Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordea Bank

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
16.9.
2021

Nordea Bank Oyj
Sisäpiiritieto
16. syyskuuta 2021 klo 14.45 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj on saanut Euroopan keskuspankilta (EKP) luvan omien osakkeiden takaisinostoihin enintään 2 miljardilla eurolla. Takaisinosto-ohjelman on suunniteltu alkavan vuoden 2021 kolmannen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen.

Tiedotteet
16.9.
2021

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
16. syyskuuta 2021 klo 14.15 Suomen aikaa

Nordean hallitus päättää 1. lokakuuta 2021 varsinaisen osingon maksamisesta vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti.

Tiedotteet
15.9.
2021

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
15. syyskuuta 2021 klo 11.45 Suomen aikaa

Nordean osakkeenomistajien nimitystoimikunta on asetettu. Nimitystoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja niiden neljän osakkeenomistajan edustajat, jotka ovat äänimäärältään suurimpia 31. elokuuta ja jotka haluavat osallistua toimikunnan työskentelyyn.

Tiedotteet
15.9.
2021

Nordea jatkaa pk-yritysten vihreän siirtymän vauhdittamista. Pankki on allekirjoittanut Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa sopimuksen ohjelmasta, joka mahdollistaa alhaisemman koron pk-yritysten ympäristö- ja ilmastoystävällisiin hankkeisiin. Yritykset saavat syyskuusta alkaen neuvontaa uudenlaisiin lainoihin, ja ensimmäiset lainat on tarkoitus myöntää pian tämän jälkeen. Sopimus mahdollistaa vihreiden lainojen rahoittamisen Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 400 miljoonalla eurolla ohjelman puitteissa.

Tiedotteet
6.9.
2021

Etäasioinnin suosion kasvaessa nopeasti Nordeassa on nähty digiasioinnin monipuoliset mahdollisuudet myös lakipalveluissa. Poikkeusaika on vauhdittanut kehitystä entisestään. Nordea tarjoaa nyt lähes kaikki lakipalvelut myös verkon välityksellä. Etäpalvelun mahdollistaa sähköinen allekirjoitus, jonka avulla useimmat lakiasiat voi hoitaa nyt jopa kokonaan ilman konttorissa käyntiä.

Tiedotteet
1.9.
2021

Lähiajan näkymät maailmantaloudessa ovat yhä vakaat, vaikka nopein kasvun vaihe onkin jo takana. Nostimme Suomen tämän vuoden talouden kasvuennusteen 3,5 prosenttiin, mutta kasvun odotetaan hidastuvan asteittain 3 prosenttiin vuonna 2022 ja 2 prosenttiin vuonna 2023. Poikkeuksellisen nopea nousu syvästä suhdannekuopasta on johtanut tilanteeseen, jossa suurimpana kasvun esteenä eivät enää ole koronarajoitteet tai heikko kysyntä, vaan käytettävissä olevat resurssit.

Tiedotteet
1.9.
2021

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
1. syyskuuta 2021 klo 9.30 Suomen aikaa

Jamie Graham on nimitetty konsernin compliance-johtajaksi (Chief Compliance Officer) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän toimii tällä hetkellä konsernin sisäisen tarkastuksen johtajana (Chief Audit Executive). Uudeksi sisäisen tarkastuksen johtajaksi on nimitetty Group Internal Audit Operations -yksikön johtaja Virpi Vuorinen.

Tiedotteet
31.8.
2021

Noin puolet suomalaisista sijoittajista pitää vastuullisuutta hyvänä asiana, mutta se ei ole kynnyskysymys sijoituskohdetta valittaessa, selviää Nordean teettämästä kyselystä. Vain kolmannes haluaa täyden varmuuden, että sijoitukset ovat vastuullisesti hoidettuja ja peräti 14 prosenttia ilmoittaa, ettei vastuullisuudella ole lainkaan merkitystä. Naiset arvottavat sijoitustensa vastuullisuuden edelleen miehiä korkeammalle.

Tiedotteet
28.8.
2021

Vuokrattavana olevien asuntojen määrä on kasvanut huomattavasti korona-aikana. Opiskelijat ovat loistaneet poissaolollaan vuokra-asuntomarkkinoilta, mikä on johtanut vapaiden vuokra-asuntojen määrän kasvuun. Samoin myös palvelusektorin heikko työllisyystilanne on vähentänyt vuokrakysyntää kaupungeissa. Asuntosijoittamisen suosion kasvu on puolestaan tuonut markkinoille lisää tarjontaa, samoin kuin lyhytaikaisvuokrauksen väheneminen. Nordea ennakoi tilanteen ennustetaan tasaantuvan syksyllä.

Tiedotteet
25.8.
2021

EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOLLA TIEDOTTEEN JULKAISU TAI LEVITYS ON LAITONTA.

Nordea Bank