Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Neles

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
23.10.
2021

Seuraa yhtiön osavuosikatsausta inderesTV:stä livenä! 

Tiedotteet
8.10.
2021

Neles Oyj:n lehdistötiedote 8.10.2021 klo 11:00 paikallista aikaa

Neles julkaisee tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen keskiviikkona 27.10.2021 noin klo 9.00.

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään samana päivänä klo 14.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.

Analyytikon kommentti
23.9.
2021

Valmet ja Neles tiedottivat keskiviikkona, että molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset ovat hyväksyneet yhtiöiden välisen fuusiosuunnitelman.

Tiedotteet
22.9.
2021

Neles Oyj Pörssitiedote 22.9.2021 klo 11:40 paikallista aikaa

Neles Oyj:n ("Neles") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 22.9.2021 Vantaalla. Yhtiökokous hyväksyi Neleksen ja Valmet Oyj:n ("Valmet") välisen sulautumisen ja valtuutti hallituksen päättämään ylimääräisestä varojenjaosta hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten mukaisesti.

Sulautumista koskeva päätös

Tiedotteet
2.9.
2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 2.9.2021 klo 18.00 paikallista aikaa

Neleksen neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat nimittäneet jäsenensä osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi Neleksen hallituksen puheenjohtaja.

Neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat 1.9.2021 päivätyn osakasluettelon mukaan Valmet Oyj (29,54 % osakkeista ja äänistä), Cevian Capital Partners Ltd (10,88 % osakkeista ja äänistä), Alfa Laval Ab (publ) (8,46 % osakkeista ja äänistä) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (2,99 % osakkeista ja äänistä).

Tiedotteet
2.9.
2021

Neles Oyj:n pörssitiedote, 2.9.2021 klo 12:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA TOIMENPITEITÄ. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA "TÄRKEITÄ TIETOJA".

Tiedotteet
9.8.
2021

Neles Oyj:n pörssitiedote  9.8.2021 klo 14:00 paikallista aikaa  

Neles Oyj:n ("Neles" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.9.2021 klo 10.00 alkaen Hilton Helsinki Airportissa osoitteessa Lentäjänkuja 1, 01530 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 9:15.

Tiedotteet
29.7.
2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 29.7.2021 klo 15:30 paikallista aikaa

Neles Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Neleksen osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Eskola, Jaakko-Veikko
Asema: Hallituksen jäsen

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 2138007FRMWVPUDCMA45_20210728160403_66

Liikkeeseenlaskija
Nimi: Neles Oyj
LEI: 2138007FRMWVPUDCMA45

Tiedotteet
29.7.
2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 29.7.2021 klo 15:25 paikallista aikaa

Neles Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Neleksen osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Vernon, Mark
Asema: Hallituksen jäsen

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 2138007FRMWVPUDCMA45_20210728160403_65

Liikkeeseenlaskija
Nimi: Neles Oyj
LEI: 2138007FRMWVPUDCMA45

Tiedotteet
29.7.
2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 29.7.2021 klo 15:20 paikallista aikaa

Neles Oyj on saanut seuraavan EU:n
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o
596/2014 mukaisen ilmoituksen
johtohenkilön tai johtohenkilön
lähipiirin liiketoimista Neleksen
osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tiitinen,
Jukka
Asema: Hallituksen
jäsen

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:
2138007FRMWVPUDCMA45_20210728160403_64

Liikkeeseenlaskija
Nimi: Neles Oyj
LEI:
2138007FRMWVPUDCMA45

Neles