Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Loudspring

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
23.2.
2021

Loudspring on sijoitusyhtiö, joka keskittyy omistamaan luonnonvaroja säästävien varhaisen vaiheen yrityksiä ja kehittämään niistä tuottavaa liiketoimintaa. Tärkeimmät omistukset ratkaisevat asiakkaiden ongelmia teollisuudessa, energia- ja kiinteistö-sektorilla sekä ravintola-alalla. Loudspringin matkan varrella arvonluonti ei ole vielä näkynyt osakekurssissa, ja portfolio kaipaisi etenevästä kypsymisestään huolimatta nähdäksemme merkkejä vahvistuvasta kasvusta. 

Inderes analyysi
2.11.
2020

Pandemian vaikutukset Loudspringin portfolioyhtiöiden liiketoimintaan säilyivät Q3:lla merkittävinä ja portfolioyhtiöiden kehitys jäi kokonaisuutena odotuksistamme. Portfolioyhtiöiden rahoituksen osalta tilanne on aiempaa vakaampi. Eaglen maski-investointi eteni odotettua hitaammin CE-merkinnän vielä puuttuessa, mutta maskiliiketoiminnan näkymät ovat mielestämme edelleen hyvät. Sijoittajilta vaaditaan edelleen kärsivällisyyttä portfolioyhtiöiden läpimurtoa odottaessa, mutta merkittävistä riskeistä huolimatta nykyarvostus puoltaa mielestämme varovaisen positiivista näkemystä.

Inderes analyysi
1.9.
2020

Korona heikensi H1:llä etenkin teollisuusasiakkaita palvelevien liiketoimintojen kehitystä ja ennustealitukset heijastuivat negatiivisesti Sofin ja Eaglen turbiiniliiketoiminnan arvoihin. Samalla etenkin digitaalisille liiketoiminnoille hyväksytyt arvostustasot ovat nousseet viime kuukausina ja olemme nostaneet ResQ:n ja Nuukan arvoja. . Osakekurssi on mielestämme perusteetta yli osien summamme, ja vaikka positiivisessa skenaariossa näemme nousuvaraa painavat riskit vaakakupissa selvästi enemmän nykyisellä arvostuksella.

Inderes analyysi
15.5.
2020

Olemme päivittäneet osien summaamme Eaglen hengityssuojain-investoinnista tiedottamisen vaikutettua positiivisesti näkemykseemme sen arvosta.

Inderes analyysi
7.4.
2020

Loudspringin ydinomistuksien kehitys on ollut Q1-katsauksen perusteella alkuvuonna pääosin positiivista, mutta kehitys jäi silti kokonaisuutena odotuksistamme. Koronapandemia heijastuu taas yhä voimakkaammin talouteen, yhtiöiden toimintaympäristöihin ja mahdollisesti rahoituksen saatavuuteen. Loudspring tarvitsee käsityksemme mukaan tänä vuonna rahoitusta, mikä nostaa epävarmuutta ja painaa osakkeen riskikorjattua tuotto-odotusta. 

Inderes analyysi
1.3.
2020

Eaglen ja Nuukan kannattavuudet jäivät odotuksistamme tilinpäätösraportissa ja niille ennustamamme kassavirtapositiivisuus siirtyi eteenpäin. ResQ nousi toiseksi arvokkaimmaksi omistukseksi vakuuttavan kehityksen sekä onnistuneen omistusosuuden noston seurauksena. Kokonaisuutena raportti oli neutraali, mutta Enersizen pörssilasku laski osien summaamme.

Inderes analyysi
20.12.
2019

Yhtiö kertoi eilen 1 MEUR:n suunnatusta osakeannista sekä Eaglen omistuksen nostosta. Olemme päivittäneet osien summaamme edellä mainituilla tekijöillä sekä listatun Enersizen laskeneella markkina-arvolla. Loudspringin kurssilaskun seurauksena päivitetty osien summa -laskelmamme on nyt lievästi yli yhtiön markkina-arvon. Arvioimamme nousuvara ei tarjoa kuitenkaan riittävää turvamarginaalia positiivisen suosituksen antamiselle. 

Inderes analyysi
4.11.
2019

Tavoitehinnan lievä lasku heijastelee Q3-katsauksen perusteella tekemiämme tarkennuksia omistusten arvoihin, nettovelkoihin ja sitä kautta osien summaamme. Omistukset menevät oikeaan suuntaan, mutta töitä on vielä paljon tehtävänä, jotta tärkeimpien omistusten kasvu alkaisi skaalautua ja niiden korkea riskitaso laskisi. Yhtiön rahoituksen hankinnan onnistuminen on myös tärkeä ajuri osakkeelle jatkoa ajatellen. Odotamme edelleen yhtiön onnistuvan löytämään omistaja-arvon kehityksen kannalta järkevän vaihtoehdon. 

Inderes analyysi
18.10.
2019

Loudspring julkaisee Q3-liiketoimintakatsauksensa torstaina 31.10.  Katsauksessa kaipaamme lisänäyttöjä erityisesti arvokkaimmilta omistuksilta Eagleltä ja Nuukalta, sillä niiden kehitys on jäänyt aiemmissa raporteissa odotuksistamme. Loudspringin suunnitelmat pääomankeräyksen sekä omistusten pääomittamisen suhteen ovat myös Q3-raportin keskiössä. Kurssinousun seurauksena yhtiön riskikorjattu tuotto-odotus on mielestämme kääntynyt jälleen lievästi negatiiviseksi.

Inderes analyysi
30.9.
2019

Teimme pieniä tarkennuksia alaspäin osien summassamme Enersizen sekä Swap.comin osalta. Loudspring on edelleen korkeariskinen sijoitus, sillä omistukset eivät tuota kassavirtaa ja tarvitsevat vielä pääomitusta. Toisaalta positiivisessa skenaariossa omistuksilla on merkittävä arvonnousupotentiaali. Epävarmuus on korkealla myös Loudspringin tulevan pääoman keruun ehtojen suhteen. Kurssilaskun jälkeen osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus on mielestämme kääntynyt kuitenkin aavistuksen positiiviseksi.

Loudspring

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Loudspring

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.