Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Next Games

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
22.2.
2021

Next Gamesin loppuvuosi sujui pitkälti ennusteidemme mukaisesti. Yhtiön näkymät ennakoivat tälle vuodelle odotetusti vahvaa kasvua, mutta kasvun suhteen paljon on kiinni siitä, miten Stranger Things -pelin julkaisussa lopulta onnistutaan. Pelin menestyessä alkaa perusta tulevien vuosien kasvulle näyttää huomattavasti nykyistä vakaammalta ja osakkeessa olisi edelleen selvää nousupotentiaalia. Huonossa skenaariossa yhtiö voi joutua keräämään lisää pääomaa seuraavien korttien kääntämiseksi, sillä nykyinen kassatilanne ei jätä tilaa epäonnistumisille.

Inderes analyysi
21.12.
2020

Vuosi 2020 on osoittanut Next Gamesin kannattavuuskäänteen onnistuneen ja yhtiö on strategiassaan jälleen siirtymässä kasvuvaiheeseen. Vuosi 2021 tulee olemaan kriittinen ja Stranger Things -pelin julkaisu määrittää yhtiön tarinan seuraavat askeleet. Pelin menestyessä alkaa perusta tulevien vuosien kasvutarinalle näyttää huomattavasti nykyistä vakaammalta. Huonossa skenaariossa yhtiö voi joutua keräämään lisää pääomaa seuraavien korttien kääntämiseksi.

Inderes analyysi
26.11.
2020

Next Games järjesti eilen CMD:n, missä yhtiö avasi liiketoimintaansa sekä keinoja uusien kunnianhimoisten taloudellisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Isossa kuvassa esitysten sisältö oli pitkälti odotettu, eikä yhtiön brändilisenssipohjaisten mobiilipelien kehitykseen perustuvaan kasvustrategiaan ole tullut isompia muutoksia. Yhtiön ensi vuoden kasvunäkymä lepää käytännössä täysin Stranger Things -pelin harteilla, jonka menestys määrittelee myös osakkeen suunnan.

Inderes analyysi
31.8.
2020

Next Gamesin H1-liiketappio oli odotuksiamme pienempi ja huolet yhtiön kassatilanteen riittävyydestä tulevia pelijulkaisuja varten pienenivät varovaisemman julkaisustrategian myötä. Näkemyksemme mukaan ensi vuoden kasvunäkymä lepää pitkälti Q4:llä julkaistavan Stranger Things -pelin harteilla, jonka menestys määrittelee lyhyellä tähtäimellä osakkeen suunnan. Hyvässä skenaariossa osakkeessa on edelleen merkittävää potentiaalia, mutta heikko näkyvyys ja julkaisuun liittyvät riskit painavat mielestämme tuotto/riski-suhteen nykyarvostuksella epäsuotuisaksi. 

Inderes analyysi
1.3.
2020

Next Gamesin kasvu jää tänä vuonna korkeintaankin vaatimattomaksi ja kasvunäkymä lepää tulevien pelien harteilla, joiden julkaisun suhteen näkyvyys on heikko ja riskit koholla. Myös potentiaali on huomattava, jos seuraavat askeleet osuvat kohdalleen. Mielestämme riskit painavat vaakakupissa nykyisellä näkymällä selvästi tuottopotentiaalia enemmän ja olemme osakkeen suhteen entistä varovaisempia Q4-raportin jälkeen. 

Inderes analyysi
4.11.
2019

Yhtiön täytyy onnistua seuraavaksi putkessa olevien pelien julkaisuissa tai muuten yhtiön osakeannin myötä vahvistunut kassa alkaa heikentyä melko nopeasti. Näkyvyys tuleviin pelijulkaisuihin on heikko ja osakkeen riskitaso säilyy erittäin korkeana. Myös potentiaali on huomattava, jos seuraavat askeleet osuvat kohdalleen. Mielestämme riskit painavat vaakakupissa yhä tuottopotentiaalia enemmän ja pysymme osakkeen suhteen varovaisena Q3-raportin jälkeen. 

Inderes analyysi
26.9.
2019

Next Games julkisti eilen ehdot yhtiön 8 MEUR:n merkintäoikeusannille ja kaupankäynti osakkeella ilman merkintäoikeutta alkaa tänään. Anti toteutuu täysimääräisesti käytännössä varmasti ja olemme päivittäneet ennusteemme vastaamaan annin jälkeistä aikaa. Next Games on alkuvuoden vakauttanut liiketoimintaansa ja annista saatavat varat antavat yhtiölle mahdollisuuden kääntää liiketoiminta kohti kestävää kasvu-uraa. Epävarmuus käänteen onnistumisen suhteen on kuitenkin suurta ja yhtiön riskiprofiili korkea.

Inderes analyysi
29.7.
2019

Yhtiön liiketoiminnan käänne eteni Q2:lla suunnitelmien mukaan ja kassatilanne säilyi vakaana, mikä on positiivista. Yhtiöllä on nyt käänteen edettyä jälleen paremmat eväät neuvotella uudesta rahoituspaketista, jonka avulla yhtiö voisi jälleen keskittyä täysin uusiin pelijulkaisuihin nojaavaan kasvustrategiaansa. Osakkeen tuotto/riski-suhde ei kuitenkaan edelleenkään houkuttele, sillä yhtiön liiketoiminnan jo muutenkin korkean riskiprofiilin lisäksi tulevan rahoitusjärjestelyn ehtoihin liittyvä epävarmuus pitää riskit koholla lyhyellä tähtäimellä.

Inderes analyysi
4.6.
2019

Nykytietojen valossa emme pidä Next Gamesin tuotto/riskisuhdetta riittävänä positiiviseen suositukseen. Isossa kuvassa osakkeenomistajien on oltava valmiita katsomaan yhtiöitä useiden vuosien päähän, sillä lyhyellä tähtäimellä fokus on operatiivisten haasteiden ratkomisessa ja kasvustrategian hedelmiä poimitaan arviomme mukaan aikaisintaan 2-3 vuoden päästä. Lisäksi lyhyellä aikavälillä omistajat ottavat kannettavakseen riskit yhtiön käänteen onnistumisesta ja uusien pelien julkaisua varten tarvittavan rahoituspaketin varmistumisesta kohtuullisin ehdoin. 

Inderes analyysi
28.4.
2019

Yhtiön kassatilanne on alkanut vakaantua kustannussäästöjen avulla, mutta yhtiöllä on vielä töitä tehtävänä, jotta kestävä kannattavuuskäänne saavutetaan. Osakkeen tuotto/riski-suhde ei tällä hetkellä houkuttele, sillä yhtiön liiketoiminnan jo muutenkin korkean riskiprofiilin lisäksi käänteen onnistumiseen ja todennäköisen rahoitusjärjestelyn ehtoihin liittyvä epävarmuus kohottaa riskejä lyhyellä tähtäimellä.

Next Games

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Rogue -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä