Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

NoHo Partners

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
3.4.
2019

Yhtiön eilen kertoma Norjan yritysosto vaikuttaa alustavasti hyvältä ja tieto Suomen tulosparannuksen suunnitellusta etenemisestä pienentää osakkeen riskitasoa selvästi. Ennusteemme ovat toistaiseksi pysyneet ennallaan, mutta laskeneen riskitason johdosta osakkeen tuotto-/riskisuhde on parantunut aiemmasta. Osake on halpa kunhan tulosparannus realisoituu, mutta haluamme nähdä vielä kovia numeroita ennen voimakkaamman näkemyksen ottamista.

Analyysi
22.3.
2019

Hybridilaina vaikuttaa negatiivisesti tulosennusteisiimme ja samalla kansainvälisen kasvun kiihtyminen tulee nostamaan yhtiön riskiprofiilia. Olemme kuitenkin edelleen varsin luottavaisia Suomen tulosparannukseen ja tulosparannuksen toteutuessa osake on edullinen. Kohonnut riskiprofiili puoltaa kuitenkin aiempaa varovaisempaa näkemystä kurssilaskusta huolimatta.

Analyysi
14.2.
2019

NoHon Q4-raportti oli tuloksen osalta karua luettavaa, mutta erittäin vahvaa tuloskasvua ohjaava ohjeistus sekä uskottavat askelmerkit tuloskasvulle käänsivät raportin lopulta lievästi plussan puolelle. Case pysyy ennallaan, vuonna 2019 on pakko onnistua ja tulosparannuksen realisoituessa tuotto-odotus on edelleen hyvä. Olemme edelleen varsin luottavaisia tulosparannuksen realisoitumisen suhteen

Analyysi
28.11.
2018

Toistamme Restamaxin 10,0 euron tavoitehintamme, mutta laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta) kurssinousun myötä supistuneen nousuvaran johdosta. Eilen julkistetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet parantavat näkyvyyttä ja kasvattavat samalla luottamustamme omia ennusteitamme kohtaan. Olemme pitäneet ennusteemme käytännössä ennallaan ja suhteessa ensi vuoden vahvaan tulokseen osake on edelleen edullinen (P/E 12x). Näemmekin osakkeessa nousuvaraa, kunhan tulosparannus realisoituu odotetusti.

Analyysi
7.11.
2018

Q3-tulos oli odotetun heikko, mutta sen yhteydessä annettu selkeä tiekartta ensi vuoden tulosparannukseen vahvisti luottamustamme tulosennusteitamme kohtaan. Olemme pitäneet ennusteemme ennallaan ja suhteessa ensi vuoden vahvaa tulokseen osake on edelleen edullinen (P/E 11x). Näemmekin osakkeessa edelleen selkeää nousuvaraa, kunhan ennustamamme tulosparannus realisoituu.

Analyysi
12.10.
2018

Tarkistamme Restamaxin tavoitehintaa alaspäin laskeneiden ennusteiden sekä Smilen laskeneen arvon seurauksena. Näkemyksemme mukaan markkina on ylireagoinut selvästi Smilen listauksen epäonnistumiseen. Suhteessa päivitettyihin tulosennusteisiimme Restamaxin arvostustaso näyttää hyvin edulliselta, kunhan ensivuoden odotettu tulosparannus toteutuu.

Analyysi
8.8.
2018

Q2-raportti oli meille kokonaisuutena lievä pettymys ja olemme laskeneet lähivuosien ennusteitamme. Voimakkaan kurssinousun jälkeen osakkeen arvostustaso alkaa olla haastava. Käytännössä markkinat ovat jo täysimääräisesti hinnoitelleet tulevat Royal-synergiat ja tilaa harha-askelille ei juuri ole. Näemmekin seuraavan 12kk tuotto-/riskisuhteen neutraalina ja siirrymme odottavalle kannalle.

Analyysi
7.6.
2018

Olemme päivittäneet ennusteitamme Royal-hankinnan seurauksena ja ennustamme yhtiön tuloksen nousevan uudelle tasolle seuraavan 18 kk:n aikana. Suhteessa ennustamaamme tulosparannukseen osake on edelleen houkuttelevasti hinnoiteltu ja näemmekin osakkeessa edelleen nousuvaraa synergioiden realisoituessa.

Analyysi
10.5.
2018

Restamaxin Q1-raportti ei tarjonnut meille yllätyksiä ja olemme pitäneet ennusteemme käytännössä ennallaan. Suhtaudumme edelleen positiivisesti Royalin hankintaan sekä Smilen listaukseen ja näemme järjestelyiden luovan omistaja-arvoa Restamaxin omistajille. Osakkeen aliarvostus on kuitenkin purkautunut alkuvuoden kurssirallin jälkeen ja jatkossa näemme kurssinousun vaativan taakseen konkreettisia näyttöjä järjestelyiden etenemisestä. 

Analyysi
13.4.
2018

Tarkistamme Restamaxin tavoitehintamme 12,0 euroon (aik. 10,0 euroa) ja toistamme osta-suosituksemme. Näkemyksemme mukaan eilen tiedotettu Royal-hankinta luo merkittävästi omistaja-arvoa ja järjestelyn synergiapotentiaali huomioiden osake on edelleen aliarvostettu.

NoHo Partners

ipo