Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

NoHo Partners

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
12.10.
2018

Tarkistamme Restamaxin tavoitehintaa alaspäin laskeneiden ennusteiden sekä Smilen laskeneen arvon seurauksena. Näkemyksemme mukaan markkina on ylireagoinut selvästi Smilen listauksen epäonnistumiseen. Suhteessa päivitettyihin tulosennusteisiimme Restamaxin arvostustaso näyttää hyvin edulliselta, kunhan ensivuoden odotettu tulosparannus toteutuu.

Inderes analyysi
8.8.
2018

Q2-raportti oli meille kokonaisuutena lievä pettymys ja olemme laskeneet lähivuosien ennusteitamme. Voimakkaan kurssinousun jälkeen osakkeen arvostustaso alkaa olla haastava. Käytännössä markkinat ovat jo täysimääräisesti hinnoitelleet tulevat Royal-synergiat ja tilaa harha-askelille ei juuri ole. Näemmekin seuraavan 12kk tuotto-/riskisuhteen neutraalina ja siirrymme odottavalle kannalle.

Inderes analyysi
7.6.
2018

Olemme päivittäneet ennusteitamme Royal-hankinnan seurauksena ja ennustamme yhtiön tuloksen nousevan uudelle tasolle seuraavan 18 kk:n aikana. Suhteessa ennustamaamme tulosparannukseen osake on edelleen houkuttelevasti hinnoiteltu ja näemmekin osakkeessa edelleen nousuvaraa synergioiden realisoituessa.

Inderes analyysi
10.5.
2018

Restamaxin Q1-raportti ei tarjonnut meille yllätyksiä ja olemme pitäneet ennusteemme käytännössä ennallaan. Suhtaudumme edelleen positiivisesti Royalin hankintaan sekä Smilen listaukseen ja näemme järjestelyiden luovan omistaja-arvoa Restamaxin omistajille. Osakkeen aliarvostus on kuitenkin purkautunut alkuvuoden kurssirallin jälkeen ja jatkossa näemme kurssinousun vaativan taakseen konkreettisia näyttöjä järjestelyiden etenemisestä. 

Inderes analyysi
13.4.
2018

Tarkistamme Restamaxin tavoitehintamme 12,0 euroon (aik. 10,0 euroa) ja toistamme osta-suosituksemme. Näkemyksemme mukaan eilen tiedotettu Royal-hankinta luo merkittävästi omistaja-arvoa ja järjestelyn synergiapotentiaali huomioiden osake on edelleen aliarvostettu.

Inderes analyysi
26.3.
2018

Ennusteemme ovat nousseet viimeisten yrityskauppojen myötä ja yhtiön kasvu tulee säilymään erittäin ripeänä. Pidämme Smilen listautumista erittäin todennäköisenä ja näkemyksemme mukaan nykykurssi ei heijastele Smilen täyttä arvoa.

Inderes analyysi
20.2.
2018

Q4-pettymyksestä huolimatta osakkeen arvostustaso on ennustamallamme tulosparannuksella edullinen suhteessa liiketoiminnan kasvuvauhtiin. Lisäksi Smile tarjoaa osakkeenomistajille ilmaisen option mahdollisten yritysjärjestelyiden osalta. Tulosparannuksen realisoitumiseen liittyvän epävarmuuden kasvun myötä kurssikehitys nojaa yhä selvemmin EPS:n kehitykseen.

Inderes analyysi
7.11.
2017

Q3-raportti jäi odotuksista ja olemme tarkistaneet tulosennusteitamme lievästi alaspäin tämän seurauksena. Yhtiön kasvunäkymät ovat kuitenkin edelleen erittäin vahvat ja loppuvuonna julkaistavat uudet strategiset tavoitteet tukevat tätä. Arvostustaso on lyhyellä aikavälillä haastava ja kurssinousu vaatii taakseen tuloskasvun realisoitumista.

Inderes analyysi
22.9.
2017

Näkemyksemme Restamaxin omistaman Smile henkilöstövuokrauksen arvosta on noussut merkittävästi tavattuamme yhtiön johtoa. Nykyinen kurssitaso ei huomioi täysimääräisesti Smilen täyttä arvoa ja Smilen päivitetystä arvosta oikaistuna Ravintolat-segmentin markkina-arvo jää liian alhaiseksi.

Inderes analyysi
9.8.
2017

Tarkistamme Restamaxin tavoitehintamme 8,0 euroon (aik. 8,2 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Eilinen odotuksia heikompi Q2-raportti kasvattaa paineita loppuvuoden onnistumiselle ja kohonneen arvostustason myötä emme näe osakekurssissa nousuvaraa ilman lisänäyttöjä tulosparannuksen realisoitumisesta.

NoHo Partners

ipo