Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rush Factory

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
15.3.
2020

Rush Factoryn H2:n operatiivinen suoritus oli helmikuussa annettua tulosvaroitusta mukaillen odotetun yllätyksetön. Koronaviruksen eteneminen yhtiön keskeisillä toiminta-alueilla on nostanut merkittäviä uhkakuvia erityisesti tapahtumakiertueen alkupään yläpuolelle.

Inderes analyysi
26.2.
2020

Rush Factory antoi eilen negatiivisen ja jo toisen tulosvaroituksen vuodelle 2019. Varoituksen taustalla oli kokoluokaltaan merkittävien investointikustannusten kirjaaminen vuoden 2019 puolelle.

Inderes analyysi
10.12.
2019

Rush Factory antoi eilen negatiivisen tulosvaroituksen, jonka taustalla oli ensisijaisesti yhtiön päätös siirtää uusien konseptien testitapahtumat loppuvuodesta ensi vuoden alkuun sekä kuluneen vuoden aikana suurimman yksittäisen konseptin, COR:n, lipunmyynnin odotettua voimakkaampi painottuminen hintaportaiden matalaan päähän. Päivitettyä ohjeistusta sekä uusien konseptien ylösajon siirtymistä peilaten olemme laskeneet lähivuosien kasvu- ja tulosennusteitamme.

Inderes analyysi
6.11.
2019

Rush Factory julkaisi eilen Q3-tiedotteen, jossa yhtiö kommentoi sekä koko vuoden lipunmyyntiään että tuotekehitysputkessa olevien konseptien kehitysvaiheita. Yhtiön suurimman yksittäisen tapahtuman, COR:n, kysyntä kehittyi odotustemme mukaisesti konseptin elinkaaren lähestyvästä saturaatiopisteestä huolimatta. Uusien konseptien ylösajon ajoitus vaikuttaa kuitenkin siirtyvän pääosin ensi vuoteen, mitä heijastellen olemme laskeneet kuluvan vuoden ennusteitamme.

Inderes analyysi
16.9.
2019

Mielestämme yhtiön nykyinen arvostuskuva ei täysin huomioi yhtiön joustavan liiketoimintamallin etuja, hyvää operatiivista suorituskykyä sekä positiivista kasvunäkymää. Näin ollen näemme seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotuksen kohoavan arvostuskertoimissa olevan maltillisen nousuvaran sekä ennustamamme tuloskasvun myötä tasolle, joka riittää kompensoimaan yhtiön tuloskunnon kestävyyteen sekä liiketoiminnan pidemmän aikavälin jatkuvuuteen liittyvien riski- ja epävarmuustekijöiden kantamisen.

  •  

Rush Factory

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas