Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Raute

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Tulevat tapahtumat

12
Hel
Tilinpäätöstiedotteet

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
30.10.
2020

Raute julkisti eilen Q3-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi, mutta lokakuun puolella kotiutettu iso tilaus on paikannut jo paikannut tilanteen. Rauten arvostus on lyhyellä tähtäimellä korkeahko, eivätkä alle 3 %:iin putoava osinkotuotto ja matalalta tasolta käynnistyvä tuloskasvu nosta 12 kk:n tuotto-odotusta houkuttelevaksi.

Inderes analyysi
24.7.
2020

Raute julkisti eilen Q2-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi.  Rauten arvostus on lyhyellä tähtäimellä korkea ja lähiaikojen kysynnän yllä on yhä tummia pilviä eikä arviomme mukaan alle 3 %:iin putoava osinkotuotto riitä nostamaan tuotto-odotusta houkuttelevaksi. Osakkeen arvostus ei ole pitkälläkään perspektiivillä mielestämme riskinälkää herättävän halpa.

Inderes analyysi
15.5.
2020

Raute kertoi eilen saaneensa Kiinasta pienehkön tilauksen, mikä avaa mielestämme yhtiölle houkuttelevan referenssiprojektin erittäin potentiaaliselle, mutta toistuvasti äärettömän vaikeaksi osoittautuneelle markkinalle. Mielestämme Rauten 12 kk:n tuotto-odotus ei kurssilaskun jäljiltä ole enää selvästi negatiivinen, kun huomioidaan pitkän ajan kohtuullinen arvostus ja osinko. Lyhyen ajan hankala näkymä ja korkea arvostus eivät kuitenkaan houkuttele kantamaan osakkeen riskejä nyt.

Inderes analyysi
30.4.
2020

Raute julkisti eilen Q1-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi raskaasti tappiollisen tuloksen takia ja myös ennusteet painuivat edelleen.  Osakekurssi on kuitenkin noussut heikosta Q1-tuloksesta, viime viikon tulosvaroituksesta, osingon irtoamisesta huolimatta viime aikoina, mikä on mielestämme heikentänyt yhdessä ennusteiden laskun takia osakkeen tuotto/riski-profiilin selvästi negatiiviseksi 12 kuukauden tähtäimellä.

Inderes analyysi
19.3.
2020

Olemme tehneet koronaviruksen leviämisen ja rajusti heikentyneen talousnäkymän takia merkittäviä negatiivisia muutoksia yhtiön lähivuosien ennusteisiimme. Lyhyellä tähtäimellä korkeaa arvostusta kompensoivat jo siedettävä pitkän aikavälin hinnoittelu, kohtuulliselta näyttävä osinkovirta ja vahvan taloudellisen aseman myötä kurissa pysyvä riskitaso. Myöskään yhtiön kilpailuetua kriisi ei arviomme mukaan ainakaan heikennä.

Inderes analyysi
14.2.
2020

Raute julkisti eilen Q4-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi. Leikkasimme Rauten kuluvan vuoden ennusteitamme selvästi johtuen tänä vuonna tulosta rasittavista kehittyvien markkinoiden panostuksista. Lähivuosien osalta ennustemuutokset jäivät pienemmiksi. Osakkeen arvostus on lyhyellä tähtäimellä korkea, mutta emme näe yksittäisen ja sinänsä välttämättömän välivuoden ajavan osaketta merkittävästi alaspäin.

Inderes analyysi
14.1.
2020

Laskemme tavoitehintamme ylittäneen Rauten suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Yhtiön tavoitehintamme pidämme 26,00 eurossa. Pitkällä tähtäimellä Raute on kiinnostava sijoituskohde kestävien kilpailuetujensa takia. Lyhyellä tähtäimellä tuotto-odotus ei saa arviomme mukaan tukea tuloskasvusta tai kertoimien nousuvarasta eikä sinänsä hyvä osinkotuotto ole riittävä korvaus syklisen yhtiön riskeistä.

Inderes analyysi
31.10.
2019

Raute julkisti eilen Q3-raporttinsa, jonka numerot olivat lievästi odotuksiamme heikompia. Emme kuitenkaan tehneet raportin myötä tuntuvia ennustemuutoksia. Arviomme mukaan Rautella on ensi vuonna edellytyksiä vahvan tilauskannan ansiosta lievään tulosparannukseen, mikä yhdistettynä kohtuulliseen arvostukseen ja 6 %:n osinkotuottoon riittää mielestämme positiiviseen suositukseen.

Inderes analyysi
2.10.
2019

Olemme tarkastaneet Rauten lähivuosien ennusteitamme selvästi ylöspäin suuren tehdaskaupan takia. Lisäksi tuntuvasti vahvistuva tilauskanta antaa yhtiölle mielestämme jo hyvää näkyvyyttä ensi vuoteen ja laskee siten osakkeen riskitasoa. Rauten arvostuskertoimet ovat mielestämme melko neutraalit, mutta vahvan osinkotuoton ja tilauskannan vahvistumisen myötä parantuneen lyhyen ajan tuloskasvunäkymän ansiosta osakkeen 12 kuukauden tuotto-odotus nousee mielestämme jo riittäväksi.

Inderes analyysi
1.8.
2019

Raute julkisti eilen Q2-raporttinsa, jonka numerot olivat melko hyvin linjassa ennusteidemme kanssa. Emme tehneet raportin jälkeen oleellisia ennustemuutoksia. Rauten tuotto-odotus on vuoden tähtäimellä yhä pääosin osingon varassa. Tämä ei vielä houkuttele ottamaan osakkeeseen liittyviä syklisiä riskejä, vaikka uutisvirta voikin tukea osaketta lähiaikoina.

Raute

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.