Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Nordic ID
744 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
Yhtiö ei ole seurannassa. Katso kaikki yhtiöt tästä.
OSTO 2.33 ALIN 2.31 VAIHTO (KPL) 2 089
MYYNTI 2.40 YLIN 2.42 VAIHTO (VAL) 0,005 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Corporate presentations

Viimeisin video

Yhtiökuvaus Strategia & arvot Markkinat Johtoryhmä Tuotteet & Palvelut

Nordic ID on suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista PaaS-palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä niiden seurantaan ja analysointiin. Nordic ID mahdollistaa eri sensoriteknologioiden, pääosin RFID-teknologian (radiotaajuinen etätunnistus), avulla IoT – ympäristön luomisen, eli esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja tekee niistä seurattavia läpi koko niiden elinkaaren.

Nordic ID:n tarjoama palveluratkaisu koostuu RFID-laitteista ja Nordic ID:n kehittämästä Radea-ohjelmistoalustasta sekä niihin liittyvistä tukipalveluista.

Asiakkaalle PaaS-mallinen palveluratkaisu on helppoa tapaa hankkia sekä laajennettava ohjelmistoalusta analytiikkaa ja yksinkertaista ERP (toiminnanohjausjärjestelmä)-integraatiota varten, että tarvittavat luku- ja tukilaitteet IoT-ympäristön toteuttamiseksi yhdeltä ja samalta tarjoajalta. Palveluratkaisun Nordic ID tarjoaa jatkuvalaskutteisena, jolloin huomattavaa alkupään investointia ei enää tarvita

Nordic ID:n strategiana on olla teknologiasta riippumaton PaaS-liiketoimintamallia käyttävä IoT-sovellusten toimittaja. Yhtiön palveluratkaisu mahdollistaa asiakkaille reaaliaikaisella tiedolla johdetun liiketoimintaprosessiohjauksen, tuotevirtojen seurattavuuden läpi tuotantoprosessien sekä toiminnan ennustettavuuden. Keskeinen Yhtiön kasvun komponentti on siirtymä arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Nordic ID:n vahva innovaatiokulttuuri, teknologinen osaaminen, pitkä toimialan tuntemus sekä Yhtiön oma modulaarinen Radea-ohjelmistoalusta muodostavat perustan Yhtiön tarjoamille palveluille.

Yhä useammalla toimialalla kasvava osuus liiketoimintojen arvosta tuotetaan ohjelmistoilla ja niihin liitetyillä digitaalisilla palveluilla. Yritykset haluavat tehostaa palvelu- ja tuotantoprosessejaan automatisoinnilla ja itsepalvelu-konsepteilla, mikä myös vähentää merkittävästi rutiinitöiden määrää. Näiden lisäksi yksi globaaleista megatrendeistä on, että tuotteen alkuperästä pitää olla saatavilla luotettavaa tietoa ja myös lainsäädäntö saattaa vaatia luotettavaa tietoa tuotteen, kuten ruuan, alkuperästä. Lisäksi esimerkiksi monikanavainen myynti edellyttää reaaliaikaista materiaalivirran seurantaa, jolloin verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden varastot ovat synkronoitu.1,2

Nordic ID:n näkemyksen mukaan reaaliaikaisen tavaravirtojen ja tuotteiden seurannan markkina on vahvasti kasvussa. Markkina on perinteisesti rakentunut siten, että lukulaitevalmistajat ovat keskittyneet laitevalmistukseen ja järjestelmäintegraattorit ovat yhdistäneet lukulaitteiden tuottaman tiedon asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään. Tyypillisesti RFID-aineiston saaminen toiminnanohjausjärjestelmään on kuitenkin ollut hankalaa, aikaa vievää ja kallista, sillä ne eivät itsessään osaa tulkita dataa. Yhtiö näkee, että digitalisaatio ja asiakaskokemukseen perustuva palvelumaailma ovat kuitenkin muuttamassa markkinaa.

Nordic ID:n näkemyksen mukaan keskeisiä RFID-markkinan tulevaisuuden kasvuajureita ovat mm. keinoälyn ja koneoppimisen tuleminen osaksi ihmisten päivittäistä elämää ja digitalisaation vahva vaikutus yritysten toimintaan, mikä samalla edistää RFID-sovellusten käyttöönottoa. RFID-tunnisteita voidaan jatkossa käyttää enemmän esimerkiksi älykkäinä lämpötila-/kosteussensoreina, millä voidaan vaikuttaa ihmisten päivittäiseen elämään. Liiketoiminnan digitalisoitumisesta on esimerkkinä miehittämättömät myymälät, joissa voidaan hyödyntää RFID-teknologiaa.

RFID-markkina

Globaalin RFID-markkinan on arvioitu saavuttavan vuonna 2018 noin 11,5 mrd USD tason. Globaalin RFID-markkinan on ennustettu saavuttavan jopa 14 mrd USD tason vuoteen 2022 mennessä (CAGR, 2018-2022: ~5,0 %) ja noin 45 mrd USD tason vuoteen 2028 mennessä (CAGR, 2018-2028: ~14,6 %). Suurin osa RFID-markkinan arvosta muodostuu passiivisista RFID-ratkaisuista, joka kattaa passiiviset RFID-tunnisteet sekä näiden kanssa käytettävät laitteet sekä palvelut ja ohjelmistot. Suurimpia RFID-teknologiaa soveltavia toimialoja ovat mm. vähittäiskauppa, logistiikka ja teollisuus.7,3 RFID-markkinan eri osa-alueiden ennustetaan kuitenkin kasvavan eri tahdissa ja niillä on erilaisia kasvuajureita.

Juha Reima, Toimitusjohtaja

Anne-Mari Tamminen, Operatiivinen johtaja

Henri Ojanen, Talousjohtaja

Patrick Hüttemann, Myyntijohtaja

Mika Karttunen,Tuotekehitysjohtaja

Mika-Petteri Lundgren, Tuotehallintojohtaja

Juuso Lehmuskoski, Palvelu ja ratkaisuliiketoiminnan johtaja

Paul Murdock, Toimitusjohtaja Nordic ID Inc.

Freja Harkke, Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Nordic ID:n tarjoamat räätälöitävät palveluratkaisutoimitukset koostuvat laitteista, ohjelmistoista ja niihin liittyvistä tukipalveluista. Tämän lisäksi asiakkaiden on mahdollista hankkia erikseen esimerkiksi vain Radea-ohjelmistoalusta tai haluttu laitetoimitus.

Ohjelmistoalusta

Nordic ID:n Radea-ohjelmistoalusta on IoT-ratkaisujen ydin. Sen avulla voidaan leikata ratkaisun käyttöönoton aikaa jopa 50-70 % ja loppuasiakkaan kustannuksia merkittävästi. Radea-ohjelmistoalusta auttaa Nordic ID:tä erottautumaan kilpailijoistaan ja lisää toiminnan joustavuutta, kun Nordic ID ei joudu nojautumaan kilpailijoiden kehittämiin ohjelmistoalustoihin tarjoamassaan palveluratkaisussa. Lisäksi oman ohjelmistoalustan tarjoaminen osaksi palveluratkaisua mahdollistaa asiakaskohtaisen tulon merkittävän kasvun.

Radea-ohjelmistoalustaa voivat hyödyntää myös Nordic ID:n kumppanit ja jälleenmyyjät. Heille olemassa oleva, skaalautuva ohjelmistoalusta tarjoaa aiempaa tehokkaamman työkalun rakentaa asiakastoteutuksia. Kun jälleenmyyjän tai kumppanin ei tarvitse sitouttaa omia resurssejaan lukijadatan saamiseksi käyttökelpoiseen muotoon, he voivat tehokkaammin allokoida resurssejaan tekemään tuottavampaa työtä, kuten toimintojen räätälöintiä tai käyttöliittymän kehittämistä, joka synnyttää lisäarvoa loppuasiakkaalle.

Radea-ohjelmistoalusta mahdollistaa datan tuomisen ja hyödyntämisen eri lähteistä asiakkaan taustajärjestelmiin, minkä lisäksi sen avulla voidaan tuottaa analytiikkaa ja hallita laitteita keskitetysti. Radea-ohjelmistoalustan avulla RFID-ratkaisujen käyttöönotto on helppoa ilman asiakkaan aiempaa kokemusta teknologiasta. Radea-ohjelmistoalusta integroituu saumattomasti asiakkaan nykyisten tietojärjestelmien ekosysteemiin ja ohjelmistoalustan modulaarisuus mahdollistaa sen, että asiakas voi ottaa palvelun käyttöönsä pala kerrallaan tarpeiden kasvaessa ja liiketoiminnan kehittyessä.

Radea-ohjelmistoalusta pystyy hyödyntämään myös eri sensoriteknologioilla kerättyä dataa. RFID-lukijoiden tuottama data on yksi lähde, mutta muita lähteitä voivat olla esimerkiksi erilaiset ympäristön tilaa mittaavat sensorit, Bluetooth-teknologiaan perustuva seuranta, videokuvan analysointi tai muu tulevaisuudessa kehitettävä teknologia. Radea-ohjelmistoalusta pystyy hyödyntämään mitä tahansa sensoridataa myös ulkopuolisen tahon lukulaitteista. Radea-ohjelmistoalustan avulla datan konsolidointi voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin, jolloin asiakas saa tarvitsemiaan raportteja.

Laitteet

Nordic ID:n laiteportfolio kattaa käsilukijat, kiinteät lukijat, lisälaitelukijat ja muut tuotteet, kuten antennit ja moduulit. Lisäksi Nordic ID kehittää itse ohjelmistot laitteiden konfiguraationhallintaan.

Viivakoodi- ja RFID-käsilukijat ovat pienikokoisia, pitkäkestoisia ja helppokäyttöisiä. RFID-käsilukijoita on saatavilla sekä HF RFID - että UHF (RAIN) RFID -teknologialla. Käsilukijoissa on korkea prosessointikyky ja ne pystyvät lukemaan tunnisteita nopeasti sekä tarkasti. Datan keruu Nordic ID:n käsilukijoilla on helppoa. Käsilukijoita on saatavilla sekä kosketusnäytöllä että perinteisellä näppäimistöllä. Käsilukijoiden pääsääntöisiä ominaisuuksia ovat muun muassa WLAN-, 3G- ja

Bluetooth-yhteys. Lisäksi käsilukijoissa on GPS- ja Windows CE6-ominaisuus. Joissakin lukijoissa on lisäksi automaattinen datan päivittyminen varajärjestelmään. Lukijoita on saatavilla myös Android-käyttöjärjestelmällä. Tietojen siirtäminen muihin järjestelmiin on kätevää monipuolisten yhteyksien avulla.

Kiinteissä lukijoissa käytetään UHF RFID-teknologiaa. Nämä lukijat ovat pitkälle automatisoituja laitteita, joiden avulla tunnisteiden reaaliaikainen seurattavuus ja paikannus on mahdollista. Kiinteät lukijat on myös helppo integroida asennusympäristöön. Useissa lukijoissa on integroidut antennit ja tietokoneet. Ominaisuuksia ovat usein muun muassa WLAN-, Ethernet- ja 3G-yhteys ja USB-liitäntä. Kiinteä lukija on mahdollista saada jopa luottokortin kokoisena UHF RFID-lukijana USB-yhteydellä, jolloin on mahdollista tuoda UHF RFID-ominaisuudet PC:lle, älypuhelimelle ja tabletille. Kiinteissä lukijoissa virranotto voidaan toteuttaa muun muassa Ethernetin, USB:n tai ulkoisen virtalähteen kautta.

Älylaitteiden lisäosat käyttävät myös UHF RFID-teknologiaa. Nämä lisäosat ovat helposti yhdistettävissä Bluetoothilla mihin tahansa älylaitteeseen. Lisälaitteissa on pitkä käyttöikä yhdellä latauksella. Lisälaitelukijat mahdollistavat laajat tunnisteiden lukualueet ja ovat yleensä yhteensopivia kaikkien tavanomaisten käyttöjärjestelmien kanssa.

Erilliset RFID-antennit tehostavat RFID-lukijoiden lukualuetta ja parantavat näiden suorituskykyä. Antennit sopivat muotoilunsa osalta erilaisiin ympäristöihin ja ovat helposti integroitavissa erilaisille pinnoille. Nordic ID valmistaa myös erityisantenneja, jotka ovat tyypillisesti käytössä yhden tunnisteen lukusovelluksissa.

Lisäksi Nordic ID tarjoaa integroituja RFID-moduuleja, joiden avulla asiakas voi rakentaa oman RFID-lukija ratkaisun. RFID-moduulit ovat komponentteja, joita tarvitaan RFID-lukijassa.

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat osa Nordic ID:n tarjoamaa palveluratkaisua. Nämä sisältävät muun muassa huolto-, suunnittelu-, ylläpito-, konsultointi-, projektinhallinta- ja tuotetukipalvelut.

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: stock_exchange_release
8.11.
2019

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 08.11.2019 KELLO 10:30

Nordic ID Oyj: Johdon liiketoimet – Anne-Mari Tamminen

Ilmoitusvelvollinen: Tamminen, Anne-Mari

Asema: Operatiivinen johtaja

Liikkeeseenlaskija: Nordic ID Oyj

LEI: 743700GQRKCZ1KXGFJ21

Ilmoituksenluonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700GQRKCZ1KXGFJ21_ 20191108085242_6

Liiketoimen päivämäärä: 06.11.2019

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Instrumentti: OSAKE

ISIN: FI4000327812 

Tyyppi: stock_exchange_release
31.10.
2019

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 31.10.2019, KELLO 09:00

Nordic ID Oyj:n hallitus on 30.10.2019 päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista nimetyille avainhenkilöilleen. Osakkeet tarjotaan johdon merkittäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä johdon sitouttamista.

Tyyppi: stock_exchange_release
1.10.
2019

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 1.10.2019 KELLO 12.00

  

Nordic ID Oyj:n aloittamat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena vähennetään kahdeksan (8) työntekijää.

Uudelleenjärjestelyt tehdään kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi. Neuvottelujen alkaessa 18. syyskuuta 2019 arvioitiin, että töiden uudelleenjärjestelyt voivat johtaa Suomessa enintään yhdeksän (9) vakinaisen työpaikan vähennykseen. Osalle neuvottelujen piirissä olleista pystytään tarjoamaan uusia työtehtäviä.

Tyyppi: stock_exchange_release
12.9.
2019

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 12.09.2019 KELLO 09.45

Yhtiö on alkuvuoden 2019 aikana tehnyt merkittäviä investointeja ja panostuksia ennen kaikkea uusien laitteiden, sovellutusten ja ohjelmistoalustan kehitykseen strategian mukaisesti. Samoin olemme kasvattaneet henkilökunnan määrää merkittävästi Suomessa ja ulkomailla. Laitemyynti ei vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla yltänyt tavoiteltuihin myyntimääriin. (Yhtiötiedote 22.8.19) Yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin kustannusrakenteen korjaamiseksi.

Tyyppi: stock_exchange_release
9.9.
2019

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 09.09.2019 KELLO 13.45


Korjaus yhtiötiedotteeseen klo 12.00: Nordic ID Inc.in toimitusjohtaja Paul Murdock puuttui Nordic ID Oyj:n johtoryhmästä.

Nordic ID johtoryhmän muodostavat 2.10.2019 alkaen seuraavat tehtävät ja henkilöt:

Juha Reima, toimitusjohtaja

Anne-Mari Tamminen, operatiivinen johtaja

Henri Ojanen, talousjohtaja

Juuso Lehmuskoski, palveluratkaisuliiketoiminnan johtaja

Mika Karttunen, tuotekehitysjohtaja

Tyyppi: stock_exchange_release
9.9.
2019

YHTIÖTIEDOTE 09.09.2019 KELLO 12.00

Mikael Strann Nordic ID Oyj:n Laitteet - liiketoimintayksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Tyyppi: stock_exchange_release
23.8.
2019

Nordic ID Oyj, suomalainen reaaliaikaiseen tuotehallintaan ja -seurantaan erikoistunut teknologiayhtiö, toimittaa pilviperusteisen digitaalisen inventaariohallinnan palvelun ruotsalaiselle vaateketjulle Gina Tricot’lle. Palvelu otetaan käyttöön ketjun kaikissa yli 180 liikkeessä.

Tyyppi: stock_exchange_release
22.8.
2019

Nordic ID lanseeraa uuden käsilukijan, Android-pohjaisen Nordic ID HH83:n, sekä PaaS-sovelluksena käytettävän ohjelmistoalustan Nordic ID Radean. Molemmat auttavat asiakkaita seuraamaan reaaliaikaisesti tuote- ja tavaravirtojaan ja vähentämään siten ympäristön kuormitusta.

Nordic ID:n asiakkaista esimerkiksi muotiketjuille ympäristöasiat ovat merkittävä kilpailutekijä. Vaatteiden valmistusprosessi kuluttaa paljon luonnonvaroja, joten hävikin ja ylituotannon minimointi on vaatevalmistajille alati tärkeämpää.

Tyyppi: stock_exchange_release
22.8.
2019

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 22.8.2019 KELLO 09.00


NORDIC ID OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4,644 miljoonaa euroa

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki puolivuosikatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-kesäkuu 2019

• Liikevaihto 4,644 (5,137) miljoonaa euroa, laskua 9,6 %

• Liikevoitto -0,532 (0,380) miljoonaa euroa, -11,5 (7,4) % liikevaihdosta

Tyyppi: stock_exchange_release
13.8.
2019

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE  13.08.2019 KELLO 09.00

NORDIC ID OYJ: MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ


Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu.

Nordic ID

Nordic ID

Company page 08.10.2018 11:36 Nordic ID

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö. Mahdollistamme esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja teemme niistä seurattavia läpi niiden koko elinkaaren. Tuotamme materiaalivirtojen seurantatietoon liittyvää reaaliaikaista informaatiota asiakkaidemme päätöksenteon tueksi. Pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisumme (PaaS, Platform as a Service) yhdistää materiaalivirran jokaisen yksittäisen esineen tiedon asiakkaan tietojärjestelmiin. Missionamme on mahdollistaa täydellinen digijalanjälki materiaalinhallinnan keinoin.

Nordic ID

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö. Mahdollistamme esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja teemme niistä seurattavia läpi niiden koko elinkaaren. Tuotamme materiaalivirtojen seurantatietoon liittyvää reaaliaikaista informaatiota asiakkaidemme päätöksenteon tueksi. Pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisumme (PaaS, Platform as a Service) yhdistää materiaalivirran jokaisen yksittäisen esineen tiedon asiakkaan tietojärjestelmiin. Missionamme on mahdollistaa täydellinen digijalanjälki materiaalinhallinnan keinoin.