Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Norrhydro

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
8.2.
2022

Joulukuussa annettu positiivinen tulosvaroitus poisti suurimman epävarmuuden H2-numeroista. Kiinnostuksen kohteena ovat 2022-ohjeistuksen täsmentyminen sekä jo hankittujen ja potentiaalisten asiakkaiden volyymien ja lukumäärän kehitys.

Artikkeli
7.2.
2022

Tammikuu kääntyi helmikuuksi ja tuloskausi on alkanut kerätä toden teolla kierroksia alleen. Se tarkoittaa sitä, että nyt on sopiva hetki katsahtaa sijoittajasentimentin liikkeisiin menneeltä kuukaudelta ja listata tammikuun kovimmat nousijat ja laskijat.

inderesTV
26.1.
2022

Globaali talous kasvaa selvästi keskimääräistä nopeammin ja konepajayhtiöiden tilauskirjat näyttävät hyviltä. Analyytikko Erkki Vesola avaa konepajasektorin markkinanäkymät.

Analyytikon kommentti
23.12.
2021

Norrhydro antoi eilen positiivisen tulosvaroituksen sekä vuoden 2021 että vuoden 2022 liikevaihtokehityksestä.

Analyysi
22.12.
2021

Norrhydron positiivisen tulosvaroituksen taustalla on perinteisten sylintereiden odotettua vahvempi kysyntä vanhoilta asiakkailta samalla kun yhtiö on tavoitteidensa mukaisesti hankkinut myös uusia asiakkaita.

Tiedotteet
22.12.
2021

Norrhydro Group Oyj - Yhtiötiedote 22.12.2021 kello 14:00

Norrhydro Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 julkistetaan perjantaina 11.2.2022.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 julkistetaan viimeistään viikolla 8/2022.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkistetaan 18.8.2022.

Tiedotteet
22.12.
2021

NORRHYDRO GROUP OYJ – Sisäpiiritieto – 22.12.2021

Odotamme konsernin tilikauden 2021 liikevaihdon kasvavan ennustettua enemmän edelliseen tilikauteen verrattuna. Tarkennamme myös vuoden 2022 liikevaihtoennustetta.

Uusi ohjeistus vuodelle 2021: Vuodelle 2021 konsernin liikevaihtoarvio ylittää 24 000 tuhatta euroa, joka vastaa yli 20 %:n kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna. Vuoden 2021 käyttökateprosentin arvioidaan olevan noin 11-12 %. 

Analyytikon kommentti
16.12.
2021

Norrhydron osakekurssi on ensimmäisen noteerauspäivän 31 %:n kurssipompun jälkeen laskenut 13 % ja stabiloitunut lähelle seurannan aloitusraportissamme indikoitua 3,6 euron perusteltua arvoa.

Analyysi
15.12.
2021

Norrhydron osakekurssi on noteerauksen alun kurssipompun jälkeen laskenut 13 % ja stabiloitunut. Osakkeen arvostuskuva on nyt aiempaa parempi ja yhtiön pitkän tähtäimen kasvu- ja tulosnäkymät edelleen vahvoja.

Tiedotteet
13.12.
2021

NORRHYDRO GROUP OYJ Yhtiötiedote 13.12.2021 kello 18:30

Norrhydro Group Oyj (”Norrhydro” tai ”Yhtiö”) tiedotti 2.2.2021 osakekaupasta, jolla Yhtiö hankki 51,04 % Motiomax Oy:n osakekannasta. Norrhydron hallitus päätti suunnata Motiomax Oy:n osakkeenomistajille (”Myyjät”) osakeannin, jossa Myyjien merkittäväksi annettiin 64.812 kappaletta Yhtiön uutta osaketta osana kauppahintaa.  

 

Norrhydro

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas