Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Neste

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
28.7.
2021

Nesteen eilen raportoima Q2-tulos jäi odotuksistamme, mutta ennusteiden alituksen merkitystä mielestämme lieventää Uusiutuvien tuotteiden hyvä neljännes. Lyhyen tähtäimen näkymät olivat lopulta hieman odotuksiamme pehmeämmät, mutta pitkän aikavälin investointi- ja tuloskasvunäkymän osalta kokonaiskuva on mielestämme ennallaan. Q2-tulos ja pienet ennustelaskut laskivat lyhyen tähtäimen ennusteitamme, mutta pidemmän aikavälin ennusteisiimme emme tehneet muutoksia. 

Inderes analyysi
29.4.
2021

Nesteen eilen raportoima Q1-tulos oli hyvin linjassa odotuksiemme kanssa. Huojentavaa oli merkittävästä vastatuulesta huolimatta Uusiutuvien tuotteiden myyntikatteen vahva taso, mikä alleviivaa yhtiön erinomaista markkina-asemaa. Näkemyksemme mukaan Uusiutuvien tuotteiden kasvunäkymään pohjaava pitkän tähtäimen tuotto-odotus on turhan matala nykyisellä arvostuksella. 

Inderes analyysi
20.4.
2021

Tarkistimme Q1:n ennusteitamme alaspäin, minkä taustalla on pääasiassa aiempia odotuksiamme heikompi markkinaympäristö Öljytuotteissa alkuvuonna. Osakkeen arvonkehitys peilaa kuitenkin pääosin Uusiutuvien tuotteiden pitkän aikavälin odotuksia. 

Inderes analyysi
7.2.
2021

Nesteen perjantaina raportoima Q4-tulos oli hyvin linjassa odotuksien kanssa. Teimme kuluvan vuoden ennusteisiimme maltillisia tarkistuksia alaspäin, mutta pidemmän aikavälin ennusteemme pysyivät ennallaan. Näkemyksemme mukaan Uusiutuvien tuotteiden kasvunäkymään pohjaava pitkän tähtäimen tuotto-odotus on laskenut matalaksi osakkeen arvostuskertoimissa tapahtuneen tasokorjauksen myötä. 

Inderes analyysi
25.10.
2020

Nesteen Q3-tulos oli hieman odotuksia parempi, kun taas lyhyen tähtäimen näkymät Q4:lle olivat linjassa odotuksien kanssa. Vuoden 2021 ennusteisiimme teimme kokonaiskuvan kannalta maltillisia ennustetarkistuksia alaspäin, mutta pitkän tähtäimen ennusteitamme tuki Uusiutuvien tuotteiden erittäin vahvan myyntikatteen ajamana tehdyt positiiviset ennustemuutokset. Näkemyksemme mukaan Uusiutuvien tuotteiden kasvunäkymään pohjaava pitkän tähtäimen tuotto-odotus ei puolla nyt lisäostoja, sen laskettua osakkeen arvostuksessa nähdyn selvän tasokorjauksen myötä.

Inderes analyysi
1.10.
2020

Näkemyksemme mukaan viimeaikainen uutisvirta on ollut Nesteen pitkän aikavälin arvonluontipotentiaalin kannalta myönteistä. Olemme nostaneet pitkän tähtäimen ennusteitamme ja odotamme yhtiöltä kaksinumeroista operatiivisen tuloksen kasvua Uusiutuvissa tuotteissa pitkällä aikavälillä. Uusiutuvien tuotteiden pitkän aikavälin tuloskasvun myötä osake tarjoaa mielestämme hyvän tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
24.7.
2020

Nesteen Q2-luvut olivat odotuksia vahvemmat. Pinnan alle katsottaessa vahvan raportin loistoa kasvattaa Uusiutuvien tuotteiden erittäin vahva kehitys poikkeuksellisessa Q2:n toimintaympäristössä. Segmentin vankkumaton kehitys heijastuu vivulla yhtiön arvoon Uusiutuvien tuotteiden korkeampaa hyväksyttävää arvostusta peilaten.

Inderes analyysi
27.5.
2020

Nesteen tuloksen muodostumisen kannalta olennaisten komponenttien lyhyen tähtäimen kehitys on ollut viime aikoina kaksijakoista, kun taas keskipitkän aikavälin tuloskasvukuvaan ei ole näkemyksemme mukaan tullut muutoksia. Osake on kuitenkin elpynyt kevään rajusta kurssinotkahduksesta voimakkaasti, mikä on heijastunut voimakkaasti lähivuosien arvostuskertoimiin. Nykyinen arvostus ei mielestämme enää puolla lisäostoja, vaikka pidemmän aikavälin tuloskasvunäkymä on hyvä. 

Inderes analyysi
27.4.
2020

Nesteen Q1-luvut olivat noin odotuksiemme mukaisia eikä yhtiön lyhyen tähtäimen näkymissä ollut yllätyksiä. Teimme ennustetarkistuksia, joiden seurauksena lähivuosien ennusteemme laskivat, kun taas pidemmän aikavälin tuloskasvunäkymä on mielestämme ennallaan. Nesteen keskipitkän aikavälin kasvunäkymään suhteutettuna arvostus on houkutteleva, mikä näkemyksemme mukaan puoltaa lisäostoja lyhyen tähtäimen tulospaineesta ja koropandemian myötä kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta.

Inderes analyysi
13.3.
2020

Neste järjesti eilen pääomamarkkinapäivän, jossa  yhtiö kertoi keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvustrategiastaan. Näkemyksemme yhtiön vahvoista tuloskasvuajureista sekä arvonluontipotentiaalista vahvistui CMD:n myötä.

Neste