Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Next Games

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
27.6.
2018

Pidämme osakkeen eilistä 26 %:n kurssinousua ylilyöntinä, sillä yhtiön tulevan Our World -pelin julkaisua odotettiin jo valmiiksi Q3:n alkupuolelle ja nyt asia sai vain lopullisen varmistuksen. Jo ennen kurssinousua yhtiön arvo muodostui lähes kokonaan tulevien pelien tuotoista, joihin oli ladattu kovat odotukset yhtiön nykyisen NML-pelin liikevaihdon ollessa selvässä laskussa. Nykyisellä kurssilla Our Worldin on menestyttävä erittäin hyvin, jotta nykyinen arvostus olisi perusteltu.

Inderes analyysi
30.4.
2018

NML:n liikevaihdon laskiessa entisestään yhtiön arvo muodostuu lähes kokonaan vielä julkaisemattomien pelien tuotoista, joihin näkyvyys on käytännössä olematon. Jäämme odottamaan konkreettisia merkkejä yhtiön kasvustrategian realisoitumisesta, missä seuraava elintärkeä askel on Our Worldin onnistunut julkaisu.

Inderes analyysi
31.1.
2018

Yhtiön arvostuskertoimet eivät laskeneilla ennusteillamme anna tukea lyhyellä aikavälillä osakkeelle. Yhtiön arvonmuodostus lepää yhä enemmän tulevien pelijulkaisujen varassa, kun NML näyttää hiipumisen merkkejä ja jäämmekin odottamaan yhtiön kasvutarinan jatkumisesta konkretiaa, missä ensimmäinen askel on Our Worldin onnistunut julkaisu.

Inderes analyysi
13.12.
2017

The Walking Dead tv-sarjan (TWD) suosio näyttää katsojamäärien perusteella laskeneen aiempien kausien tasolta, minkä vuoksi olemme tarkistaneet The Walking Dead: No Man’s Land -mobiilipelin (NML) lähivuosien ennusteita alaspäin. Next Gamesin riskiprofiili on mielestämme kohonnut, sillä yhtiön arvo muodostuu yhä enemmän tulevien pelien tuotoista NML:n painoarvon laskettua ennusteissamme.

Inderes analyysi
5.11.
2017

Q3-raportin myötä olemme laskeneet NML:n tulevien vuosien ennusteita, sillä peli näyttää maturoituvan aiempia odotuksiamme nopeammin. Ennusteemme odottavat yhä NML:n jatkavan hyvää suorittamista tulevina vuosina ja Next Gamesin tulee pystyä luomaan peliin uutta mielenkiintoista sisältöä ja onnistua pelaajahankinnassa, jotta se pääsee näihin lukuihin.

Inderes analyysi
4.9.
2017

Nostamme Next Gamesin tavoitehinnan 12,50 euroon (aik. 8,50 euroa) ja toistamme lisää-suosituksen. Olemme nostaneet lähivuosien ennusteitamme merkittävästi, sillä uskomme yhtiön uudella lisättyä todellisuutta hyödyntävällä The Walking Dead: Our World -pelillä olevan hyvät mahdollisuudet menestyä, jonka lisäksi näkyvyys yhtiön tuleviin peleihin parani odottamaamme aiemmin tapahtuneen uuden pelijulkaisun myötä.

Inderes analyysi
17.7.
2017

Toistamme Next Gamesin tavoitehinnan 8,5 euroa ja lisää-suosituksen yhtiön H1-raportin jälkeen. Raportti vahvisti näkemystämme yhtiön pitkän aikavälin kasvutarinaa kohtaan, mutta The Walking Dead: No man’s land (NML) -pelin odotuksiamme heikompi kehitys Q2:lla aiheutti pieniä tarkennuksia ennusteisiimme. Next Games vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä ja yksittäisten kvartaalien välinen heilahtelu ei ole merkittävää kokonaisuuden kannalta.

Inderes analyysi
13.6.
2017

Aloitamme Next Gamesin seurannan. Next Games on kasvuyhtiö, joka operoi nopeasti kasvavalla markkinalla sekä näkemyksemme mukaan järkevällä lisenssipohjaisiin peleihin ja vahvaan analyyttiseen lähestymistapaan pohjautuvalla liiketoimintamallilla. Varovaisten ennusteidemme valossa yhtiön osakekurssissa on näkemyksemme mukaan nousuvaraa, kun yhtiö etenee strategiassaan suunnitelmien mukaisesti. Korostamme kuitenkin, että Next Games vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä ja esimerkiksi yksittäisten kvartaalien välinen heilahtelu ei ole merkittävää kokonaisuuden osalta.

  •  

Next Games

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas