Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokian Renkaat

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
28.10.
2020

Nokian Renkaiden Q3-suoritus oli hyvin tomera ja yhtiö ylitti vallinneet markkinaodotukset selvällä marginaalilla. Yhtiön operatiiviset kivijalat ovat näkemyksemme mukaan tukevat ja sekä näiden että etenevien investointihankkeiden vahvistaman kilpailukyvyn varaan rakentuva pidemmän tähtäimen tulospotentiaali on mielestämme hyvä. Lyhyellä tähtäimellä näitä pitkän pelin onnistumisia on näkemyksemme mukaan kuitenkin hinnoiteltu osakkeeseen hieman liikaa, eikä pelkästä osingosta muodostuva seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus ole mielestämme riittävä korvaus.

Analyysi
28.9.
2020

Nokian Renkaiden operatiiviset kivijalat ovat näkemyksemme mukaan vankkoja, mitä heijastellen yhtiöllä on mielestämme tukevat rakenteelliset lähtökohdat toimintaympäristön oikenemista ja sen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia ajatellen. Näiden peruspilareiden sekä etenevien investointihankkeiden vahvistaman kilpailukyvyn tukemana yhtiön pidemmälle katsova tulospotentiaali on mielestämme hyvä, eikä osaketta tähän linjattuna voida pitää erityisen kalliina (ts. hinta alle käyvän arvon).

Analyysi
5.8.
2020

Nokian Renkaiden Q2-raportin anti oli lukujen osalta duurivoittoinen, sillä operatiivinen suoritus jätti vallinneet markkinaodotukset selvän takamatkan päähän. Näkyvyys loppuvuoden toimintakaareen on kuitenkin yhä sumea, eikä lyhyen tähtäimen navigointia helpota maailmalla lisäkierroksia ottanut pandemiatilanne ja sen seurauksena konkreettisina pysyttelevät uusien sulkutoimien uhkakuvat. Tätä taustaa vasten emme näe seuraavan 12 kuukauden tuotto/riski-profiilia riittävänä. 

Analyysi
28.5.
2020

Yhtiö tiedotti tiistai-iltana valinneensa uudeksi toimitusjohtajakseen vakuuttavat kannukset kuluttajatuotesektorilta hankkineen Jukka Moision. Vaikka suhtaudumme luottavaisesti yhtiön rakenteellisten kilpailuvalttien kuntoon ja uuden toimitusjohtajan kykyyn luotsata yhtiö menestyksekkäästi sekä läpi seuraavan kehitysvaiheen että takaisin arvoa luovalle tieuralle, emme näe vallitsevia turvamarginaaleja riittävän leveinä korkeaa lyhyen tähtäimen riskitasoa sekä tulospotentiaalin realisoitumiseen liittyviä aikaviiveitä vastaan. 

Analyysi
6.5.
2020

Nokian Renkaiden Q1-raportti oli tulosrivien osalta selvästi odotuksiamme heikompi. Koronavirus tulee ravistelemaan toimialaa ja yhtiötä selvästi aikaisempia arvioitamme voimakkaammin, minkä myötä vuosi 2020 uhkaa jäädä historiallisen heikoksi. Odotuksiamme heikompaa Q1-raporttia sekä loppuvuoden kehityskaaren sameaakin sameampaa näkyvyyttä heijastellen leikkasimme kuluvan vuoden ennusteitamme selvästi.

Analyysi
3.5.
2020

Olemme luottavaisia yhtiön pidemmän aikavälin tuloksentekokykyyn, eikä koronakriisin yli katsottaessa arvostus ole siihen suhteutettuna kallis (2021e: P/E 14x ja P/B 1,6x). Jäämme kuitenkin toistaiseksi odottamaan mittavien lyhyen tähtäimen riski- ja epävarmuustekijöiden asteittaista hälventymistä, leveämpiä turvamarginaaleja ja siten kokonaisuudessaan houkuttelevampaa tuotto/riski-kuvaa.

Analyysi
31.3.
2020

Yhtiön osakekurssi on noussut alkuviikon aikana liki 30 %, vaikka toimintaympäristöön liittyvät riski- ja epävarmuustekijät eivät ole hälventyneet. Näkemyksemme yhtiön pidemmän aikavälin arvonluontipotentiaalista ja käyvästä arvosta ei ole muuttunut, mutta näemme voimakkaan kurssinousun taivuttaneen seuraavan 12 kuukauden tuotto/riski-profiilin jälleen negatiiviseksi. Näin ollen pidämme lyhyen tähtäimen voittojen kotiuttamista perusteltuna ja vetäydymme varikolle odottamaan leveämpiä turvamarginaaleja ja siten houkuttelevampaa tuotto/riski-profiilia.

Analyysi
26.3.
2020

Alkuvuoden voimakkaan kurssilaskun myötä näemme yhtiön tuotto/riski-profiilin kääntyneen jälleen houkuttelevaksi. Tämä tarjoaa mielestämme lyhyen tähtäimen korkeasta riski- ja pehmeästä tulostasosta huolimatta mainion tilaisuuden nojata yhtiön rakenteellisesti vahvoista kilpailueduista rakentuvaan sekä etenevien investointihankkeiden vahvistamaan arvonluontipotentiaaliin.

Analyysi
4.2.
2020

Nokian Renkaiden Q4-raportti oli kokonaisuudessaan yllätyksetön, sillä yhtiö vahvisti reilu viikko sitten vuoden 2019 ohjeistuksen ja antoi alustavan ohjeistuksen vuodelle 2020. Yhtiön toimintaympäristö tulee kuluvana vuonna säilymään vaikeana ja odotamme etenkin H1:n operatiivisen suorituksen jäävän laskevan volyymitason ja hinnoittelupaineen rasittamana vaatimattomalle tasolle. Teimme raportin jälkeen vain marginaalisia muutoksia lähivuosien ennusteisiimme. 

Analyysi
26.1.
2020

Nokian Renkaat tiedotti perjantaina vahvistavansa vuoden 2019 ohjeistuksen, minkä lisäksi yhtiö antoi alustavan näkymän vuodelle 2020. Vuoden 2020 näkymä oli yhtiön omiin taloudellisiin tavoitteisiin sekä markkinaodotuksiin nähden raju rimanalitus ja samalla jatkoa yhtiön viime vuosina toimittamien sijoittajien luottamusta nakertaneiden pettymysten sarjaan. Haastavana säilyvän markkinaympäristön ja merkittävästi laskeneiden lähivuosien ennusteidemme takia laskemme tavoitehintaamme ja negatiivisen näkemyksemme osakkeelle.

Nokian Renkaat

ipo