Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Raute

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
26.7.
2021

Raute julkisti perjantaina Q2-raporttinsa, jonka kokonaiskuva kääntyi tilausten hyvästä kehityksestä huolimatta pakkaselle, kun Q2-tulos jäi hyvästä kasvusta huolimatta tappiolle.

Inderes analyysi
14.5.
2021

Olemme tarkastaneet Rauten lähiaikojen ennusteitamme hieman ylöspäin suuren kaupan takia. Lisäksi vahvistuva tilauskanta antaa yhtiölle mielestämme jo hyvää näkyvyyttä etenkin H2:lle ja osin myös ensi vuoteen ja laskee siten osakeriskejä. Rauten arvostuskertoimet ovat korkeat, mutta hyvän osinkotuoton ja tilauskannan vahvistumisen myötä edelleen hieman parantuneen tuloskasvunäkymän ansiosta osakkeen 12 kuukauden tuotto-odotus nousee mielestämme jo riittäväksi.  

Inderes analyysi
29.4.
2021

Raute julkisti torstaina Q1-raporttinsa, joka taipui markkinoiden piristymisen takia lievästi positiiviseksi alkuvuoden isosta tappiosta huolimatta. Pohjat tuloksen suhteen ovat takana, mutta arvostus painuu vasta vuosina 2022-2023 maltilliseksi isoista tuloksen parannusodotuksista huolimatta. Siten syvältä lähtevä tuloskäänne on mielestämme hinnoiteltu kurssiin oikein.

Inderes analyysi
9.3.
2021

Pitkällä perspektiivillä Raute on kiinnostava sijoituskohde kestävien kilpailuetujensa  ja vahvan markkina-asemansa takia, mutta 12 kk:n tähtäimellä yhtiölle ennustamamme tulostrendin käänne on mielestämme jo hinnoiteltu järkevästi osakkeeseen sisään.

Inderes analyysi
15.2.
2021

Raute julkisti perjantaina Q4-raporttinsa, joka ei isossa kuvassa aiheuttanut merkittäviä yllätyksiä. Pohjat tuloksen suhteen ovat todennäköisesti nyt takana, mutta arvostus painuu kohtuulliseksi merkittävistä tulosparannusodotuksista huolimatta vasta vuosina 2022-2023. Näin ollen näemme osakkeen riskikorjatun 12 kk:n tuotto-odotuksen vaisuna.

Inderes analyysi
30.10.
2020

Raute julkisti eilen Q3-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi, mutta lokakuun puolella kotiutettu iso tilaus on paikannut jo paikannut tilanteen. Rauten arvostus on lyhyellä tähtäimellä korkeahko, eivätkä alle 3 %:iin putoava osinkotuotto ja matalalta tasolta käynnistyvä tuloskasvu nosta 12 kk:n tuotto-odotusta houkuttelevaksi.

Inderes analyysi
24.7.
2020

Raute julkisti eilen Q2-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi.  Rauten arvostus on lyhyellä tähtäimellä korkea ja lähiaikojen kysynnän yllä on yhä tummia pilviä eikä arviomme mukaan alle 3 %:iin putoava osinkotuotto riitä nostamaan tuotto-odotusta houkuttelevaksi. Osakkeen arvostus ei ole pitkälläkään perspektiivillä mielestämme riskinälkää herättävän halpa.

Inderes analyysi
15.5.
2020

Raute kertoi eilen saaneensa Kiinasta pienehkön tilauksen, mikä avaa mielestämme yhtiölle houkuttelevan referenssiprojektin erittäin potentiaaliselle, mutta toistuvasti äärettömän vaikeaksi osoittautuneelle markkinalle. Mielestämme Rauten 12 kk:n tuotto-odotus ei kurssilaskun jäljiltä ole enää selvästi negatiivinen, kun huomioidaan pitkän ajan kohtuullinen arvostus ja osinko. Lyhyen ajan hankala näkymä ja korkea arvostus eivät kuitenkaan houkuttele kantamaan osakkeen riskejä nyt.

Inderes analyysi
30.4.
2020

Raute julkisti eilen Q1-raporttinsa, jonka oli kokonaisuutena odotuksiamme heikompi raskaasti tappiollisen tuloksen takia ja myös ennusteet painuivat edelleen.  Osakekurssi on kuitenkin noussut heikosta Q1-tuloksesta, viime viikon tulosvaroituksesta, osingon irtoamisesta huolimatta viime aikoina, mikä on mielestämme heikentänyt yhdessä ennusteiden laskun takia osakkeen tuotto/riski-profiilin selvästi negatiiviseksi 12 kuukauden tähtäimellä.

Inderes analyysi
19.3.
2020

Olemme tehneet koronaviruksen leviämisen ja rajusti heikentyneen talousnäkymän takia merkittäviä negatiivisia muutoksia yhtiön lähivuosien ennusteisiimme. Lyhyellä tähtäimellä korkeaa arvostusta kompensoivat jo siedettävä pitkän aikavälin hinnoittelu, kohtuulliselta näyttävä osinkovirta ja vahvan taloudellisen aseman myötä kurissa pysyvä riskitaso. Myöskään yhtiön kilpailuetua kriisi ei arviomme mukaan ainakaan heikennä.

Raute

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas