Savo-Solar
1325 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
Yhtiö ei ole seurannassa. Katso kaikki yhtiöt tästä.
OSTO 0.01 ALIN 0.01 VAIHTO (KPL) 780 681
MYYNTI 0.01 YLIN 0.01 VAIHTO (VAL) 0,004 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: stock_exchange_release
12.4.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                              12.4.2019 10.45 (CEST)

Savosolar nimittää Heikki Timosen talousjohtajaksi

Savosolar Oyj on nimittänyt Heikki Timosen, KTM (syntynyt 1967) yhtiön talousjohtajaksi(CFO) ja johtoryhmän jäseneksi. Timosella on laaja ja monipuolinen kokemus talousjohtamisesta vuodesta 1996. Ennen Savosolarille siirtymistään hän työskenteli Serres-konsernin talousjohtajana.

Tyyppi: stock_exchange_release
9.4.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                 9.4.2019 klo 13.40 (CEST)

Tyyppi: stock_exchange_release
3.4.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                        3.4.2019 klo 10.45 (CEST)

Päivitetty aikataulu Savosolarin merkintäoikeusannissa

Savosolar Oyj:n ("Savosolar" tai "Yhtiö") merkintäoikeusannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröintiaikataulu kaupparekisteriin on viivästynyt yhdellä päivällä. Uudet osakkeet on tänään, 3.4.2019, rekisteröity kaupparekisteriin ja aikataulu eteenpäin on seuraava:

Suomi

Tyyppi: stock_exchange_release
28.3.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                        28.3.2019 klo 18.30 (CET)

Savosolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 10.786.525 osaketta eli noin 3,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätös vuodelta 2018

Tyyppi: stock_exchange_release
28.3.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                 28.3.2019 klo 17.45 (CET)

Tyyppi: stock_exchange_release
22.3.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                              22.3.2019 klo 19:00 (CET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tyyppi: stock_exchange_release
15.3.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                              15.3.2019 klo 16:10 (CET)

Savosolar on laatinut täydennysasiakirjan osakeantiesitteeseen

Kuten Savosolar tiedotti 15.3.2019 yhtiö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Jiangsu Holly Environmental Technology Industrial Co., Ltd:n kanssa. Tästä syystä yhtiö on laatinut täydennysasiakirjan 22.2.2019 päivättyyn esitteeseen.

Finanssivalvonta on tänään 15.3.2019 hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Tyyppi: stock_exchange_release
15.3.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                              15.3.2019 klo 10:40 (CET)

Tyyppi: stock_exchange_release
14.3.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                              14.3.2019 klo 17:15 (CET)

Savosolar on laatinut täydennysasiakirjan osakeantiesitteeseen

Kuten Savosolar tiedotti 14.3.2019 tilintarkastuskertomus sisältää toiminnan jatkuvuuteen liittyvää olennaista epävarmuutta koskevan kirjauksen ja tilintarkastetussa tilinpäätöksessä on eroja 20.2.2019 tiedotettuun tilinpäätöstiedotteeseen. Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on myös sisällytetty osakeantiesitteeseen viittaamalla.

Tyyppi: stock_exchange_release
14.3.
2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                              14.3.2019 klo 14:15 (CET)

Hallituksen ehdotukset Savosolar Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Savosolar Oyj:n hallitus on tehnyt seuraavat ehdotukset 28.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Ehdotus taseen osoittaman tappion käsittelystä ja osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 6.635.369,98 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Savo-Solar

Savo-Solar

Company page 06.07.2017 22:27 Savo-Solar

Savo-Solar on suomalainen yhtiö, joka valmistaa kansainvälisesti palkittuja aurinkolämpökeräimiä, joiden energiatehokkuus ja energiatiheys ovat markkinoiden korkeimpia. Globaalit, uusiutuvaa energiaa painottavat ympäristötrendit tarjoavat Savo-Solarille valtavan potentiaalin. Yhtiö on aina perustamisestaan lähtien vuodesta 2009 pyrkinyt kunnianhimoisesti viemään aurinkolämpöenergian aivan uudelle tasolle. Tehokkaiden aurinkolämpökeräimien toimitukset aloitettiin kesäkuussa 2011 ja siitä lähtien yhtiö on toimittanut yli 50 000 m2 keräimiä asiakkailleen 18 maassa neljällä mantereella.

Savo-Solar

Savo-Solar on suomalainen yhtiö, joka valmistaa kansainvälisesti palkittuja aurinkolämpökeräimiä, joiden energiatehokkuus ja energiatiheys ovat markkinoiden korkeimpia. Globaalit, uusiutuvaa energiaa painottavat ympäristötrendit tarjoavat Savo-Solarille valtavan potentiaalin. Yhtiö on aina perustamisestaan lähtien vuodesta 2009 pyrkinyt kunnianhimoisesti viemään aurinkolämpöenergian aivan uudelle tasolle. Tehokkaiden aurinkolämpökeräimien toimitukset aloitettiin kesäkuussa 2011 ja siitä lähtien yhtiö on toimittanut yli 50 000 m2 keräimiä asiakkailleen 18 maassa neljällä mantereella. Vahva asema suuren mittakaavan aurinkolämpölaitosten johtavalla markkinalla Tanskassa, asiakkaiden erinomainen palaute ja riippumattomien tutkimuslaitosten vakuuttavat testitulokset osoittavat, että Savo-Solarin keräimet toimivat lupausten mukaisesti. Yhtiön liikevaihto on kaksinkertaistunut vuodesta toiseen viime vuosina. Samalla investoinnit tulevaan kasvuun ja kehittämiseen ovat rasittaneet kannattavuutta. Vahvan kasvun aikana yhtiö jatkaa investointeja voidakseen vastata markkinoiden kysyntään. Viimeisimpiä tuotannon investointeja ovat olleet kapasiteetin kaksinkertaistanut pinnoituslinjan modernisointi sekä kokoonpanolinjan automatisoinnin uudistaminen vastaamaan pinnoituksen kapasiteettia ja nopeutta. Samalla muilla kehitystoimenpiteillä on nostettu tuotannon tehokkuutta olennaisesti, jolloin keräimien valmistukseen käytetyt tuotannon työtunnit ovat laskeneet alle kolmasosaan aikaisemmasta. Yhtiön tavoitteena on jatkaa kasvua ja kasvattaa liikevaihtonsa 20 miljoonaan euroon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Yhtiö keskittyy erityisesti aloille, joilla on suuri kasvupotentiaali ja jotka kasvavat nopeasti. Tällaisia aloja ovat kaukolämpömarkkinat sekä prosessilämmön teolliset järjestelmät. Pääpaino on suuren mittakaavan teollisissa tai kiinteistöjärjestelmissä kuten aurinkokaukolämpö ja teollinen prosessilämpö. Suurissa, yli 500 m2:n asennuksissa on vähemmän kilpailua ja järjestelmien tehokkuus on käyttäjälle tärkein tekijä. Suurien kenttäasennusten markkina on houkutteleva myös siksi, että se on aurinkolämpömarkkinan voimakkaimmin kasvava segmentti. Lisäksi kokonaisten järjestelmien toimituksissa on suurempi lisäarvo ja liikevaihto. Savo-Solarin tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihtonsa vuosittain niin, että viimeistään vuonna 2019 yhtiön liikevaihto ylittää 20 miljoonan euron rajan. Lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan vuosituotantoaan merkittävästi nykyisestä tasosta. Yhtiö haluaa myös asemoitua vahvemmin järjestelmätoimittajaksi. Savo-Solar haluaa säilyttää asemansa alan innovatiivisena teknologiajohtajana ja tätä varten yhtiö suunnittelee investoivansa vuosittain 3-5 % liikevaihdostaan tuotekehitykseen.