Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Penneo

Analyytikko

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
9.6.
2022
inderesTV
8.6.
2022

HC Andersen Capitalin järjestämä SaaS seminar starttasi sektorikatsauksen merkeissä. HCA:lta mukana ovat pääanalyytikko Michael Friis ja analyytikko Kasper Lihn, Inderesiltä analyytikko Antti Luiro.

Penneo

ipo