Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Outokumpu

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
24.9.
2019

Leikkasimme H2:n ja lähivuosien ennusteitamme markkinanäkymien yhä heikennyttyä kvartaalin aikana. Loppuvuodesta on tulossa tulosmielessä hyvin heikko ja ensi vuoden ylle kertyy talousnäkymien heikentyessä yhä synkempiä pilviä. Odotamme kuluvalta vuodelta kohtuullista kassavirtaa, mikä yhdessä matalan tasepohjaisen arvostuksen kanssa antaa jossain määrin tukea osakkeelle, mutta sykliset riskit puoltavat yhä varovaisuutta osakkeen suhteen.

Inderes analyysi
2.8.
2019

Outokumpu julkisti eilen Q2-raporttinsa, joka vastasi konsensusodotuksia. Lyhyen tähtäimen markkinanäkymät ovat yhä heikot ja Euroopassa jälleen kasvanut tuonti heikentää yhtiön toimintaympäristöä loppuvuonna. Tämä pitää tulosnäkymän heikkona yhdessä talouskasvukuvan heikentymisen kanssa.

Inderes analyysi
8.5.
2019

Outokumpu julkisti eilen Q1-raporttinsa, joka jäi odotuksista selvästi. Markkinatilanne on heikentynyt makrokuvaa heijastellen, minkä seurauksena laskimme yhtiön ennusteitamme. Ennustemuutoksien ja Q1:n alituksen seurauksena koko vuoden ennusteemme laskivat 11 % oikaistun käyttökatteen tasolla. Matala tasepohjainen arvostus rajaa osakkeen laskuvaraa, vaikkakin tulospohjaisesti yhtiön lyhyen tähtäimen arvostus on korkea.

Inderes analyysi
8.2.
2019

Outokumpu julkaisi eilen Q4-raporttinsa, joka oli tulosrivien osalta kokonaisuutena noin odotuksien tasolla. Yhtiö leikkasi osinkoa vastoin odotuksiamme, mikä oli pettymys ja hieman negatiivinen signaali yhtiön luottamuksesta näkymiinsä. Myös yhtiön ohjeistus Q1:lle indikoi odottamaamme haastavampaa kvartaalia. Pehmeää ohjeistusta ja heikentynyttä talousnäkymää heijastellen laskimme vuoden 2019 ennusteita.

Inderes analyysi
8.1.
2019

Laskimme päivityksen yhteydessä Q4:n ennusteita sekä myös ensi vuoden ennusteita. Ennustemuutoksista huolimatta näemme lyhyen tähtäimen arvostuksessa maltillista nousuvaraa ja tuotto-odotusta tukee myös korkea osinkotuottoennuste. Historiallisesti nykyiseltä matalalta tasepohjaiselta arvostustasolta (P/B 0,56x) Outokumpuun tehty sijoitus ei ole ollut huono sijoitus pitkällä tähtäimellä.

Inderes analyysi
28.10.
2018

Outokummun Q3-raportti ylitti sekä meidän että konsensuksen odotukset tulosrivien osalta. Yhtiön ohjeistus Q3:lle oli kuitenkin sekä konsensuksen että meidän odotuksiin nähden pienoinen pettymys. Laskimme tuloksen jälkeen ennusteitamme alaspäin Q4:n ja lähivuosien osalta.

Inderes analyysi
28.9.
2018

Osakkeen laskuvaraa rajaa mielestämme maltillinen tasepohjainen 0,8x P/B-kerroin. Aikaisemmin esiin nostamamme keskeiset huolet kauppasodasta, aasialaisen tuonnin vaikutuksesta Euroopan perushintoihin ja talouskasvun hidastumisesta ovat mielestämme edelleen relevantteja. Näiden tekijöiden johdosta pysymme varovaisella kannalla osakkeen suhteen.

Inderes analyysi
25.7.
2018

Outokummun eilen julkaisema Q2-raportti oli operatiivisen tuloksen osalta linjassa ennusteemme kanssa. Yhtiön ohjeistus Q3:lle oli kuitenkin sekä konsensuksen että meidän odotuksiin nähden pienoinen pettymys. Laskimme tuloksen jälkeen ennusteitamme alaspäin H2:n osalta.

Inderes analyysi
6.7.
2018

Teimme päivityksen yhteydessä ennustepäivityksiä ja kuluvan vuoden käyttökate-ennusteemme nousi 4 %. Kauppasodan uhka, aasialaisen tuonnin vaikutus Euroopan perushintoihin ja epävarmuus taloussyklin kestävyydestä ovat edelleen keskeisiä riskejä, mutta mielestämme matala tasepohjainen arvostus (P/B 0,8x 2018e) suojaa jo jossain määrin näiltä riskeiltä. Olennainen nousuvara nykytasolta vaatisi kuitenkin mielestämme perushintojen nousua Euroopassa.

Inderes analyysi
27.4.
2018

Outokumpu raportoi Q1-tuloksensa eilen, joka oli isossa kuvassa linjassa odotuksiin. Yhtiön ohjeistus Q2:lle oli kuitenkin selvästi alle konsensuksen odotuksien. Laskimme raportin jälkeen kuluvan vuoden ennusteita.

Outokumpu

Outokumpu lyhyesti

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.