Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Panostaja

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
31.1.
2021

Panostajan uudistuminen etenee hiljalleen teknologiavetoisten Oscar Softwaren ja CoreHW:n kasvaessa, mutta arvo on edelleen voimakkaasti keskittynyt Granoon. Tämä on sekä uhka että mahdollisuus Granon väläyteltyä potentiaalia Q4:llä, mutta irtaantuminen tuntuu edelleen suhteellisen kaukaiselta. Osien summa -laskelman perusteella Panostajan arvostus on kohtuullinen, mutta vaikean markkinatilanteen jatkuessa arvoajurit ovat vähissä ja muutosprosessi vaatii aikaa.

Inderes analyysi
14.12.
2020

Yhtiön Q4-tulos oli odotuksiamme parempi ja erityisesti Grano väläytteli jo potentiaaliaan vahvalla kannattavuudella vaikeissa olosuhteissa. Erittäin hyvä kannattavuus ei kuitenkaan ole vielä kestävä, ja alkaneella tilikaudella 2021 edessä on edelleen haasteita. Osakekurssin yli 11 %:n nousun jälkeen osake on suunnilleen P/B 1x, mikä on myös osien summa -laskelmamme perusteella tällä hetkellä järkevä taso osakkeelle.

Inderes analyysi
4.9.
2020

Panostajan sijoituskohteet ovat osoittaneet hyvää venymiskykyä koronapandemian keskellä ja onnistuneet pitämään kannattavuudet kohtuullisilla tasoilla. Osien summa -laskelmamme nousi selvästi Granon, Oscarin ja Hyggan positiivisen kehityksen ansiosta ja tarjoaa mielestämme kohtuullisen tuotto-odotuksen. Epävarmuus on silti edelleen korkealla koronan varjostaessa näkyvyyttä ja osakemarkkinoiden yleiseen suuntaan liittyvän epävarmuuden korostaessa jälleen sijoittajien riskejä.

Inderes analyysi
5.6.
2020

Olemme nostaneet Panostajan tavoitehintaa yhtiön Q2-tuloksen ylitettyä selvästi odotuksemme. Yhtiön sijoituskohteet olivat onnistuneet reagoimaan koronapandemiaan hyvin ja laskemaan kulurakennettaan selvästi. Näkymät ovat kuitenkin edelleen sumuiset ja esimerkiksi Granon kohdalla pahin on arviomme mukaan vielä edessä. Kuitenkin Panostaja tulee selviämään koronasta kohtuullisin vahingoin ja yhtiön riskiprofiili on laskenut. Tämä on kuitenkin jo heijastanut osakekurssiin, emmekä tällä hetkellä näe osakkeessa merkittäviä ajureita nykytasolta ylöspäin. 

Inderes analyysi
30.3.
2020

Panostaja veti näkymänsä pois, kun koronavirus iskee voimalla Suomen talouteen ja Panostajan sijoituskohteiden tuloskehitykseen. Erityisesti Granon kannalta taantuma tulee vaikeaan aikaan, ja Grano vie arviomme mukaan koko Panostajan tuloksen vahvasti negatiiviseksi. Osake on tasepohjaisesti halpa, mutta Panostajan osien summaan korona tekee tuplaiskun, kun sekä tulokset että hyväksyttävät arvostustasot ovat paineessa ainakin väliaikaisesti. 

Inderes analyysi
12.3.
2020

Panostajan ja sen suurimman omistuksen Granon tuloskunto yskii huolestuttavasti samalla, kun näkymä on mielestämme heikentynyt Suomen talouden mukana. Tämä heikkous peittää alleen Q1-katsauksen valopilkut (CoreHW ja Oscar) ja ennusteemme laskivat jälleen voimakkaasti. Mielestämme Panostajan omistuksien osien summa on nykyarvoa korkeampi, mutta nykyisessä markkinatilanteessa emme näe mitään kiirettä ostopuolelle.

Inderes analyysi
27.1.
2020

Arvotamme Panostajaa pääasiassa osien summa -laskelmalla, jossa olemme tarkistaneet yhtiön sijoitusyhtiöalennusta hieman alaspäin talousnäkymän vakauduttua ja yleisen arvostustason noustua. Näkemyksemme yhtiöstä on siis pääosin ennallaan, mutta aiemmin varsin houkutteleva arvostus on mielestämme kääntynyt korkeaksi ja tätä kautta osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus on heikentynyt merkittävästi.

Inderes analyysi
16.12.
2019

Panostajan Q4-raportti oli pitkälti odotuksiemme mukainen. Granon tulos oli pitkälti odotettu ja pienemmistä sijoituskohteista löytyi sekä positiivisia yllätyksiä että pettymyksiä. Maltillinen arvostus voi mielestämme nousta Granon tuloskäänteen onnistuessa, mutta yhtiön tehostamistoimien onnistumisen lisäksi epävarmuutta liittyy liikevaihdon kehitykseen.

Inderes analyysi
26.9.
2019

Näemme Panostajassa terveitä uudistumisen merkkejä ja portfoliossa on ylivoimaisesti suurimman sijoituskohteen Granon lisäksi myös mielenkiintoisia teknologiayhtiöitä kuten Oscar Software ja CoreHW. Näiden potentiaalista huolimatta emme kuitenkaan näe Panostajalla merkittäviä arvoajureita ja portfolion heikompia lenkkejä voi pian kurittaa Suomen talouskasvun selkeä heikentyminen. Arvostus on mielestämme painettu jo varsin houkuttelevalle tasolle, mutta jäämme vielä odottamaan yhtiöltä näyttöjä ja positiivista uutisvirtaa. 

Inderes analyysi
6.9.
2019

Panostajan Q3-tulos oli vaisu johtuen pääosin Granon todella heikosta kannattavuudesta. Granon tehostamistoimien onnistuminen onkin kriittistä, sillä muista sijoituskohteista ei ole tällä hetkellä merkittäviksi arvoajureiksi. Lisäksi näkymiä painaa Suomen talouskasvun heikentyminen, mikä on kriittinen tekijä valtaosalle sijoituskohteista. Osakkeen arvostustaso on mielestämme jo maltillinen, mutta selkeät ajurit kurssinousuun puuttuvat.

Panostaja

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Panostaja lyhyesti

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2019 konsernin liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa.