Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nordic ID

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Yhtiön julkaisut

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
24.5.
2021

Nordic ID Oyj: Johdon liiketoimet – Mika Karttunen

NORDIC ID OYJ

JOHDON LIIKETOIMET 24.05.2021 KELLO 16:00

Nordic ID Oyj: Johdon liiketoimet – Mika Karttunen

Ilmoitusvelvollinen: Mika Karttunen

Asema: Muu ylin johto

X Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskija: Nordic ID Oyj

LEI:743700GQRKCZ1KXGFJ21

Ilmoituksenluonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700GQRKCZ1KXGFJ21_20210521092854_14

Liiketoimen päivämäärä: 19.05.2021

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Tiedotteet
24.5.
2021

Nordic ID Oyj: Johdon liiketoimet – Jorma Lalla

NORDIC ID OYJ

JOHDON LIIKETOIMET 24.05.2021 KELLO 16:00

Nordic ID Oyj: Johdon liiketoimet – Jorma Lalla

Ilmoitusvelvollinen: Jorma Lalla

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

X Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskija: Nordic ID Oyj

LEI:743700GQRKCZ1KXGFJ21

Ilmoituksenluonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700GQRKCZ1KXGFJ21_20210524082815_16

Liiketoimen päivämäärä: 19.05.2021

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Tiedotteet
19.5.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE

19.5.2021 KELLO 13:00


BRADY S.A.R.R.:n kaikista NORDIC ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen lopullinen tulos; BRADY S.A.R.L on ilmoittanut toteuttavansa ostotarjouksen

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTITOIMENPITEITÄ.


Tiedotteet
18.5.
2021

NORDIC ID OYJ


YHTIÖTIEDOTE

18.5.2021 KELLO 13:00


BRADY S.A.R.L.:in kaikkia NORDIC ID OYJ:n osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen alustava tulos


EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTITOIMENPITEITÄ.

Tiedotteet
6.5.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 06.05.2021 KELLO 15.00

NORDIC ID OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021

Täydennys: Tilinpäätös toimintakertomuksineen lisätty liitteinä.

Tehostamistoimista huolimatta koronaviruspandemia vaikutti selkeästi koko vuoden tuloksiin. 2020 liikevaihdon lasku -27%.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki liiketoimintakatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-joulukuu

Tiedotteet
6.5.
2021

NORDIC ID OYJ 

YHTIÖTIEDOTE 6.5.2020 KELLO 15.00

NORDIC ID OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 6. TOUKOKUUTA 2021 JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Nordic ID Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 6.5.2020 Salossa. 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Osingonmaksu

Tiedotteet
23.4.
2021

NORDIC ID OYJ


YHTIÖTIEDOTE 23.4.2021 KELLO 09.00


NORDIC ID OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1-3/2021


Koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät selkeästi. Tammi-maaliskuun liikevaihto laski 26% vertailujaksoon nähden.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki liiketoimintakatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2021

Tiedotteet
16.4.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 16.4.2021 KELLO 09:00

BRADY S.À.R.L. ON JULKISTANUT NORDIC ID OYJ:N OSAKKEITA KOSKEVAAN KÄTEISOSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄN TARJOUSASIAKIRJAN; TARJOUSAIKA ALKAA 16.4.2021

Tiedotteet
15.4.
2021

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 15.04.2020 KELLO 15:00

KUTSU NORDIC ID OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nordic ID Oyj:n (”Nordic ID”, ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 6.5.2021 klo 14:00 alkaen osoitteessa Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Tiedotteet
15.4.
2021

NORDIC ID OYJ


YHTIÖTIEDOTE 15.4.2021 KELLO 11:00


Nordic ID Oyj:n hallituksen lausunto Brady S.à.r.l.:n tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta


Nordic ID