Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Nordic ID

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Yhtiön julkaisut

Viimeisin video

Yhtiökuvaus Strategia & arvot Markkinat Johtoryhmä Tuotteet & Palvelut

Nordic ID on suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista PaaS-palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä niiden seurantaan ja analysointiin. Nordic ID mahdollistaa eri sensoriteknologioiden, pääosin RFID-teknologian (radiotaajuinen etätunnistus), avulla IoT – ympäristön luomisen, eli esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja tekee niistä seurattavia läpi koko niiden elinkaaren.

Nordic ID:n tarjoama palveluratkaisu koostuu RFID-laitteista ja Nordic ID:n kehittämästä Radea-ohjelmistoalustasta sekä niihin liittyvistä tukipalveluista.

Asiakkaalle PaaS-mallinen palveluratkaisu on helppoa tapaa hankkia sekä laajennettava ohjelmistoalusta analytiikkaa ja yksinkertaista ERP (toiminnanohjausjärjestelmä)-integraatiota varten, että tarvittavat luku- ja tukilaitteet IoT-ympäristön toteuttamiseksi yhdeltä ja samalta tarjoajalta. Palveluratkaisun Nordic ID tarjoaa jatkuvalaskutteisena, jolloin huomattavaa alkupään investointia ei enää tarvita

Nordic ID:n strategiana on olla teknologiasta riippumaton PaaS-liiketoimintamallia käyttävä IoT-sovellusten toimittaja. Yhtiön palveluratkaisu mahdollistaa asiakkaille reaaliaikaisella tiedolla johdetun liiketoimintaprosessiohjauksen, tuotevirtojen seurattavuuden läpi tuotantoprosessien sekä toiminnan ennustettavuuden. Keskeinen Yhtiön kasvun komponentti on siirtymä arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Nordic ID:n vahva innovaatiokulttuuri, teknologinen osaaminen, pitkä toimialan tuntemus sekä Yhtiön oma modulaarinen Radea-ohjelmistoalusta muodostavat perustan Yhtiön tarjoamille palveluille.

Yhä useammalla toimialalla kasvava osuus liiketoimintojen arvosta tuotetaan ohjelmistoilla ja niihin liitetyillä digitaalisilla palveluilla. Yritykset haluavat tehostaa palvelu- ja tuotantoprosessejaan automatisoinnilla ja itsepalvelu-konsepteilla, mikä myös vähentää merkittävästi rutiinitöiden määrää. Näiden lisäksi yksi globaaleista megatrendeistä on, että tuotteen alkuperästä pitää olla saatavilla luotettavaa tietoa ja myös lainsäädäntö saattaa vaatia luotettavaa tietoa tuotteen, kuten ruuan, alkuperästä. Lisäksi esimerkiksi monikanavainen myynti edellyttää reaaliaikaista materiaalivirran seurantaa, jolloin verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden varastot ovat synkronoitu.1,2

Nordic ID:n näkemyksen mukaan reaaliaikaisen tavaravirtojen ja tuotteiden seurannan markkina on vahvasti kasvussa. Markkina on perinteisesti rakentunut siten, että lukulaitevalmistajat ovat keskittyneet laitevalmistukseen ja järjestelmäintegraattorit ovat yhdistäneet lukulaitteiden tuottaman tiedon asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään. Tyypillisesti RFID-aineiston saaminen toiminnanohjausjärjestelmään on kuitenkin ollut hankalaa, aikaa vievää ja kallista, sillä ne eivät itsessään osaa tulkita dataa. Yhtiö näkee, että digitalisaatio ja asiakaskokemukseen perustuva palvelumaailma ovat kuitenkin muuttamassa markkinaa.

Nordic ID:n näkemyksen mukaan keskeisiä RFID-markkinan tulevaisuuden kasvuajureita ovat mm. keinoälyn ja koneoppimisen tuleminen osaksi ihmisten päivittäistä elämää ja digitalisaation vahva vaikutus yritysten toimintaan, mikä samalla edistää RFID-sovellusten käyttöönottoa. RFID-tunnisteita voidaan jatkossa käyttää enemmän esimerkiksi älykkäinä lämpötila-/kosteussensoreina, millä voidaan vaikuttaa ihmisten päivittäiseen elämään. Liiketoiminnan digitalisoitumisesta on esimerkkinä miehittämättömät myymälät, joissa voidaan hyödyntää RFID-teknologiaa.

RFID-markkina

Globaalin RFID-markkinan on arvioitu saavuttavan vuonna 2018 noin 11,5 mrd USD tason. Globaalin RFID-markkinan on ennustettu saavuttavan jopa 14 mrd USD tason vuoteen 2022 mennessä (CAGR, 2018-2022: ~5,0 %) ja noin 45 mrd USD tason vuoteen 2028 mennessä (CAGR, 2018-2028: ~14,6 %). Suurin osa RFID-markkinan arvosta muodostuu passiivisista RFID-ratkaisuista, joka kattaa passiiviset RFID-tunnisteet sekä näiden kanssa käytettävät laitteet sekä palvelut ja ohjelmistot. Suurimpia RFID-teknologiaa soveltavia toimialoja ovat mm. vähittäiskauppa, logistiikka ja teollisuus.7,3 RFID-markkinan eri osa-alueiden ennustetaan kuitenkin kasvavan eri tahdissa ja niillä on erilaisia kasvuajureita.

Juha Reima, Toimitusjohtaja

Anne-Mari Tamminen, Operatiivinen johtaja

Henri Ojanen, Talousjohtaja

Patrick Hüttemann, Myyntijohtaja

Mika Karttunen,Tuotekehitysjohtaja

Mika-Petteri Lundgren, Tuotehallintojohtaja

Juuso Lehmuskoski, Palvelu ja ratkaisuliiketoiminnan johtaja

Paul Murdock, Toimitusjohtaja Nordic ID Inc.

Freja Harkke, Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Nordic ID:n tarjoamat räätälöitävät palveluratkaisutoimitukset koostuvat laitteista, ohjelmistoista ja niihin liittyvistä tukipalveluista. Tämän lisäksi asiakkaiden on mahdollista hankkia erikseen esimerkiksi vain Radea-ohjelmistoalusta tai haluttu laitetoimitus.

Ohjelmistoalusta

Nordic ID:n Radea-ohjelmistoalusta on IoT-ratkaisujen ydin. Sen avulla voidaan leikata ratkaisun käyttöönoton aikaa jopa 50-70 % ja loppuasiakkaan kustannuksia merkittävästi. Radea-ohjelmistoalusta auttaa Nordic ID:tä erottautumaan kilpailijoistaan ja lisää toiminnan joustavuutta, kun Nordic ID ei joudu nojautumaan kilpailijoiden kehittämiin ohjelmistoalustoihin tarjoamassaan palveluratkaisussa. Lisäksi oman ohjelmistoalustan tarjoaminen osaksi palveluratkaisua mahdollistaa asiakaskohtaisen tulon merkittävän kasvun.

Radea-ohjelmistoalustaa voivat hyödyntää myös Nordic ID:n kumppanit ja jälleenmyyjät. Heille olemassa oleva, skaalautuva ohjelmistoalusta tarjoaa aiempaa tehokkaamman työkalun rakentaa asiakastoteutuksia. Kun jälleenmyyjän tai kumppanin ei tarvitse sitouttaa omia resurssejaan lukijadatan saamiseksi käyttökelpoiseen muotoon, he voivat tehokkaammin allokoida resurssejaan tekemään tuottavampaa työtä, kuten toimintojen räätälöintiä tai käyttöliittymän kehittämistä, joka synnyttää lisäarvoa loppuasiakkaalle.

Radea-ohjelmistoalusta mahdollistaa datan tuomisen ja hyödyntämisen eri lähteistä asiakkaan taustajärjestelmiin, minkä lisäksi sen avulla voidaan tuottaa analytiikkaa ja hallita laitteita keskitetysti. Radea-ohjelmistoalustan avulla RFID-ratkaisujen käyttöönotto on helppoa ilman asiakkaan aiempaa kokemusta teknologiasta. Radea-ohjelmistoalusta integroituu saumattomasti asiakkaan nykyisten tietojärjestelmien ekosysteemiin ja ohjelmistoalustan modulaarisuus mahdollistaa sen, että asiakas voi ottaa palvelun käyttöönsä pala kerrallaan tarpeiden kasvaessa ja liiketoiminnan kehittyessä.

Radea-ohjelmistoalusta pystyy hyödyntämään myös eri sensoriteknologioilla kerättyä dataa. RFID-lukijoiden tuottama data on yksi lähde, mutta muita lähteitä voivat olla esimerkiksi erilaiset ympäristön tilaa mittaavat sensorit, Bluetooth-teknologiaan perustuva seuranta, videokuvan analysointi tai muu tulevaisuudessa kehitettävä teknologia. Radea-ohjelmistoalusta pystyy hyödyntämään mitä tahansa sensoridataa myös ulkopuolisen tahon lukulaitteista. Radea-ohjelmistoalustan avulla datan konsolidointi voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin, jolloin asiakas saa tarvitsemiaan raportteja.

Laitteet

Nordic ID:n laiteportfolio kattaa käsilukijat, kiinteät lukijat, lisälaitelukijat ja muut tuotteet, kuten antennit ja moduulit. Lisäksi Nordic ID kehittää itse ohjelmistot laitteiden konfiguraationhallintaan.

Viivakoodi- ja RFID-käsilukijat ovat pienikokoisia, pitkäkestoisia ja helppokäyttöisiä. RFID-käsilukijoita on saatavilla sekä HF RFID - että UHF (RAIN) RFID -teknologialla. Käsilukijoissa on korkea prosessointikyky ja ne pystyvät lukemaan tunnisteita nopeasti sekä tarkasti. Datan keruu Nordic ID:n käsilukijoilla on helppoa. Käsilukijoita on saatavilla sekä kosketusnäytöllä että perinteisellä näppäimistöllä. Käsilukijoiden pääsääntöisiä ominaisuuksia ovat muun muassa WLAN-, 3G- ja

Bluetooth-yhteys. Lisäksi käsilukijoissa on GPS- ja Windows CE6-ominaisuus. Joissakin lukijoissa on lisäksi automaattinen datan päivittyminen varajärjestelmään. Lukijoita on saatavilla myös Android-käyttöjärjestelmällä. Tietojen siirtäminen muihin järjestelmiin on kätevää monipuolisten yhteyksien avulla.

Kiinteissä lukijoissa käytetään UHF RFID-teknologiaa. Nämä lukijat ovat pitkälle automatisoituja laitteita, joiden avulla tunnisteiden reaaliaikainen seurattavuus ja paikannus on mahdollista. Kiinteät lukijat on myös helppo integroida asennusympäristöön. Useissa lukijoissa on integroidut antennit ja tietokoneet. Ominaisuuksia ovat usein muun muassa WLAN-, Ethernet- ja 3G-yhteys ja USB-liitäntä. Kiinteä lukija on mahdollista saada jopa luottokortin kokoisena UHF RFID-lukijana USB-yhteydellä, jolloin on mahdollista tuoda UHF RFID-ominaisuudet PC:lle, älypuhelimelle ja tabletille. Kiinteissä lukijoissa virranotto voidaan toteuttaa muun muassa Ethernetin, USB:n tai ulkoisen virtalähteen kautta.

Älylaitteiden lisäosat käyttävät myös UHF RFID-teknologiaa. Nämä lisäosat ovat helposti yhdistettävissä Bluetoothilla mihin tahansa älylaitteeseen. Lisälaitteissa on pitkä käyttöikä yhdellä latauksella. Lisälaitelukijat mahdollistavat laajat tunnisteiden lukualueet ja ovat yleensä yhteensopivia kaikkien tavanomaisten käyttöjärjestelmien kanssa.

Erilliset RFID-antennit tehostavat RFID-lukijoiden lukualuetta ja parantavat näiden suorituskykyä. Antennit sopivat muotoilunsa osalta erilaisiin ympäristöihin ja ovat helposti integroitavissa erilaisille pinnoille. Nordic ID valmistaa myös erityisantenneja, jotka ovat tyypillisesti käytössä yhden tunnisteen lukusovelluksissa.

Lisäksi Nordic ID tarjoaa integroituja RFID-moduuleja, joiden avulla asiakas voi rakentaa oman RFID-lukija ratkaisun. RFID-moduulit ovat komponentteja, joita tarvitaan RFID-lukijassa.

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat osa Nordic ID:n tarjoamaa palveluratkaisua. Nämä sisältävät muun muassa huolto-, suunnittelu-, ylläpito-, konsultointi-, projektinhallinta- ja tuotetukipalvelut.

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
16.4.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 16.4.2021 KELLO 09:00

BRADY S.À.R.L. ON JULKISTANUT NORDIC ID OYJ:N OSAKKEITA KOSKEVAAN KÄTEISOSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄN TARJOUSASIAKIRJAN; TARJOUSAIKA ALKAA 16.4.2021

Tiedotteet
15.4.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 15.04.2020 KELLO 15:00

KUTSU NORDIC ID OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nordic ID Oyj:n (”Nordic ID”, ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 6.5.2021 klo 14:00 alkaen osoitteessa Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Tiedotteet
15.4.
2021

NORDIC ID OYJ


YHTIÖTIEDOTE 15.4.2021 KELLO 11:00


Nordic ID Oyj:n hallituksen lausunto Brady S.à.r.l.:n tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta


Tiedotteet
15.4.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 15.4.2021 KELLO 09:00

Sisäpiiritieto

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista

Tiedotteet
9.3.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 9.3.2021 KELLO 15:30

NOrdic ID Oyj vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu

Tiedotteet
9.3.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 09.03.2021 KELLO 9.30

NORDIC ID OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020

Tehostamistoimista huolimatta koronaviruspandemia vaikutti selkeästi koko vuoden tuloksiin. 2020 liikevaihdon lasku -27%.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki liiketoimintakatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-joulukuu

Tiedotteet
25.2.
2021

NORDIC ID OYJ

SISÄPIIRITIETO

YHTIÖTIEDOTE 25.2.2021 KELLO 13:00

NORDIC ID OYJ on solminut merkittävän kaupan japanilaisen UNIQLO vaatekauppaketjun kanssa

Nordic ID Oyj on solminut kaksivuotisen globaalin sopimuksen merkittävän japanilaisen Uniqlo vaatemerkin taustayhtiö Fast Retailing kanssa RFID teknologian toimittamisesta vuosina 2021 ja 2022 vaatemerkin omiin ja franchising myymälöihin. Sopimuksen kokonaisarvo on 1-2 miljoonaa euroa. Sopimus sisältää lisäoption vuosille 2023-2024.  

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski:

Tiedotteet
2.2.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 02.02.2021 KELLO 16:00

NORDIC ID OYJ:N OSAKKEITA MERKITTY OPTIOILLA

Nordic ID Oyj:n 2020A-optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 10 500 yhtiön uutta osaketta. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 1.2.2021, minkä jälkeen ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön olemassa olevat osakkeet. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 3.2.2021.

Tiedotteet
23.10.
2020


NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 23.10.2020 KELLO 09.00

NORDIC ID OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 7-9/2020


Koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät selkeästi. Heinä-syyskuun liikevaihto laski 49% vertailujaksoon nähden.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki liiketoimintakatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-syyskuu 2020

Tiedotteet
8.10.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 08.10.2020 KELLO 12:00

NORDIC ID OYJ: MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ

Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu.

Osana kustannussäästöohjelmaansa Nordic ID Oyj yhdistää yhtiön markkinointi – ja myyntitoiminnot. Organisaatiomuutoksen seurauksena markkinointi- ja viestintäjohtaja Freja Harkke jättää yhtiön 9.10.2020.  

Nordic ID

Nordic ID

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, PaaS-palvelua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä niiden seurantaan ja hallintaan. Nordic ID:n vahva innovaatiokulttuuri, teknologinen osaaminen, pitkä toimialan tuntemus sekä yhtiön oma modulaarinen ohjelmistoalusta Radea, muodostavat perustan yhtiön tarjoamille PaaS-palveluille. Vuonna 1986 perustettu yhtiö on muuntautunut toimintansa aikana viivakoodilukijoiden valmistajasta RFID-teknologiaan (radiotaajuinen etätunnistus) perustuvien sovellusten globaaliksi toimittajaksi. Nordic ID:n kyky RFID-teknologian uudenlaiseen hyödyntämiseen IoT-ympäristössä mahdollistaa sen, että jokaiselle tuotteelle luodaan oma identiteetti, jolloin sitä voidaan seurata reaaliajassa missä ja milloin vain.