Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Nordic ID
1305 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
Yhtiö ei ole seurannassa. Katso kaikki yhtiöt tästä.
OSTO 1.95 ALIN 0.00 VAIHTO (KPL) 0
MYYNTI 2.04 YLIN 0.00 VAIHTO (VAL) 0,000 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Tulevat tapahtumat

24
Huh
Osavuosikatsaukset

Corporate presentations

Viimeisin video

Yhtiökuvaus Strategia & arvot Markkinat Johtoryhmä Tuotteet & Palvelut

Nordic ID on suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista PaaS-palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä niiden seurantaan ja analysointiin. Nordic ID mahdollistaa eri sensoriteknologioiden, pääosin RFID-teknologian (radiotaajuinen etätunnistus), avulla IoT – ympäristön luomisen, eli esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja tekee niistä seurattavia läpi koko niiden elinkaaren.

Nordic ID:n tarjoama palveluratkaisu koostuu RFID-laitteista ja Nordic ID:n kehittämästä Radea-ohjelmistoalustasta sekä niihin liittyvistä tukipalveluista.

Asiakkaalle PaaS-mallinen palveluratkaisu on helppoa tapaa hankkia sekä laajennettava ohjelmistoalusta analytiikkaa ja yksinkertaista ERP (toiminnanohjausjärjestelmä)-integraatiota varten, että tarvittavat luku- ja tukilaitteet IoT-ympäristön toteuttamiseksi yhdeltä ja samalta tarjoajalta. Palveluratkaisun Nordic ID tarjoaa jatkuvalaskutteisena, jolloin huomattavaa alkupään investointia ei enää tarvita

Nordic ID:n strategiana on olla teknologiasta riippumaton PaaS-liiketoimintamallia käyttävä IoT-sovellusten toimittaja. Yhtiön palveluratkaisu mahdollistaa asiakkaille reaaliaikaisella tiedolla johdetun liiketoimintaprosessiohjauksen, tuotevirtojen seurattavuuden läpi tuotantoprosessien sekä toiminnan ennustettavuuden. Keskeinen Yhtiön kasvun komponentti on siirtymä arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Nordic ID:n vahva innovaatiokulttuuri, teknologinen osaaminen, pitkä toimialan tuntemus sekä Yhtiön oma modulaarinen Radea-ohjelmistoalusta muodostavat perustan Yhtiön tarjoamille palveluille.

Yhä useammalla toimialalla kasvava osuus liiketoimintojen arvosta tuotetaan ohjelmistoilla ja niihin liitetyillä digitaalisilla palveluilla. Yritykset haluavat tehostaa palvelu- ja tuotantoprosessejaan automatisoinnilla ja itsepalvelu-konsepteilla, mikä myös vähentää merkittävästi rutiinitöiden määrää. Näiden lisäksi yksi globaaleista megatrendeistä on, että tuotteen alkuperästä pitää olla saatavilla luotettavaa tietoa ja myös lainsäädäntö saattaa vaatia luotettavaa tietoa tuotteen, kuten ruuan, alkuperästä. Lisäksi esimerkiksi monikanavainen myynti edellyttää reaaliaikaista materiaalivirran seurantaa, jolloin verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden varastot ovat synkronoitu.1,2

Nordic ID:n näkemyksen mukaan reaaliaikaisen tavaravirtojen ja tuotteiden seurannan markkina on vahvasti kasvussa. Markkina on perinteisesti rakentunut siten, että lukulaitevalmistajat ovat keskittyneet laitevalmistukseen ja järjestelmäintegraattorit ovat yhdistäneet lukulaitteiden tuottaman tiedon asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään. Tyypillisesti RFID-aineiston saaminen toiminnanohjausjärjestelmään on kuitenkin ollut hankalaa, aikaa vievää ja kallista, sillä ne eivät itsessään osaa tulkita dataa. Yhtiö näkee, että digitalisaatio ja asiakaskokemukseen perustuva palvelumaailma ovat kuitenkin muuttamassa markkinaa.

Nordic ID:n näkemyksen mukaan keskeisiä RFID-markkinan tulevaisuuden kasvuajureita ovat mm. keinoälyn ja koneoppimisen tuleminen osaksi ihmisten päivittäistä elämää ja digitalisaation vahva vaikutus yritysten toimintaan, mikä samalla edistää RFID-sovellusten käyttöönottoa. RFID-tunnisteita voidaan jatkossa käyttää enemmän esimerkiksi älykkäinä lämpötila-/kosteussensoreina, millä voidaan vaikuttaa ihmisten päivittäiseen elämään. Liiketoiminnan digitalisoitumisesta on esimerkkinä miehittämättömät myymälät, joissa voidaan hyödyntää RFID-teknologiaa.

RFID-markkina

Globaalin RFID-markkinan on arvioitu saavuttavan vuonna 2018 noin 11,5 mrd USD tason. Globaalin RFID-markkinan on ennustettu saavuttavan jopa 14 mrd USD tason vuoteen 2022 mennessä (CAGR, 2018-2022: ~5,0 %) ja noin 45 mrd USD tason vuoteen 2028 mennessä (CAGR, 2018-2028: ~14,6 %). Suurin osa RFID-markkinan arvosta muodostuu passiivisista RFID-ratkaisuista, joka kattaa passiiviset RFID-tunnisteet sekä näiden kanssa käytettävät laitteet sekä palvelut ja ohjelmistot. Suurimpia RFID-teknologiaa soveltavia toimialoja ovat mm. vähittäiskauppa, logistiikka ja teollisuus.7,3 RFID-markkinan eri osa-alueiden ennustetaan kuitenkin kasvavan eri tahdissa ja niillä on erilaisia kasvuajureita.

Juha Reima, Toimitusjohtaja

Anne-Mari Tamminen, Operatiivinen johtaja

Henri Ojanen, Talousjohtaja

Patrick Hüttemann, Myyntijohtaja

Mika Karttunen,Tuotekehitysjohtaja

Mika-Petteri Lundgren, Tuotehallintojohtaja

Juuso Lehmuskoski, Palvelu ja ratkaisuliiketoiminnan johtaja

Paul Murdock, Toimitusjohtaja Nordic ID Inc.

Freja Harkke, Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Nordic ID:n tarjoamat räätälöitävät palveluratkaisutoimitukset koostuvat laitteista, ohjelmistoista ja niihin liittyvistä tukipalveluista. Tämän lisäksi asiakkaiden on mahdollista hankkia erikseen esimerkiksi vain Radea-ohjelmistoalusta tai haluttu laitetoimitus.

Ohjelmistoalusta

Nordic ID:n Radea-ohjelmistoalusta on IoT-ratkaisujen ydin. Sen avulla voidaan leikata ratkaisun käyttöönoton aikaa jopa 50-70 % ja loppuasiakkaan kustannuksia merkittävästi. Radea-ohjelmistoalusta auttaa Nordic ID:tä erottautumaan kilpailijoistaan ja lisää toiminnan joustavuutta, kun Nordic ID ei joudu nojautumaan kilpailijoiden kehittämiin ohjelmistoalustoihin tarjoamassaan palveluratkaisussa. Lisäksi oman ohjelmistoalustan tarjoaminen osaksi palveluratkaisua mahdollistaa asiakaskohtaisen tulon merkittävän kasvun.

Radea-ohjelmistoalustaa voivat hyödyntää myös Nordic ID:n kumppanit ja jälleenmyyjät. Heille olemassa oleva, skaalautuva ohjelmistoalusta tarjoaa aiempaa tehokkaamman työkalun rakentaa asiakastoteutuksia. Kun jälleenmyyjän tai kumppanin ei tarvitse sitouttaa omia resurssejaan lukijadatan saamiseksi käyttökelpoiseen muotoon, he voivat tehokkaammin allokoida resurssejaan tekemään tuottavampaa työtä, kuten toimintojen räätälöintiä tai käyttöliittymän kehittämistä, joka synnyttää lisäarvoa loppuasiakkaalle.

Radea-ohjelmistoalusta mahdollistaa datan tuomisen ja hyödyntämisen eri lähteistä asiakkaan taustajärjestelmiin, minkä lisäksi sen avulla voidaan tuottaa analytiikkaa ja hallita laitteita keskitetysti. Radea-ohjelmistoalustan avulla RFID-ratkaisujen käyttöönotto on helppoa ilman asiakkaan aiempaa kokemusta teknologiasta. Radea-ohjelmistoalusta integroituu saumattomasti asiakkaan nykyisten tietojärjestelmien ekosysteemiin ja ohjelmistoalustan modulaarisuus mahdollistaa sen, että asiakas voi ottaa palvelun käyttöönsä pala kerrallaan tarpeiden kasvaessa ja liiketoiminnan kehittyessä.

Radea-ohjelmistoalusta pystyy hyödyntämään myös eri sensoriteknologioilla kerättyä dataa. RFID-lukijoiden tuottama data on yksi lähde, mutta muita lähteitä voivat olla esimerkiksi erilaiset ympäristön tilaa mittaavat sensorit, Bluetooth-teknologiaan perustuva seuranta, videokuvan analysointi tai muu tulevaisuudessa kehitettävä teknologia. Radea-ohjelmistoalusta pystyy hyödyntämään mitä tahansa sensoridataa myös ulkopuolisen tahon lukulaitteista. Radea-ohjelmistoalustan avulla datan konsolidointi voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin, jolloin asiakas saa tarvitsemiaan raportteja.

Laitteet

Nordic ID:n laiteportfolio kattaa käsilukijat, kiinteät lukijat, lisälaitelukijat ja muut tuotteet, kuten antennit ja moduulit. Lisäksi Nordic ID kehittää itse ohjelmistot laitteiden konfiguraationhallintaan.

Viivakoodi- ja RFID-käsilukijat ovat pienikokoisia, pitkäkestoisia ja helppokäyttöisiä. RFID-käsilukijoita on saatavilla sekä HF RFID - että UHF (RAIN) RFID -teknologialla. Käsilukijoissa on korkea prosessointikyky ja ne pystyvät lukemaan tunnisteita nopeasti sekä tarkasti. Datan keruu Nordic ID:n käsilukijoilla on helppoa. Käsilukijoita on saatavilla sekä kosketusnäytöllä että perinteisellä näppäimistöllä. Käsilukijoiden pääsääntöisiä ominaisuuksia ovat muun muassa WLAN-, 3G- ja

Bluetooth-yhteys. Lisäksi käsilukijoissa on GPS- ja Windows CE6-ominaisuus. Joissakin lukijoissa on lisäksi automaattinen datan päivittyminen varajärjestelmään. Lukijoita on saatavilla myös Android-käyttöjärjestelmällä. Tietojen siirtäminen muihin järjestelmiin on kätevää monipuolisten yhteyksien avulla.

Kiinteissä lukijoissa käytetään UHF RFID-teknologiaa. Nämä lukijat ovat pitkälle automatisoituja laitteita, joiden avulla tunnisteiden reaaliaikainen seurattavuus ja paikannus on mahdollista. Kiinteät lukijat on myös helppo integroida asennusympäristöön. Useissa lukijoissa on integroidut antennit ja tietokoneet. Ominaisuuksia ovat usein muun muassa WLAN-, Ethernet- ja 3G-yhteys ja USB-liitäntä. Kiinteä lukija on mahdollista saada jopa luottokortin kokoisena UHF RFID-lukijana USB-yhteydellä, jolloin on mahdollista tuoda UHF RFID-ominaisuudet PC:lle, älypuhelimelle ja tabletille. Kiinteissä lukijoissa virranotto voidaan toteuttaa muun muassa Ethernetin, USB:n tai ulkoisen virtalähteen kautta.

Älylaitteiden lisäosat käyttävät myös UHF RFID-teknologiaa. Nämä lisäosat ovat helposti yhdistettävissä Bluetoothilla mihin tahansa älylaitteeseen. Lisälaitteissa on pitkä käyttöikä yhdellä latauksella. Lisälaitelukijat mahdollistavat laajat tunnisteiden lukualueet ja ovat yleensä yhteensopivia kaikkien tavanomaisten käyttöjärjestelmien kanssa.

Erilliset RFID-antennit tehostavat RFID-lukijoiden lukualuetta ja parantavat näiden suorituskykyä. Antennit sopivat muotoilunsa osalta erilaisiin ympäristöihin ja ovat helposti integroitavissa erilaisille pinnoille. Nordic ID valmistaa myös erityisantenneja, jotka ovat tyypillisesti käytössä yhden tunnisteen lukusovelluksissa.

Lisäksi Nordic ID tarjoaa integroituja RFID-moduuleja, joiden avulla asiakas voi rakentaa oman RFID-lukija ratkaisun. RFID-moduulit ovat komponentteja, joita tarvitaan RFID-lukijassa.

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat osa Nordic ID:n tarjoamaa palveluratkaisua. Nämä sisältävät muun muassa huolto-, suunnittelu-, ylläpito-, konsultointi-, projektinhallinta- ja tuotetukipalvelut.

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: stock_exchange_release
3.4.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 03.04.2020 KELLO 14:00


Koronaviruspandemian merkittävien markkinavaikutusten seurauksena Nordic ID Oyj tiedotti 24.3.2020 aloittavansa 30.3.2020 yhteistoimintaneuvottelut Suomen henkilöstön osa- tai kokoaikaisesta lomauttamisesta enintään 90 päiväksi.

Tyyppi: stock_exchange_release
26.3.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 26.03.2020 KELLO 11:00

Nordic ID Oyj ilmoittaa, että sen uusi hyväksytty neuvonantaja (Certified Adviser) Nasdaq First North Growth Market - markkinapaikalla on Translink Corporate Finance Oy. Sopimus nykyisen hyväksytyn neuvonantajan Aalto Capital Partners Oy:n kanssa päättyy 31.3.2020. Translink aloittaa Nordic ID Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana 1.4.2020 ja vastaa hyväksyttynä neuvonantajana samoista tehtävistä kuin yhtiön nykyinen hyväksytty neuvonantaja.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Reima, puh. 050 555 3224

Tyyppi: stock_exchange_release
24.3.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 24.03.2020 KELLO 11:00


Koronaviruspandemian merkittävien markkinavaikutusten seurauksena Nordic ID Oyj sopeuttaa toimintaansa vastaamaan nopeasti muuttunutta tilannetta. Yhtiö aloittaa Suomessa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvotteluissa käsitellään suunniteltuja osa- tai kokoaikaisia lomautuksia henkilöstöön enintään 90 päiväksi. Lomautusten kesto vaihtelisi työtehtävästä riippuen. Sopeuttamistoimet eivät koske tilaustenkäsittelyä ja laskutusta hoitavia henkilöitä.


Tyyppi: stock_exchange_release
18.3.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 18.3.2020 KELLO 13:55


Korjaus: Tilinpäätös toimintakertomuksineen lisätty liitteinä.   


Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös on tänään julkaistu yhtiön verkkosivuilla:

Tyyppi: stock_exchange_release
18.3.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 18.3.2020 KELLO 09:25

Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös on tänään julkaistu yhtiön verkkosivuilla:

https://www.nordicid.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/


Lisätietoja antaa:

Tyyppi: stock_exchange_release
17.3.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 17.3.2020 KELLO 12:45

Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2020 on peruttu ja siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Tyyppi: stock_exchange_release
5.3.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 5.3.2020 KELLO 15:45

Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj:n  hallitus on nimittänyt Ratkaisupalvelut-liiketoiminnan johtajan ja johtoryhmän jäsenen Juuso Lehmuskosken Nordic ID Oyj:n toimitusjohtajan sijaiseksi.

Kyseessä on tekninen yhtiön hallinnointimenettelyyn liittyvä nimitys. Nykyinen toimitusjohtaja Juha Reima jatkaa tehtävässään. Lehmuskoski on nimitetty Nordic ID Oyj:n toimitusjohtajan sijaiseksi 5.3.2020 alkaen.

Tyyppi: stock_exchange_release
4.3.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 04.03.2020 KELLO 10:00

KUTSU NORDIC ID OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2020

Nordic ID Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.3.2020 klo 17:00 alkaen osoitteessa Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 16:00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Tyyppi: stock_exchange_release
4.3.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 04.03.2020 KELLO 09:30

TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO OLI 9,23 MILJOONAA EUROA, STRATEGISESTI KESKEISTEN PILVIPOHJAISTEN RATKAISUJEN MYYNTI KASVANUT SELVÄSTI   

Tyyppi: stock_exchange_release
28.2.
2020

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 28.2.2020 KELLO 14:55

Nordic ID Oyj:n 2019A-optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 57 500 Yhtiön uutta osaketta. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 27.2.2020, minkä jälkeen ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön olemassa olevat osakkeet. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 4.3.2020.

Nordic ID

Nordic ID

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö. Mahdollistamme esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja teemme niistä seurattavia läpi niiden koko elinkaaren. Tuotamme materiaalivirtojen seurantatietoon liittyvää reaaliaikaista informaatiota asiakkaidemme päätöksenteon tueksi. Pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisumme (PaaS, Platform as a Service) yhdistää materiaalivirran jokaisen yksittäisen esineen tiedon asiakkaan tietojärjestelmiin. Missionamme on mahdollistaa täydellinen digijalanjälki materiaalinhallinnan keinoin.