Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

QPR Software

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
17.5.
2021

QPR SOFTWARE OYJ     PÖRSSITIEDOTE      17.5.2021 klo 13.00

Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

QPR Softwaren vt. talousjohtaja Päivi Vahvelainen on nimitetty talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2021 alkaen.

Päivi Vahvelainen on aiemmin toiminut talousjohtajana QPR Softwaressa vuosina 2008–2013 sekä 2014-2015. Lisäksi hän on toiminut talousjohtajana Holiday Club Resorts Oy:ssa sekä useissa taloushallinnon johto- ja kehitystehtävissä Sonera Oyj:ssa, Oy Gustav Paulig Ab:ssa sekä Sanitec Oyj:ssa.

QPR SOFTWARE OYJ

Tiedotteet
5.5.
2021

QPR Software Oyj, Yhtiötiedote, 5.5.2021 klo 15.00

Sisäpiiritieto


QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jari Jaakkola on ilmoittanut yhtiön hallitukselle jättävänsä tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja Jaakkola ovat sopineet, että Jaakkola jatkaa tehtävässään arviolta syyskuun alkuun saakka. Hallitus aloittaa uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin välittömästi.

Tiedotteet
23.4.
2021

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 23.04.2021 KLO 9.00

Kannattavuus parani ja liikevaihto kasvoi ohjelmistomyynnin vetämänä

Tammi - maaliskuu 2021

Tiedotteet
20.4.
2021

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2021 klo 13.00

QPR Software Oyj on saanut Pohjolan Rahoitus Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle kymmenen (10) prosentin. QPR Softwaren osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 12 444 856 kappaletta.

Tiedotteet
25.3.
2021

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE, 25.3.2021 KLO 15.30

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021 tehtiin seuraavat päätökset:

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUS

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.

PALKITSEMISRAPORTTI

Tiedotteet
4.3.
2021

PÖRSSITIEDOTE 4.3.2021 KLO 15.00

 

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2021 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja muun ohjeistuksen mukaisesti.

Tiedotteet
4.3.
2021

QPR SOFTWARE OYJ             PÖRSSITIEDOTE 4.3.2021 KLO 15.00


QPR Softwaren vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisesta sekä Palkitsemisraportti 2020 on julkaistu PDF-muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Julkaisut ovat myös tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiöjulkaisu
4.3.
2021
Tiedotteet
18.2.
2021

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 18.2.2021 KLO 9.00

Koronaviruksella negatiivinen vaikutus ohjelmistojen myyntiin, konsultoinnin liikevaihto kasvoi

Tammi-joulukuu 2020

  • Liikevaihto oli 8 971 tuhatta euroa (2019: 9 513) ja laski 6 %.
  • Käyttökate 248 tuhatta euroa (1 036)
  • Liiketulos -936 tuhatta euroa (-213).
  • Tulos ennen veroja -952 tuhatta euroa (-240).
  • Tilikauden tulos -812 tuhatta euroa (-161).
  • Tulos/osake -0,068 euroa (-0,013).

Loka-joulukuu 2020

Tiedotteet
11.2.
2021

QPR Software Oyj, Sisäpiiritieto, 11.2.2021 klo 15.00

Helsinki, 11.02.2021, klo 15.00 – QPR Software on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen suuren Lähi-idässä toimivan keskushallinnon organisaation kanssa suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisusta. Kaupan arvo nykyisin valuuttakurssein on noin 1,2 miljoonaa euroa ja se koostuu ohjelmistolisensseistä, ohjelmiston ylläpitopalveluista sekä ohjelmiston toimitusprojektista.

QPR Software