Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Savosolar

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
21.10.
2021

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                       21.10.2021 klo 8.45 (CEST)

Tiedotteet
21.10.
2021

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                       21.10.2021 klo 8.30 (CEST)

Tiedotteet
21.10.
2021

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                       21.10.2021 klo 8.15 (CEST)

Tiedotteet
18.10.
2021

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote            18.10.2021 klo 15.15 (CEST)

Savosolar on luovuttanut asiakkaalle Ponsissa, Ranskassa aurinkokaukolämpökeräinkentän

Savosolar on luovuttanut aurinkokaukolämpökentän Ranskan Ponsissa newHeat SAS:lle, joka on toiminut projektikehittäjänä, omistaa laitoksen ja myy lämpöä Ponsin kaupungin kaukolämpöyhtiölle. Savosolarin osuus sisälsi aurinkokeräinkentän toimituksen ja asennuksen putkistoineen.

Tiedotteet
18.10.
2021

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                       18.10.2021 klo 15.00 (CEST)

Tiedotteet
18.10.
2021

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                       18.10.2021 klo 14.30 (CEST)

Tiedotteet
18.10.
2021

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                       18.10.2021 klo 13.15 (CEST)

Savosolar on laatinut täydennysasiakirjan osakeantiesitteeseen

Savosolar (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) on 15.10.2021 tiedotteensa mukaisesti julkaissut liiketoimintakatsauksen kaudelta tammi-syyskuu 2021. Tästä syystä Yhtiö on laatinut täydennysasiakirjan 4.10.2021 päivättyyn merkintäoikeusantiin (”Osakeanti”) liittyvään EU:n kasvuesitteeseen (”Esite”).

Tiedotteet
15.10.
2021

Savosolar Oyj
Liiketoimintakatsaus       15.10.2021 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021

Avainluvut heinä-syyskuussa 2021

  • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 0,5 milj. euroa (7-9/2020: 1,7 milj. euroa).
  • Liiketulos heinä-syyskuussa (EBIT) oli -1,0 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).
  • Heinä-syyskuun tulos oli -1,2 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).

Avainluvut tammi-syyskuussa 2021

Tiedotteet
4.10.
2021

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                            4.10.2021 klo 12.15 (CEST)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savosolar julkistaa EU:n kasvuesitteen 6,1 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Tiedotteet
1.10.
2021

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote                                       1.10.2021 klo 16.15 (CEST)

Savosolar Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Savosolar Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 1.10.2021 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 13 osakkeenomistajaa sekä 3.817.851 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Savosolar