Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ramirent

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
11.6.
2019

Mielestämme Loxamin osakkeista tarjoama hinta on riittävän hyvä ja odotamme tarjouksen menevän läpi. Näin ollen omistajien kannattaa mielestämme tarttua tarjoukseen tarjousajan aikana.

Inderes analyysi
2.5.
2019

Q1-tulos jäi odotuksista, kun yhtiön suurimman markkinan, Ruotsin tulos kääntyi jyrkkään laskuun. Ramirent ohjeisti edelleen kuluvalle vuodelle vakaata oikaistun liikevoiton kehitystä, mikä on positiivista, mutta ohjeistuksen pitävyyttä voi jo hiukan kyseenalaistaa Q1:n jälkeen. Markkina hinnoittelee Ramirentin syklistä riskiä aiempiin syklisiin pohjiin, ennusteisiimme, sekä yli syklin katsoviin arvostuskertoimiin nähden mielestämme sopivalla painolla, mutta emme näe heikentyvässä markkinassa osakkeelle selkeitä nousuajureita. 

Inderes analyysi
11.2.
2019

Ramirentin Q4-tulos jäi odotuksista sekä operatiivisesti että erityisesti raportoitujen lukujen osalta, kun yhtiön suurimpien markkina-alueiden tuloskasvu pysähtyi ja uudelleenjärjestelyt ja yritysmyynnit aiheuttivat merkittävät kertakulut. Ramirent ohjeisti kuluvalle vuodelle vakaata oikaistun liikevoiton kehitystä, mikä oli positiivinen yllätys odotuksiin nähden.

Inderes analyysi
14.12.
2018

Odotamme konevuokrauksen kysynnän taittuvan laskuun Ramirentin päämarkkinoilla ensi vuonna, minkä vuoksi näemme tuloksessa selvää laskupainetta. Markkina hinnoittelee nyt Ramirentin syklistä riskiä omiin ennusteisiimme, aiempiin syklisiin pohjiin, sekä yhtiön yli syklin katsoviin arvostuskertoimiin nähden jo riittävällä painolla ja näemme siksi osakkeen tuotto-/riskisuhteen jo positiivisena. Korostamme kuitenkin, että näkyvyys syklisen käänteen ajoitukseen, syvyyteen ja eritoten kestoon on vielä heikko ja näemme konsensusennusteissa vielä merkittävää laskuvaraa.

Inderes analyysi
8.11.
2018

Ramirentin Q3-raportti oli kokonaisuutena hieman odotuksia parempi, kun yhtiö jatkoi onnistuneesti strategian toteutusta. Yhtiön tuloskehitys sai Q3:lla tukea melko tasaisesti kaikista segmenteistä. Raportti ei kuitenkaan muuttanut kuvaa syklin kypsymisestä ja epävarmuus kysynnän kestävyydestä jatkuu. Väljä ja jo alkuvuonna pitkälti toteutunut tulosohjeistus sekä Q4:lle vahvaa markkinaympäristöä ennakoivat näkymät säilyivät myös odotetusti ennallaan.

Inderes analyysi
9.8.
2018

Ramirentin Q2-raportti oli kokonaisuutena odotettu, mutta se samalla vahvisti kuvaa syklin kypsymisestä. Tuloskehitys sai Q2:lla tukea kaikista segmenteistä, mutta kasvu painottui odotuksia voimakkaammin Itä-Eurooppaan. Tulosohjeistus ja näkymät olivat ennallaan, mutta johdon mukaan tuloskasvuvauhti hiipuu loppuvuonna. Osakkeen arvostus on syklin yli katsovaan tulos- ja arvostustasoon nähden neutraalisti hinnoiteltu.  

Inderes analyysi
11.5.
2018

Ramirentin Q1-tulos löi selvästi ennusteemme ja markkinaodotukset, kun isoimpien segmenttien kannattavuus ylitti merkittävästi odotuksemme. Yhtiön tuloskehitystä tuki vahva markkinatilanne, parantunut tuote- ja asiakasmix, sekä erinomainen toiminnan tehokkuus.

Inderes analyysi
9.2.
2018

Ramirentin Q4-tulos oli kokonaisuutena odotuksien mukainen, vaikka liikevaihto ylitti ennusteet. Tulos kasvoi odotetusti selvästi vertailukaudesta, ja sitä tukivat edelleen useat positiiviset ajurit. Kysyntätilanne jatkui vahvana kaikilla markkinoilla, yhtiö voitti markkinaosuuksia, tuote- ja asiakasmix paranivat, ja heikkojen tulosyksiköiden tulos parani. Yhtiön osinkoehdotus osui ennusteisiin ja ohjeistus ennakoi odotetusti kasvua liikevoittoon.

Inderes analyysi
4.12.
2017

Ramirent järjesti perjantaina CMD:n, jossa käytiin läpi yhtiön uudistettua strategiaa, taloudellisia tavoitteita ja liiketoimintayksiköiden kehitysnäkymiä. Pidämme yhtiön tehokkaampaan pääomakäyttöön ja ydinosaamisalueiden kasvumahdollisuuksien vahvempaan hyödyntämiseen keskittyvää strategiaa hyvin sopivana nykyiseen syklin vaiheeseen. Ramirentin arvostustaso on painunut nykyiseen tulostasoon nähden matalaksi, mutta syklin yli katsottuna arvostustaso on neutraali, emmekä näe hyväksyttävien arvostuskertoimien kääntyvän epävarman markkinanäkymien vuoksi vielä nousuun.

Inderes analyysi
9.11.
2017

Ramirentin Q3-tulos löi selvästi ennusteemme ja markkinaodotukset, kun lähes kaikkien segmenttien kannattavuus ylitti odotuksemme. Yhtiön tuloskehitystä tukivat edelleen useat positiiviset ajurit ja ohjeistus sekä markkinakasvua ennakoivat näkymät säilyivät odotetusti ennallaan, vaikkakin yksittäisillä markkinoilla oli jo nähtävissä kasvun hiipumista. Syklin keskimääräiseen tulos- ja arvostustasoon nähden haastavasta hinnoittelusta huolimatta osake saa lyhyellä aikavälillä edelleen tukea osinkotuotosta ja lyhyen aikavälin tuloskasvusta.

Ramirent