Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Neles

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
12.1.
2021

Neles Oyj:n lehdistötiedote 12.01.2021 klo 09:00 paikallista aikaa

Neles julkaisee tammi-joulukuun 2020 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 3.2.2021 noin klo 9.00.

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään samana päivänä klo 14.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.

Tiedotteet
7.1.
2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 07.01.2021 klo 9:15 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen, jonka mukaan Société Générale SA (SG SA):n yhteenlaskettu omistus ylitti 5 prosenttia 04.01.2021. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Société Générale SA (SG SA):n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

Tiedotteet
4.1.
2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 04.01.2021 klo 11:45 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen, jonka mukaan Société Générale SA (SG SA):n yhteenlaskettu omistus alitti 5 prosenttia 30.12.2020. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Société Générale SA (SG SA):n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

Tiedotteet
28.12.
2020

Neles Oyj:n pörssitiedote 28.12.2020 klo 11:10 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen, jonka mukaan Société Générale SA (SG SA):n yhteenlaskettu omistus ylitti 5 prosenttia 23.12.2020. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Société Générale SA (SG SA):n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

Tiedotteet
22.12.
2020

Neles Oyj:n pörssitiedote 22.12.2020 klo 15:00 paikallista aikaa

Neles Oyj:n ("Neles") osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2021, seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin. Ehdotukset koskevat hallituskautta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Tiedotteet
22.12.
2020

Neles Oyj:n pörssitiedote 22.12.2020 klo 9:45 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen, jonka mukaan Société Générale SA (SG SA):n yhteenlaskettu omistus alitti 5 prosenttia 18.12.2020. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Société Générale SA (SG SA):n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

Tiedotteet
18.12.
2020

Neles Oyj:n pörssitiedote, 18.12.2020 klo 17:30 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen Alfa Laval AB (publ):lta koskien Alfa Laval Treasury International AB (publ):n yhteenlaskettua omistusta Neleksestä.

Tiedotteet
17.12.
2020

Neles Oyj:n lehdistötiedote 17.12.2020 klo 13.00 paikallista aikaa

Neles Finland Oy:n 7.12.2020 ilmoittamat Helsingin tehtaan tuotantoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena käynnistetään tehtaan tuotannon ja laatutoimintojen työntekijöiden määräaikaiset lomautukset tuotannollisista ja taloudellisista syistä. 

Tiedotteet
15.12.
2020

Neles Oyj:n pörssitiedote 15.12.2020 klo 9:30 paikallista aikaa

Neleksen lakiasiainjohtaja, OTK, varatuomari Elisa Erkkilä on nimitetty Neles Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.1.2021 alkaen. Elisa Erkkilä on toiminut Neleksen lakiasiainjohtajana siitä lähtien, kun yhtiö aloitti toimintansa heinäkuussa 2020. 

Elisa Erkkilä on aikaisemmin työskennellyt laki- ja sopimusasioiden johtotehtävissäsekä Suomessa että ulkomailla, viimeisimmäksi Metso Oyj:n valvonnasta (Compliance) ja riskienhallinnasta vastaavana johtajana.

NELES OYJ

Olli Isotalo

Toimitusjohtaja

Tiedotteet
15.12.
2020

Neles Oyj:n pörssitiedote 15.12.2020 klo 9:25 paikallista aikaa

Neles Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP") yhtiön ylimmälle johdolle, viivästetystä osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä muulle johdolle ja valituille avainhenkilöille ("DSUP") sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("RSP") täydentävänä järjestelmänä erityistilanteita varten.

Neles

Neles

Neles Oyj on tunnettu virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden toimittaja. Se palvelee öljyn- ja kaasunjalostusteollisuutta, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuutta, kemianteollisuutta sekä muita prosessiteollisuuksia. Markkinoiden johtavan asiantuntemuksen ja parhaiden tuotteiden ja palvelujen avulla määritämme luotettavuuden uudelleen ja täytämme asiakaslupauksemme: Reinventing reliability. Meillä on noin 2 900 työntekijää yli 40 maassa. Pääkonttorimme on Vantaalla.