästi parempaan tulostasoon vuoden muilla neljänneksillä. Yhtiön liiketoimintoja ohjataan nyt maltillisella riskitasolla ja kassavirtaa painottaen ja näemme osakkeessa toistaiseksi vähän nousupotentiaalia.

Tyyppi: company_report
6.2.
2015

Lemminkäinen julkaisi operatiivisesti hyvän Q4-raportin. Sekä liikevaihto että oikaistu liikevoitto ylittivät ennusteemme selvästi. Raportoitua tulosta painoivat kuitenkin isot kertaerät. Ohjeistus oli odotuksien kaltainen, eikä yhtiö maksa ennakkoarvioiden mukaisesti osinkoa viime vuodelta. Olemme nostaneet parantuneen riskiprofiilin myötä tavoitehintamme 11,0 euroon (10,5), mutta toistamme vähennä-suosituksen heikon tuottopotentiaalin takia. 

Tyyppi: company_report
14.1.
2015

Laskemme Lemminkäisen tavoitehintaa 10,5 euroon (aik. 11,5) ja toistamme vähennä-suosituksen. Yhtiö tulos on etenemässä kustannussäästöjen, rakennemuutosten ja strategiatarkennusten myötä oikeaan suuntaan. Toimintaympäristö on kuitenkin kokonaisuutena yhä haastavampi ja yhtiön rahoitusrakenne raskas, joten emme näe osakkeessa toistaiseksi merkittävää nousupotentiaalia.

 

Tyyppi: company_report
4.11.
2014

Toistamme vähennä-suosituksen ja tavoitehinnan 11,5 euroa. Vaikka yhtiön viime viikolla julkistama Q3-raportti oli infrarakentamisen kannattavuuden kannalta odotuksiimme nähden selkeä pettymys, jäävät ennustemuutokset Venäjän rakentamisen vahvan tuloskehityksen myötä melko pieniksi. Lemminkäisen haasteena on heikko toimintaympäristö ja raskas rahoitusrakenne, joten osakkeen arvostus ei ole tulos- tai osinkotuotolla mitattuna houkutteleva.

 

Tyyppi: company_report
10.10.
2014

Laskemme tavoitehintaa 11,5 euroon (13,0) ja toistamme vähennä-suosituksen. Tulos on etenemässä kustannussäästöjen, rakennemuutosten ja strategiatarkennusten myötä oikeaan suuntaan. Toimintaympäristö on kuitenkin kokonaisuutena yhä haastavampi ja yhtiön rahoitusrakenne onnistuneesta annista huolimatta raskas, joten olemme korjanneet lähivuosien ennusteitamme alaspäin.

 

Tyyppi: company_report
25.8.
2014

Tarkistamme perjantaina osakeannin ehdoista kertoneen Lemminkäisen osakeantikorjatun tavoitehinnan 13,0 euroon (aik. 15,0 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Näkemyksemme mukaan yhtiön tulos etenee vaisussa markkinatilanteessa oikeaan suuntaan, ja arvostustaso on tällä hetkellä linjassa yhtiön riskitasoon ja potentiaaliin. 

Tyyppi: company_report
1.8.
2014

Q2-raportti oli kokonaisuutena positiivinen ja vahvisti uskoa tuloskäänteeseen sekä rahoitusaseman tervehtymiseen. Yhtiö julkisti myös tarkennetun strategian vuosille 2014-16, joka näkemyksemme mukaan laskee yhtiön riskitasoa. Näemme osakkeen arvostustason edelleen kohtuullisena, mutta kurssinousun myötä nousupotentiaali ennalleen jäävään 15,0 euron tavoitehintaan on supistunut varsin pieneksi, joten laskemme suositusta vähennä-tasolle (aik. lisää). 

Tyyppi: company_report
10.7.
2014

Nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 15,0 euroon (aik. 14,0). Yhtiön tehostus- ja rakennemuutostoimet etenevät vakuuttavalla vauhdilla, mikä vahvistaa uskoa lähivuosille ennustamamme tuloskäänteen onnistumiseen ja yhtiön rahoitusaseman asteittaiseen tervehtymiseen. Osakkeen arvostustaso on lisäksi painunut houkuttelevan alhaiseksi tulospotentiaaliin nähden. 

Tyyppi: company_report
5.5.
2014

Nostamme tavoitehinnan 14,0 euroon (13,0), mutta toistamme vähennä-suosituksen. Näkemyksemme mukaan yhtiön tehostustoimet parantavat hiljalleen kannattavuutta, mutta haasteellinen markkina ja raskas rahoitusrakenne tekevät tuottopotentiaalista edelleen heikon. 

Lemminkäinen

Lemminkäinen

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueen suurimmista päällystäjistä. Yhtiö rakentaa yhdessä asiakkaiden ja yli 4 700 ammattilaisen kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa.