Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Optomed

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
28.4.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         28.4.2021, klo 15.00, Helsinki

Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä:

Optomed Oyj:n 28.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa.

Muut analyysit
12.4.
2021

Redeye raises the fair value of Optomed to EUR 13 per share, a new bull case of EUR 17 per share and a bear case of EUR 5. As we expected, the trend for "remote-everything" favours Optomed. We believe this transformation will continue and even accelerate in the coming years and see Optomed as positioned for strong growth with both superior technology and solid execution capability.

Tiedotteet
9.4.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         9.4.2021, klo 10.00, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj ("Optomed" tai "Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, "AML") 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä ("OP-Rahastoyhtiö"). Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiön osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on noussut 5,46 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 8.4.2021.

Tiedotteet
8.4.
2021

Optomed Oyj        Sisäpiiritieto         8.4.2021, klo 19.30, Helsinki

Optomed nostaa vuoden 2021 näkymiään parantuneen markkinatilanteen ja erittäin vahvan vuoden alun johdosta

Optomed nostaa vuoden 2021 näkymiään parantuneen markkinatilanteen ja erittäin vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen kasvun johdosta.
 

Seppo Kopsala, Optomedin toimitusjohtaja kommentoi:

Tiedotteet
31.3.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         31.3.2021, klo 11.00, Helsinki

Kutsu optomed oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tiedotteet
30.3.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         30.3.2021, klo 9.30, Helsinki

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta muuttaa ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021. Haohao Zhang on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Xisi Guo. Muutoin nimitystoimikunnan ehdotus pysyy muuttumattomana.

Nimitystoimikunnan ehdotus kokonaisuudessaan:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Tiedotteet
25.3.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         25.3.2021, klo 14.00, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomedin Oyj:n osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,61 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 17.2.2021. Optomed on tiedottanut muutoksen omien osakkaiden omistuksessa 19.2.2021.

Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Optomed Oyj:n omistukset

Tiedotteet
12.3.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         12.3.2021, klo 9.00, Helsinki

Optomedin vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu

Optomedin vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu tänään. Vuosikertomus sisältää konserni- ja emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin.

Tiedotteet
19.2.
2021

Optomed Oyj        Johdon liiketoimet               19.2.2021, klo 11:45, Helsinki

Optomed Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Piila, Laura
Asema: Muu ylin johtu
Liikkeeseenlaskija: Optomed Oyj
LEI: 7437009IVYWGEE4S7B77

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437009IVYWGEE4S7B77_20210218145930_2

___________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-02-17

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000410881

Tiedotteet
19.2.
2021

Optomed Oyj        Pörssitiedote         19.2.2021, klo 11:30, Helsinki

Muutos Optomedin omien osakkeiden omistuksessa

Optomedin optio-ohjelmien 2009A, 2015, 2017, 2017B ja 2018C perusteella on merkitty yhteensä 95 000 osaketta ja yhtiö on käyttänyt yhtiön hallussa olevia omia osakkeita merkinnöissä. Nämä osakkeet on toimitettu merkitsijöille 19.2.2021.
Optomedilla on näiden siirtojen jälkeen hallussaan 645 378 omaa osaketta.

Optomed Oyj
 

Lisätietoja

Optomed

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas