Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Privanet

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
29.9.
2020

Privanet Group Oyj
JOHDON LIIKETOIMET
29.9.2020 kello 10.30

Privanet Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lindström, Riku
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Privanet Group Oyj
LEI: 743700UX7WTIOT3QO547

Tiedotteet
22.9.
2020

Privanet Group Oyj
JOHDON LIIKETOIMET
22.9.2020 kello 15.30

Privanet Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mininvest Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Wiio, Kim
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Tiedotteet
18.9.
2020

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
18.9.2020 kello 16.15

Privanet Group Oyj on sopinut kahden miljoonan euron T2-lainasta

Privanet Group Oyj (”Yhtiö”) on sopinut Mininvest Oy:n kanssa kahden miljoonan euron T2-lainasta. Lainasopimus on allekirjoitettu 18.9.2020. Mininvest Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion määräysvaltayhteisö ja Yhtiön suurin osakkeenomistaja.

Tiedotteet
9.9.
2020

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
09.09.2020 kello 15.15

Minna Kuusio Privanet Group Oyj:n Head of Complianceksi ja johtoryhmän jäseneksi

Tiedotteet
1.9.
2020

Privanet Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lindström, Riku
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Privanet Group Oyj
LEI: 743700UX7WTIOT3QO547

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700UX7WTIOT3QO547_20200901092719_2
____________________________________________

Tiedotteet
31.8.
2020

Privanet Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lindström, Riku
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Privanet Group Oyj
LEI: 743700UX7WTIOT3QO547

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700UX7WTIOT3QO547_20200831094209_3
____________________________________________

Tiedotteet
28.8.
2020

Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE

28.08.2020 kello 14.30

Privanet Group Oyj laskee liikkeelle uuden joukkovelkakirjalainan

Privanet Group Oyj:n hallitus on päättänyt laskea liikkeelle nimellisarvoltaan kahden miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jota tarjotaan rajatulle määrälle sijoittajia. Lainan määrää voidaan korottaa hallituksen päätöksellä.

Tiedotteet
28.8.
2020

Privanet Group Oyj:n 28.8.2020 klo 10.15 kaudelta 1.1.-30.6.2020 julkaiseman puolivuosikatsauksen liitteessä oli virhe konsernin keskeisissä tunnusluvuissa kuvatussa osakekohtaisen oman pääoman määrässä. Alkuperäisessä tunnuslukutaulukossa todettiin virheellisesti, että osakekohtainen oma pääoma kauden 1-6/2020 lopussa oli -0,23 euroa. Oikea osakekohtaisen pääoman määrä 30.6.2020 oli 0,23 euroa. Puolivuosikatsauksen liite on korjattuna tämän tiedotteen liitteenä.

Tiedotteet
28.8.
2020

Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE

28.08.2020 kello 10.15

 

PRIVANET GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Strateginen muutos etenee suunnitellusti

Tiedotteet
7.8.
2020

Privanet Group Oyj:n toimitusjohtaja Riku Lindström on nimittänyt Kenneth Koivulan uudeksi konsernin johtoryhmän jäseneksi. Koivulan vastuualueena Privanet-konsernissa on Privanet Securities Oy:n myyntiorganisaation kehittäminen ja johtaminen Privanetin uuden strategian mukaisesti. Koivula aloitti Privanet Securities Oy:n myyntijohtajana elokuun alussa.

Privanet

Privanet lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat.