Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Reka Industrial

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
22.1.
2021

Käsityksemme mukaan yhtiön kysyntäkuva on säilynyt hyvänä. Olemme huomioineet ennusteissamme käynnissä olevan investoinnin, joka tuo tuntuvaa lisäkapasiteettia hyvän kysyntänäkymän omaavalle tuulivoiman rakentamisen markkinalle. Ennusteiden noususta huolimatta yhtiön arvostus on edelleen korkea, mikä yhdessä korkean velkaantuneisuuden kanssa pitää riski/tuotto-suhteen mielestämme heikkona.

Inderes analyysi
23.10.
2020

Neo Industrialin Q3-luvut olivat kokonaisuutena hyvin linjassa odotuksiemme kanssa ja yhtiö toisti aiemman ohjeistuksensa odotuksiemme mukaisesti. Nostimme lähivuosien ennusteitamme hieman kumitoimialan näkymien vahvistuttua odotuksiamme ripeämmin.

Inderes analyysi
7.8.
2020

Neo Industrialin eilen raportoimat Q2-luvut vastasivat hyvin odotuksiemme, eikä koronapandemialle toistaiseksi melko immuunin kaapelitoimialan näkymissä ollut yllätyksiä. Huomioimme ennusteissamme kesäkuussa tiedotetun yrityskaupan, jonka myötä lähivuosien ennusteemme nousivat. Yrityskauppa tukee edellytyksiä ratkoa korkeaan velkatasoon liittyvää haastetta pidemmällä aikavälillä, mutta näkemyksemme mukaan seuraavan 12 kuukauden riski/tuotto-suhde on yhä epäsuotuisa.

Inderes analyysi
3.6.
2020

Neo Industrial tiedotti eilen ostavansa Reka Kumin osakekannan ja näin ollen konsernin liiketoimintaportfolio laajenee strategian mukaisesti toiseen itsenäiseen toimialaan. Tämä tuo konsernille leveämmät hartiat ja arviomme mukaan laskee liiketoiminnan kausiluonteisuutta. Suhteessa liiketoimintojen tuloksentekokykyyn on konsernin velkataso kuitenkin edelleen korkea, joten huolimatta paremmista edellytyksistä velkavuoren taklaamiseen lähivuosina säilyy osakkeen riski/tuotto-suhde mielestämme epätyydyttävänä. 

Inderes analyysi
24.5.
2020

Odotamme yhtiön liikevaihdon elpymisen kääntävän tulostason lievälle voitolle kuluvana vuonna, mutta vahvistuvasta kassavirrasta huolimatta korkeaan velkatasoon liittyvä haaste säilyy ennallaan. Emme odota velkatasoon liittyvän ongelman ratkeavan kestävästi ilman rakennejärjestelyä, minkä takia osakkeen tuotto/riski-suhde on näkemyksemme mukaan tällä hetkellä heikko.

Inderes analyysi
24.4.
2020

Neo Industrialin Q1-luvut olivat kaksijakoiset, sillä odotuksiamme vahvemmasta liikevaihdon kasvusta huolimatta tulos jäi ennusteistamme. Yhtiö käytännössä toisti aiemman ohjeistuksensa pienen koronapandemiaan liittyvän varauksen kera. Näkemyksemme mukaan yhtiön kokonaiskuva säilyi ennallaan katsauksen myötä ennallaan ja tekemämme ennustemuutokset jäivät maltillisiksi.

Inderes analyysi
28.2.
2020

Neo Industrialin Q4:n liikevaihto vastasi odotuksiamme, mutta raportoitu tulos ylitti odotuksemme selvästi kertaluonteisen erän johdosta. Alla oleva kaapeliliiketoiminnan kehitys kuitenkin vastasi kokonaisuutena odotuksiamme hyvin. Odotamme yhtiön tuloksen vahvistuvan kuluvana vuonna, mikä laskee velkaiseen taseeseen liittyvää riskiprofiilia hieman, mutta näkemyksemme mukaan osakkeen arvostuksessa ei ole nousuvaraa.

Inderes analyysi
16.1.
2020

Tarkistimme Neo Industrialin ennusteitamme ylöspäin hieman aiempaa valoisamman markkinanäkymän ja hyvän tilausvirran seurauksena. Näkemyksemme mukaan sijoittajan tuotto-odotus jää korkean tulospohjaisen arvostuksen vuoksi edelleen heikoksi ja tuotto/riski-suhde on mielestämme epäsuotuisa, kun suuri velkalasti pitää riskiprofiilia koholla.

Inderes analyysi
23.10.
2019

Neo Industrial julkaisi eilen Q3-luvut, jotka jäivät selvästi odotuksistamme ja kertaerät painoivat raportoidut luvut reippaasti tappiolle. Yhtiö antoi myös uuden ohjeistuksen, jonka mukaan koko vuoden liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laskee selvästi vuoden 2018 tasosta. Tarkistimme ennusteitamme alaspäin loppuvuoden ja ensi vuoden osalta. Heikon tuloskunnon takia osake ei saa tukea tulospohjaisesta arvostuksesta ja hauraan taseen vuoksi yhtiön riskiprofiili on koholla.

Inderes analyysi
8.8.
2019

Kaapeliyhtiö Neo Industrial julkisti eilen Q2-raporttinsa, joka jäi odotuksistamme selvästi. Teimme raportin jälkeen pieniä ennustemuutoksia loppuvuodelle ja lähivuosille. Arviomme mukaan yhtiön kuluvan vuoden liikevoittotason ohjeistuksen saavuttaminen vaatii tuloksellisesti vahvaa loppuvuotta, jonka osalta riskejä nostaa tietyiltä osin laskeva markkinakysyntä.

Reka Industrial

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Reka Industrial

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.