Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ramirent

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
3.8.
2017

Q2-raportti oli pääosin markkinaodotusten mukainen, mutta jäi kuitenkin selvästi omista ennusteistamme. Tuloskehitys sai Q2:lla edelleen tukea monelta suunnalta, sillä konevuokrauksen kasvu oli vahvaa, tuote- ja asiakasmix paranivat, yhtiö sai läpi hinnankorotuksia, käyttöasteet paranivat ja toiminnan tehokkuus parani. Positiivista oikaistun liikevoiton kehitystä ennakoiva ohjeistus ja hyvää markkinakasvua ennakoivat näkymät säilyivät myös odotetusti ennallaan.

Inderes analyysi
24.5.
2017

Ramirentin tuloskehitys tulee olemaan positiivisesta markkinatilanteesta ja onnistuneista liiketoiminnan kehitystoimista johtuen vahvaa kuluvana vuonna. Pidämme osakkeen arvostustasoa kuitenkin haastavana ja osake ei kestä pettymyksiä tai markkinan heikentymistä.  

Inderes analyysi
10.5.
2017

Q1 oli selvästi ennakko-odotuksia parempi ja erityisesti Ruotsin ja Keski-Euroopan liiketoimintojen kehitys oli erinomaista. Tuloskehitys sai Q1:llä tukea kaikilta suunnilta, sillä volyymikasvu oli vahvaa, tuote- ja asiakasmix paranivat, yhtiö sai läpi hinnankorotuksia, käyttöasteet paranivat ja toiminnan tehokkuus nousi merkittävästi. Syklin keskimääräiseen tulos- ja arvostustasoon nähden haastavasta hinnoittelusta huolimatta osake saa lyhyellä aikavälillä tukea osinkotuotosta, tuloskasvusta ja markkinakehityksestä.  

Inderes analyysi
20.2.
2017

Q4-raportti oli syksyn tulosvaroituksesta ja keskeneräisistä muutostoimista huolimatta hyvä ja raportoidut luvut ylittivät selvästi ennusteet. Toinen yllätys raportilla oli, että yhtiö jatkoi ”ylianteliasta” osingonjakopolitiikkaa ja jakoi jälleen selvästi tulosta korkeamman osingon. Yhtiö antoi odotetusti positiiviset näkymät kuluvalle vuodelle, mutta kommentit koskien muutosohjelmien ja myyntimixin kannattavuus-vaikutuksia olivat arvioitamme positiivisemmat. Erittäin haastavasta arvostustasosta huolimatta osake saa lyhyellä aikavälillä tukea korkeasta osinkotuotosta ja tuloskasvusta.

Inderes analyysi
21.11.
2016

Yhtiön kannattavuuskehitys on jäänyt kuluvana vuonna positiivisesta markkinatilanteesta huolimatta heikoksi, minkä vuoksi yhtiö on käynnistänyt muutosohjelman tilanteen korjaamiseksi. Muutosten implementointi ei kuitenkaan käy hetkessä ja niiden tulosvaikutukset ovat osin epävarmat. Pidämme osakkeen arvostustasoa haastavana ja osake ei näkemyksemme mukaan kestä lisäpettymyksiä tai markkinanäkymien mahdollista heikentymistä hyvästä osinkotuotosta huolimatta.

Inderes analyysi
7.11.
2016

Q3-raportti oli tulosvaroituksen myötä odotetusti heikko ja jäi selvästi ennen tulosvaroitusta päivitetyistä ennusteista. Yhtiön kannattavuuskehitys on jäänyt vahvasta markkinatilanteesta huolimatta heikoksi, minkä vuoksi yhtiön uusi johto on käynnistänyt muutosohjelman tilanteen korjaamiseksi. Muutosten implementointi ei käy hetkessä ja sen tulokset ovat epävarmat, joten laskimme kuluvan vuoden ja lähivuosien tulosennusteitamme selvästi. Osakkeen arvostustaso on haastava, mutta sitä tukee vahva markkinatilanne ja edelleen hyvällä tasolla liikkuva osinkotuotto.

Inderes analyysi
5.8.
2016

Ramirentin Q2-tulos jäi selvästi konsensusodotuksista ja omista ennusteistamme, kun hyvästä ja odotetusta volyymikasvusta huolimatta oikaistu operatiivinen tulos jäi vertailukauden tasolle. Kannattavuuden odotettua heikomman kehityksen taustalla vaikutti Ruotsin korkeat kaluston siirtokustannukset, korkeampi palvelujen osuus, sisäiset järjestelykulut ja monilla markkinoilla jatkunut hintojen epätyydyttävä kehitys. Tarkistamme Ramirentin tavoitehinnan 6,8 euroon (aik. 6,5 euroa) ja toistamme neutraaliin kurssipotentiaaliin perustuen osakkeen vähennä-suosituksen. 

Inderes analyysi
9.5.
2016

Ramirentin Q1-tulos oli operatiivisesti hieman markkinaodotuksia parempi ja linjassa omiin odotuksiimme nähden. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat ennakoidusti vertailukaudesta lähes kaikilla päämarkkina-alueilla vallitsevan hyvän kysyntätilanteen ja yhtiön parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Odotamme Ramirentilta vahvaa tuloskasvua tänä vuonna, joka mahdollistaa myös korkean osingon ylläpitämisen. Pidämme osakkeen arvostustasoa neutraalina ja toistamme siksi vähennä-suosituksen, tavoitehintaa nostamme kuitenkin positiivisten ennustemuutosten myötä 6,50 euroon (aik. 6,0 euroa).

Inderes analyysi
15.3.
2016

Nostamme Ramirentin tavoitehinnan 6,0 euroon (aik. 5,6 euroa), mutta laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Näkemyksemme mukaan uutisvirta Ramirentin markkinatilanteen osalta on säilynyt pääosin positiivisena viimeisen kuukauden ajan, mikä on vahvistanut odotuksiamme kuluvalle vuodelle ennustetun selvän tuloskasvun suhteen. Samalla osakkeen arvostustaso on kuitenkin normalisoitunut, emmekä näe osakekurssissa tällä hetkellä enää nousuvaraa.

Inderes analyysi
12.2.
2016

Ramirentin Q4-raportti osui operatiivisen tuloksen osalta lähelle ennusteita. Yhtiön ohjeistus ennakoi odotetusti kasvua operatiiviseen tulokseen vuonna 2016 ja osinko säilytettiin korkealla tasolla. Osake on laskenut vuoden alusta laskettuna 22 % ja näemme arvostuksen yleisen riskipreemion kasvu huomioiden useimpien mittareiden valossa jo melko houkuttelevana. Nostamme suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja laskemme tavoitehinnan 5,6 euroon (aik. 6,5 euroa). 

Ramirent