Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Metso Outotec

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
28.4.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 28.04.2021 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson Outotecin osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pearce, Ian
Asema: Hallituksen jäsen

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300R0VN9C371W0E07_20210427141157_204

Tiedotteet
28.4.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 28.04.2021 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson Outotecin osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Gardell, Christer
Asema: Hallituksen jäsen

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300R0VN9C371W0E07_20210427141157_202

Tiedotteet
28.4.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 28.04.2021 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson Outotecin osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Speranza, Emanuela
Asema: Hallituksen jäsen

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300R0VN9C371W0E07_20210427141157_206

Tiedotteet
23.4.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 23.04.2021 klo 16:15 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa aiemmin tänään pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan (aiemmin tarkastusvaliokunta) sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Arja Talma nimitettiin tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi ja Klaus Cawén, Ian W. Pearce ja Emanuela Speranza sen jäseniksi.

Tiedotteet
23.4.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 23.04.2021 klo 14:50 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.4.2021 Helsingissä poikkeuksellisin menettelyin Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2020 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä.

Vuoden 2020 osinko

Tiedotteet
23.4.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 23.04.2021 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen ja Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistyminen toteutettiin 30.6.2020. Järjestelyssä oikeudellinen hankkiva osapuoli Outotec laski liikkeeseen uusia osakkeita Metson osakkeenomistajille ja vastaanotti kaikki varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka kuuluivat Metson Minerals-liiketoiminnalle.

Tiedotteet
12.4.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 12.4.2021 klo 9.30 paikallista aikaa

Metso Outotecin johtoryhmässä on tehty seuraavat muutokset, jotka astuvat voimaan välittömästi.

Markku Teräsvasara on nimitetty Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hän on toiminut aiemmin Metso Outotecin Palvelut-liiketoiminta-alueen johtajana. Teräsvasara myös jatkaa yhtiön varatoimitusjohtajana.

Sami Takaluoma on nimitetty Palvelut-liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hänen aiempi tehtävänsä yhtiössä oli johtaa Kulutusosat-liiketoiminta-aluetta.

Tiedotteet
17.3.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 17.03.2021 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso Outotec on tänään 17.3.2021 julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Se sisältää viisi osiota, jotka ovat liiketoimintakatsaus, taloudellinen katsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti ja GRI-liite.

Tiedotteet
19.2.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 19.02.2021 klo 17:00 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson Outotecin osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Vauramo, Pekka
Asema: Toimitusjohtaja

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300R0VN9C371W0E07_20210219150046_200

Tiedotteet
19.2.
2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 19.02.2021 klo 16:00 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson Outotecin osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Stadigh, Kari
Asema: Hallituksen jäsen

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 549300R0VN9C371W0E07_20210219085116_3

Metso Outotec