Pohjois-Karjalan Kirjapaino
877 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
Yhtiö ei ole seurannassa. Katso kaikki yhtiöt tästä.
OSTO 6.20 ALIN 6.20 VAIHTO (KPL) 44
MYYNTI 6.25 YLIN 6.25 VAIHTO (VAL) 0,000 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Tulevat tapahtumat

26
Huh
Osavuosikatsaukset

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: stock_exchange_release
5.4.
2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ       PÖRSSITIEDOTE 5.4.2019 klo 14.00 

       
Yrjö Laakkonen on 3.4.2019 lahjoittanut Kauppahuone Laakkonen Oy:n osakkeita. Lahjoituksen seurauksena Yrjö Laakkosen määräysvaltapiirissä oleva omistusosuus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä laski alle 25 prosentin. Tehdyn lahjoituksen jälkeen Yrjö Laakkosen välillinen omistus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeista on 0,00 prosenttia. Lahjoituksella ei ole vaikutusta Kauppahuone Laakkonen Oy:n omistusosuuteen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä.

Tyyppi: stock_exchange_release
29.3.
2019

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj                              Pörssitiedote 29.3.2019 klo 14.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2018 on julkaistu, ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, www.pkkoyj.com/Sijoittajatieto. Lisäksi vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä.

Raimo Puustinen

Tyyppi: stock_exchange_release
29.3.
2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2019 KLO 13.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2019 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden    
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelle. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n siten, että yhtiön toiminimi on jatkossa PunaMusta Media Oyj.       

VOITONJAKO

Tyyppi: stock_exchange_release
27.3.
2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ             Pörssitiedote 27.3.2019 klo 13.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiö PunaMusta Oy on ostanut oululaisen graafisen tuotannon ja yritysnäkyvyyden lisäämisen palveluihin erikoistuneen Satavision Oy:n print-liiketoiminnan. Liiketoimintakaupan kauppahinta on 0,4 miljoonaa euroa, joka maksetaan käteisellä Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n kassavaroista. Liiketoiminta siirtyy PunaMustalle 1.4.2019 alkaen.

Tyyppi: stock_exchange_release
7.3.
2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ      PÖRSSITIEDOTE 7.3.2019 KLO 12.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 6.3.2019 julkistaman yhtiökokouskutsun kohdassa A.8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen on annettu virheellinen tieto hallituksen käyttöön varattavaa summaa koskien.

Virheellinen lause: ”Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 0000 euroa.”

Korjattu lause: ”Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa.”

Korjattu kutsu on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Tyyppi: stock_exchange_release
6.3.
2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ      PÖRSSITIEDOTE 6.3.2019 KLO 15.00 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29.3.2019 klo 10.00 alkaen yhtiön toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Tyyppi: stock_exchange_release
1.3.
2019

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj    Pörssitiedote 1.3.2019 klo 16.15

Tyyppi: stock_exchange_release
1.3.
2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2019 KLO 13.45

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa yhtiön omistaja-arvon kehitykseen perustuvan kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille.

Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Uusi kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Tyyppi: stock_exchange_release
1.3.
2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ    TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.3.2019 KLO 13.30  1(13)

Tyyppi: stock_exchange_release
21.12.
2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ                             PÖRSSITIEDOTE 21.12.2018 klo 15.50
       
HML Finance Oy on 21.12.2018 ostanut Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita 550 140 kappaletta.

Kaupan seurauksena HML Finance Oy:n omistusosuus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:stä nousi yli 20 prosentin.
Tehdyn kaupan jälkeen HML Finance Oy omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita yhteensä 2 927 120 kappaletta, mikä on 23,38 prosenttia yhtiön osakekannasta.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat viestintäalan konsernin, jonka päätoimipaikkana on Joensuu. Emoyhtiön liiketoiminta koostuu konsernihallinnosta, arvopaperikaupasta ja osakeomistuksista sekä kiinteistöjen hallinnosta ja vuokrauksesta. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja se kuuluu Kulutuspalvelut-toimiala-luokkaan. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu markkina-arvoryhmässä pienten yhtiöiden segmenttiin.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat viestintäalan konsernin, jonka päätoimipaikkana on Joensuu. Emoyhtiön liiketoiminta koostuu konsernihallinnosta, arvopaperikaupasta ja osakeomistuksista sekä kiinteistöjen hallinnosta ja vuokrauksesta. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja se kuuluu Kulutuspalvelut-toimiala-luokkaan. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu markkina-arvoryhmässä pienten yhtiöiden segmenttiin.