Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Martela

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

05.10.2021 - 18:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
10.2.
2020

Odotamme Martelan liikevaihdon kasvavan hieman kuluvana vuonna ja lähivuodet Ruotsin ja Norjan hyvän kehityksen jatkuessa. Kannattavuus tulee arviomme mukaan liikevaihdon pienen kasvun aiheuttaman skaalautuvuuden ja yhtiön 4 MEUR:n säästöohjelman myötä nousemaan voitolliseksi kuluvana vuonna. Markkinoiden odotukset Martelan kehitykselle ovat pidempään jatkuneen heikon kehityksen myötä matalalla ja tämä heijastuu osakkeen arvostustasoon, joka ei ole korkea.

Inderes analyysi
16.1.
2020

Eilisen tulosvaroituksen taustalla oli yksittäinen kertaerä ja yhtiön liiketoiminta vaikutti sujuneen Q4’19:n aikana muuten odotustemme mukaisesti. Odotamme edelleen Martelan tuloksen nousevan kuluvana vuonna voitolliseksi yhtiön jo toteuttamien tehostamistoimenpiteiden ja huomattavan 4 MEUR:n säästöohjelman myötä. Käänteeseen liittyvien epävarmuustekijöiden takia jäämme kuitenkin edelleen seuraamaan yhtiön kehitystä tarkkailuasemista.

Inderes analyysi
7.11.
2019

Martelan Q3-raportti oli merkittävästi odotuksiamme parempi, kun yhtiön aikaisemmin toteuttamat tehostamistoimenpiteet purivat kannattavuuteen voimakkaasti ja tulos nousi erinomaiselle tasolle. Käänteen kestävyyteen liittyy kuitenkin mielestämme edelleen epävarmuutta ja haluamme yhtiöltä näyttöjä hyvästä tuloksentekokyvystä usean kvartaalin ajalta ennen kuin olemme valmiita hyväksymään osakkeeseen nykyistä korkeampia arvostuskertoimia.

Inderes analyysi
12.8.
2019

Martelan Q2-raportti oli odotuksiamme heikompi ja olemme laskeneet ennusteitamme sen myötä alaspäin. Odotamme Martelan tuloksen nousevan lähivuosina voitolliseksi yhtiön jo toteuttamien tehostamistoimenpiteiden ja huomattavan 4 MEUR:n säästöohjelman myötä. Kuluvan vuoden ohjeistuksen saavuttamiseen liittyy kuitenkin mielestämme epävarmuutta. Tämän lisäksi yhtiön myyntikatteiden ja liikevaihdon kehitykseen liittyy riskejä ja kestävän tuloskäänteen saavuttaminen ei siten ole varmaa. Käänteeseen liittyvän epävarmuuden takia nykyistä korkeampi arvostustaso ei mielestämme ole perusteltu. 

Inderes analyysi
25.4.
2019

Martelan Q1-raportti sisälsi joitain myönteisiä asioita ja erityisesti Ruotsin vahva kehitys yllätti positiivisesti. Q1-kannattavuus oli kuitenkin heikko ja yhtiöllä on vielä paljon tehtävää hyvän kannattavuustason saavuttamiseksi. Nykyisen pohjoismaisen strategian onnistuminen ja kestävän kannattavuuskäänteen saavuttaminen ovat mielestämme epävarmoja ja vaativat lisää näyttöjä. Martelan osakkeen arvostustaso on matala, mutta tämä on mielestämme perusteltua lähivuosien tuloskehitykseen liittyvä epävarmuus huomioiden.

Inderes analyysi
5.2.
2019

Martelan tänään julkaisema Q4-raportti oli hieman odotuksiamme parempi ja hälvensi pahimpia yhtiön tilanteeseen liittyviä huolia. Martelan mahdollinen tuloskäänne nojaa liikevaihdon kasvuun pohjoismaissa ja tähän kasvuun liittyy näkemyksemme mukaan huomattavaa epävarmuutta yhtiön viime vuosien kehitys huomioiden. Osakkeen arvostustaso on matala, mutta tämä on mielestämme toistaiseksi perusteltua käänteeseen liittyvä epävarmuus huomioiden.

Inderes analyysi
9.1.
2019

Martelan tänään julkaisema tulosvaroitus oli yllättävän raju ja olemme laskeneet ennusteitamme sen myötä selvästi alaspäin. Mielestämme myös yhtiön Suomen yksikön näkymät ovat viime aikoina hieman heikentyneet. Näkemyksemme mukaan Martelan kannattavuuskäänne vaatisi nyt merkittäviä konkreettisia toimenpiteitä. Emme pidä matalasta arvostustasosta huolimatta osaketta houkuttelevana ennen kuin yhtiö pystyy todistamaan saavuttaneensa kestävän kannattavuuskäänteen.

Inderes analyysi
2.11.
2018

Martelan tänään perjantaina julkaisema Q3-raportti oli odotuksiamme heikompi ja olemme sen myötä laskeneet ennusteitamme alaspäin. Martelan ohjeistus vuoteen 2018 on mielestämme kunnianhimoinen ja sen saavuttaminen vaatii yhtiöltä useita onnistumisia. Martelan osakekurssi on painunut matalalle tasolle, mutta yhtiön täytyy todistaa kestävä kannattavuuskäänne ennen kuin olemme valmiita kääntymään suosituksessamme positiivisella puolelle.

Inderes analyysi
15.10.
2018

Martela julkaisi viime perjantaina negatiivisen tulosvaroituksen, minkä perusteella arvioimme vuoden 2018 jäävän yhtiölle tappiolliseksi. Näkemyksemme mukaan yhtiössä tarvittaisiin nyt merkittäviä, konkreettisia toimenpiteitä kannattavuuden kääntämiseksi. Martelan osakekurssi on painunut matalalle tasolle, mutta emme pidä osaketta houkuttelevana ennen kuin yhtiö pystyy osoittamaan konkreettisia merkkejä tuloskunnon kestävästä käänteestä.

Inderes analyysi
18.9.
2018

Näkyvyys Martelan kuluvan vuoden tuloksen tasoon on arviomme mukaan edelleen heikko ja yhtiön ennustamaamme käänteeseen liittyy epävarmuutta, minkä takia emme ole valmiita hyväksymään korkeita arvostuskertoimia osakkeelle.

Martela

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas