Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Next Games

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
29.7.
2019

Yhtiön liiketoiminnan käänne eteni Q2:lla suunnitelmien mukaan ja kassatilanne säilyi vakaana, mikä on positiivista. Yhtiöllä on nyt käänteen edettyä jälleen paremmat eväät neuvotella uudesta rahoituspaketista, jonka avulla yhtiö voisi jälleen keskittyä täysin uusiin pelijulkaisuihin nojaavaan kasvustrategiaansa. Osakkeen tuotto/riski-suhde ei kuitenkaan edelleenkään houkuttele, sillä yhtiön liiketoiminnan jo muutenkin korkean riskiprofiilin lisäksi tulevan rahoitusjärjestelyn ehtoihin liittyvä epävarmuus pitää riskit koholla lyhyellä tähtäimellä.

Inderes analyysi
4.6.
2019

Nykytietojen valossa emme pidä Next Gamesin tuotto/riskisuhdetta riittävänä positiiviseen suositukseen. Isossa kuvassa osakkeenomistajien on oltava valmiita katsomaan yhtiöitä useiden vuosien päähän, sillä lyhyellä tähtäimellä fokus on operatiivisten haasteiden ratkomisessa ja kasvustrategian hedelmiä poimitaan arviomme mukaan aikaisintaan 2-3 vuoden päästä. Lisäksi lyhyellä aikavälillä omistajat ottavat kannettavakseen riskit yhtiön käänteen onnistumisesta ja uusien pelien julkaisua varten tarvittavan rahoituspaketin varmistumisesta kohtuullisin ehdoin. 

Inderes analyysi
28.4.
2019

Yhtiön kassatilanne on alkanut vakaantua kustannussäästöjen avulla, mutta yhtiöllä on vielä töitä tehtävänä, jotta kestävä kannattavuuskäänne saavutetaan. Osakkeen tuotto/riski-suhde ei tällä hetkellä houkuttele, sillä yhtiön liiketoiminnan jo muutenkin korkean riskiprofiilin lisäksi käänteen onnistumiseen ja todennäköisen rahoitusjärjestelyn ehtoihin liittyvä epävarmuus kohottaa riskejä lyhyellä tähtäimellä.

Inderes analyysi
18.2.
2019

Yhtiön Q4 oli käänne parempaan karmivan Q3-tuloksen jälkeen, mutta tänä vuonna käänteen jatkuminen on kulusäästöistä huolimatta hyvin riippuvainen Our Worldin ja tulevan Blade Runner -pelin menestyksestä, joihin näkyvyys on hyvin heikko. Tuleva rahoitusjärjestely ja sen ehdot varjostavat myös taustalla. Osakkeen arvostusta on vaikea tukea fundamentteihin ja korkeasta epävarmuudesta johtuen emme näe osakkeen tuotto/riski-suhdetta tällä hetkellä riittävänä.

Inderes analyysi
11.1.
2019

Next Gamesin eilen tiedottamat odotuksiamme paremmat ennakkotiedot Q4-tuloksesta hälvensivät pahimpia huolia yhtiön rahoitustilanteesta, vaikkakin yhtiö tarvitsee edelleen uutta pääomaa tulevien pelien julkaisua varten. Next Gamesin osakkeen arvo on hyvin riippuvainen tulevan rahoitusjärjestelyn ehdoista sekä Our Worldin ja tulevien pelijulkaisujen menestyksestä, joihin ei ole juurikaan näkyvyyttä. Epävarmuus liittyen yhtiön liiketoiminnan kehittymiseen sekä tulevaan rahoitusjärjestelyyn pitää meidät edelleen varovaisena osakkeen suhteen.

Inderes analyysi
7.12.
2018

Next Gamesin osakkeen arvo on hyvin riippuvainen tulevan rahoitusjärjestelyn ehdoista sekä Our Worldin ja tulevien pelijulkaisujen menestyksestä, joihin ei ole tällä hetkellä minkäänlaista näkyvyyttä. Arvioimme yhtiön tarvitsevan yli 20 MEUR lisää omaa pääomaa uusiin pelijulkaisuihin nojaavan strategiansa toteuttamiseksi ja yhtiön nykyisellä markkina-arvolla (23 MEUR) tämä tarkoittaa todennäköisesti merkittävää diluutiota vanhojen osakkeenomistajien omistuksiin.

Inderes analyysi
5.11.
2018

Synkän Q3-raportin jälkeen selvästi laskeneilla ennusteillamme arvioimme yhtiön tarvitsevan yli 20 MEUR lisää omaa pääomaa uusiin pelijulkaisuihin nojaavan strategiansa toteuttamiseksi, jonka onnistumiseen liittyy vielä paljon epävarmuutta ja riskejä. Suuri osakeanti suhteessa yhtiön nykyiseen markkina-arvoon (44 MEUR) tulee hyvin todennäköisesti aiheuttamaan merkittävän diluution vanhojen osakkeenomistajien omistuksiin. Mielestämme osaketta on parempi seurata sivusta ainakin siihen asti, kunnes tulevan rahoitusjärjestelyn ehdoista saadaan tietoja.

Inderes analyysi
28.8.
2018

Our Worldin alustavan vastaanoton perusteella olemme tarkistaneet pelin lähivuosien liikevaihtoennusteita alaspäin. Next Gamesin arvo lepää yhä vahvasti Our Worldin ja muiden tulevien pelien menestyksen harteilla. Näkyvyys näiden pelien liikevaihtoon ja kannattavuuteen on kuitenkin vielä käytännössä olematon ja tämä pitää Next Gamesin riskiprofiilin erittäin korkeana. Luottamuksemme lähivuosien kasvun realisoitumiseen ei ole vielä riittävällä tasolla, jotta nojaisimme osakkeen hinnoittelussa tulevien vuosien matalilta näyttäviin liikevaihtokertoimiin.

Inderes analyysi
23.7.
2018

Mielestämme Next Gamesin nykyinen markkina-arvo hinnoittelee Our Worldille ja muille tuleville peleille jo hyvää menestystä, eikä suurille pettymyksille ole tilaa. Näkyvyys Our Worldin ja muiden tulevien pelien liikevaihtoon ja myyntikatepotentiaaliin on tällä hetkellä käytännössä olematon ja tämä pitää Next Gamesin riskiprofiilin erittäin korkeana ennen kuin Our Worldista saadaan konkreettisia lukuja tulevilta kvartaaleilta.

Inderes analyysi
27.6.
2018

Pidämme osakkeen eilistä 26 %:n kurssinousua ylilyöntinä, sillä yhtiön tulevan Our World -pelin julkaisua odotettiin jo valmiiksi Q3:n alkupuolelle ja nyt asia sai vain lopullisen varmistuksen. Jo ennen kurssinousua yhtiön arvo muodostui lähes kokonaan tulevien pelien tuotoista, joihin oli ladattu kovat odotukset yhtiön nykyisen NML-pelin liikevaihdon ollessa selvässä laskussa. Nykyisellä kurssilla Our Worldin on menestyttävä erittäin hyvin, jotta nykyinen arvostus olisi perusteltu.

Next Games

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas