Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
15.11.
2019

Ovaron Q3-raportti oli hieman odotuksiamme parempi ja saneeraus vaikuttaa nyt etenevän oikeaan suuntaan. Arvostus suhteessa nettovarallisuuteen on matala, mutta emme näe arvostustasossa tällä hetkellä nousuvaraa. Osakkeessa on mielestämme lyhyellä tähtäimellä enemmän negatiivisia kuin positiivisia ajureita, minkä takia jäämme edelleen seuraamaan saneerauksen etenemistä tarkkailuasemista.
 

Inderes analyysi
9.8.
2019

Ovaron saneeraus on edennyt odotuksiamme hitaammin ja erityisesti vuokrausasteen kehitys on ollut meille pettymys. Olemme laskeneet ennusteitamme ja odotamme vuosien 2019-2020 jäävän yhtiölle tuloksellisesti heikoiksi. Saneerauksen onnistumiseen liittyvä epävarmuus on korkea vuokrausasteeseen liittyvän epävarmuuden ja vuonna 2020 erääntyvän merkittävän jvk-lainan uudelleenrahoitukseen liittyvän riskin takia.

Inderes analyysi
19.6.
2019

Eilinen tulosvaroitus ei tullut meille täytenä yllätyksenä, mutta se mielestämme edelleen kasvatti yhtiön käynnissä olevan saneerauksen onnistumiseen liittyvää epävarmuutta. Osakkeessa voi olla selvää nousuvaraa, mikäli saneeraus onnistuu, mutta korkean epävarmuuden takia haluamme paremman näkyvyyden yhtiön tulevaan kehitykseen ennen kuin olemme valmiita hyväksymään osakkeelle nykyistä korkeampaa arvostustasoa.

Inderes analyysi
14.5.
2019

Olemme myyneet mallisalkustamme kaikki omistamamme Ovaron osakkeet. Ovaron osuus salkustamme oli alle 4 % ja luovumme yhtiöstä noin 16 % tappiolla (Helsingin pörssin tuotto-indeksi jaksolla noin -1 %). Sijoitus oli siten pahasti epäonnistunut, ja suoritusta heikentää edelleen se, että pidimme sijoitusta ostotaso huomioiden varsin turvallisena. Näkemyksemme yhtiön käyvästä arvosta oli jossain määrin virheellinen, mutta erityisesti arvon realisoitumisen aikataulu ja sitä kautta tuotto-odotuksen arvioinnissa menimme pahasti pieleen.

Inderes analyysi
10.5.
2019

Ovaron eilinen Q1-raportti oli operatiivisen kehityksen osalta meille selkeä pettymys ja mielestämme yhtiön saneerauksen onnistumiseen liittyvä riski on hieman kasvanut. Osakkeessa voi olla selvää nousuvaraa, mikäli saneeraus onnistuu, mutta kohonneen epävarmuuden takia emme pidä osaketta tällä hetkellä houkuttelevana.

Inderes analyysi
9.3.
2019

Odotamme Ovaron käynnissä olevan saneerauksen onnistuvan ja osakkeen arvostustason vähitellen nousevan yhtiön huoneistomyyntien edetessä, omien osakkeiden ostojen jatkuessa ja yhtiön riskiprofiilin laskiessa. Osake arvostetaan tällä hetkellä alle sen arvioimamme likvidointiarvon ja tämä taso asettaa mielestämme lattian osakkeen hyväksyttävälle arvostustasolle.

Inderes analyysi
18.2.
2019

Ovaron Q4-raportti oli meille pettymys erityisesti huomattavan kiinteistöportfolion alaskirjauksen ja Ydintoiminnan heikon nettovuokratuoton osalta. Yhtiön kannattavuus tulee 2019-2021 saneerauksen aikana olemaan aikaisempaa arviotamme heikompi ja olemme laskeneet ennusteitamme alaspäin. Osakkeen tuottopotentiaali nojaa erityisesti kiinteistömyyntien onnistumiseen, koska nämä ovat edellytyksenä yhtiön rahoituslainojen onnistuneeseen uudelleenneuvotteluun ja merkittäviin omistaja-arvoa kasvattaviin omien osakkeiden ostamiseen.

Inderes analyysi
23.11.
2018

Ovaron eilinen Q3-raportti oli meille lievä pettymys eikä se tarjonnut kaivattua lisänäkyvyyttä yhtiön tulevaan kannattavuuteen. Olemme laskeneet 2018-2019 ennusteitamme alaspäin, mutta pidämme edelleen todennäköisenä, että yhtiön kannattavuus tulee saneerauksessa nousemaan, sijoittajien luottamus vahvistumaan ja taseperusteisesti matala arvostus korjaantumaan. Korostamme, että ennustamaamme käänteeseen liittyy kuitenkin lukuisia riskejä.

Inderes analyysi
17.8.
2018

Oravan Q2-raportti oli operatiivisesti odotustemme mukainen ja teimme vain pieniä ennustemuutoksia sen myötä. Oravan rakenne- ja strategiamuutokset ovat nyt etenemässä ja pidämme todennäköisenä, että yhtiön liiketoiminta tulee uudistusten myötä kääntymään kannattavampaan suuntaan, sijoittajien luottamus vahvistumaan ja osakkeen matala NAV-perusteinen arvostustaso näiden myötä korjaantumaan.

Inderes analyysi
18.5.
2018

Oravan eilinen Q1-raportti oli operatiivisesti odotustemme mukainen, mutta negatiiviset kiinteistöjen käyvän arvon muutokset hautasivat alleen muuten myönteisen kehityksen. Näkemyksemme osakkeesta säilyy ennallaan ja pidämme edelleen todennäköisenä, että Oravan hallitus tulee toteuttamaan merkittäviä rakenne- ja strategiamuutoksia, joiden myötä yhtiön fokus operatiivisen tuloksen ja kannattavuuden kehitykseen kasvaa, markkinoiden luottamus vahvistuu ja osakkeen matala NAV-perusteinen arvostustaso siten vähitellen korjaantuu.

Ovaro Kiinteistösijoitus

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas