Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

NoHo Partners

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
13.11.
2019

NoHo Partnersin Q3-tulos oli operatiivisesti jälleen vahva suoritus ja yhtiö jatkoi vakuuttavaa tuloskäännettään. Lähivuosien näkymät ovat edelleen hyvät ja yhtiö tekee tällä hetkellä paljon oikeita asioita. Osakkeen aliarvostus on purkautunut, mutta pidämme tuotto-odotusta edelleen kohtuullisena tuloskasvun jatkuessa.

Inderes analyysi
23.9.
2019

NoHon alkuvuosi on lähtenyt liikkeelle erinomaisesti ja pöytä on katettu kuluvan vuoden merkittävälle tulosparannukselle. Olemme edelleen luottavaisia yhtiön lähivuosien voimakkaan tuloskasvun suhteen ja sen realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on hyvällä tasolla. Haluamme kuitenkin nähdä vielä lisää näyttöjä tulosparannuksen jatkumisesta tärkeällä Q3:lla ennen voimakkaamman näkemyksen ottamista.

Inderes analyysi
7.8.
2019

NoHon Q2-raportti jatkoi Q1:llä nähtyä vahvaa tuloskäännettä ja osakkeen riskitaso jatkaa laskuaan. Yhtiön on kuluvana vuonna edelleen pakko onnistua kriittisessä tulosparannuksessa, mutta vahvan alkuvuoden jälkeen luottamuksemme tulosparannusta kohtaan on edelleen vahvistunut. Näkemyksemme pysyykin ennallaan ja tulosparannuksen realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on hyvällä tasolla. Haluamme kuitenkin nähdä vielä lisää näyttöjä tulosparannuksen jatkumisesta tärkeällä Q3:lla ennen voimakkaamman näkemyksen ottamista.

Inderes analyysi
7.5.
2019

Q1-raportti vahvisti luottamustamme yhtiön kriittistä tulosparannusta kohtaan ja osakkeen riskitaso jatkaa laskuaan puheiden realisoituessa ensi kertaa numeroiksi. Näkemyksemme pysyy ennallaan, vuonna 2019 on pakko onnistua ja tulosparannuksen realisoituessa tuotto-odotus on edelleen hyvä. Olemme edelleen varsin luottavaisia tulosparannuksen realisoitumisen suhteen.

Inderes analyysi
3.4.
2019

Yhtiön eilen kertoma Norjan yritysosto vaikuttaa alustavasti hyvältä ja tieto Suomen tulosparannuksen suunnitellusta etenemisestä pienentää osakkeen riskitasoa selvästi. Ennusteemme ovat toistaiseksi pysyneet ennallaan, mutta laskeneen riskitason johdosta osakkeen tuotto-/riskisuhde on parantunut aiemmasta. Osake on halpa kunhan tulosparannus realisoituu, mutta haluamme nähdä vielä kovia numeroita ennen voimakkaamman näkemyksen ottamista.

Inderes analyysi
22.3.
2019

Hybridilaina vaikuttaa negatiivisesti tulosennusteisiimme ja samalla kansainvälisen kasvun kiihtyminen tulee nostamaan yhtiön riskiprofiilia. Olemme kuitenkin edelleen varsin luottavaisia Suomen tulosparannukseen ja tulosparannuksen toteutuessa osake on edullinen. Kohonnut riskiprofiili puoltaa kuitenkin aiempaa varovaisempaa näkemystä kurssilaskusta huolimatta.

Inderes analyysi
14.2.
2019

NoHon Q4-raportti oli tuloksen osalta karua luettavaa, mutta erittäin vahvaa tuloskasvua ohjaava ohjeistus sekä uskottavat askelmerkit tuloskasvulle käänsivät raportin lopulta lievästi plussan puolelle. Case pysyy ennallaan, vuonna 2019 on pakko onnistua ja tulosparannuksen realisoituessa tuotto-odotus on edelleen hyvä. Olemme edelleen varsin luottavaisia tulosparannuksen realisoitumisen suhteen

Inderes analyysi
28.11.
2018

Toistamme Restamaxin 10,0 euron tavoitehintamme, mutta laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta) kurssinousun myötä supistuneen nousuvaran johdosta. Eilen julkistetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet parantavat näkyvyyttä ja kasvattavat samalla luottamustamme omia ennusteitamme kohtaan. Olemme pitäneet ennusteemme käytännössä ennallaan ja suhteessa ensi vuoden vahvaan tulokseen osake on edelleen edullinen (P/E 12x). Näemmekin osakkeessa nousuvaraa, kunhan tulosparannus realisoituu odotetusti.

Inderes analyysi
7.11.
2018

Q3-tulos oli odotetun heikko, mutta sen yhteydessä annettu selkeä tiekartta ensi vuoden tulosparannukseen vahvisti luottamustamme tulosennusteitamme kohtaan. Olemme pitäneet ennusteemme ennallaan ja suhteessa ensi vuoden vahvaa tulokseen osake on edelleen edullinen (P/E 11x). Näemmekin osakkeessa edelleen selkeää nousuvaraa, kunhan ennustamamme tulosparannus realisoituu.

Inderes analyysi
12.10.
2018

Tarkistamme Restamaxin tavoitehintaa alaspäin laskeneiden ennusteiden sekä Smilen laskeneen arvon seurauksena. Näkemyksemme mukaan markkina on ylireagoinut selvästi Smilen listauksen epäonnistumiseen. Suhteessa päivitettyihin tulosennusteisiimme Restamaxin arvostustaso näyttää hyvin edulliselta, kunhan ensivuoden odotettu tulosparannus toteutuu.

NoHo Partners

ipo