Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sievi Capital

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

15.12.2021 - 17:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
15.12.
2021

Sievi kertoi, että jo ennakkoäänten laskennan perusteella fuusio Boreon kanssa ei saavuta määräenemmistön kannatusta ja hanke peruttiin. Katsomme Sievin arvoa jälleen itsenäisenä yhtiönä ja osien summamme kautta. Yhtiö on myös prosessin aikana kommentoinut selvästi, että nykytoimintamallilla pörssi ei anna sen omistuksille riittävää arvoa. Suhtaudumme mahdolliseen strategian/toimintamallin päivitykseen varovaisen positiivisesti, mikä yhdessä osingon kanssa riittää pitämään meidät lisää-puolella, vaikka nousuvaraa osien summaan on matala.

Inderes analyysi
1.11.
2021

Pidämme yhtiöiden välisen fuusion toteutumista edelleen todennäköisenä ja asetamme tavoitehintamme uuden yhtiön arvonmäärityksen pohjalta. Sievin osakkeen tuotto-/riskisuhde on mielestämme edelleen hyvä, sillä Boreo-fuusio tarjoaa näkemyksemme mukaan osakkeelle edelleen selvää nousuvaraa ja mikäli fuusio ei toteutuisi, on osakkeen laskuvara myös hyvin rajallinen Sievin kurssin ollessa vain lievästi osien summan (2,0 euroa) yläpuolella.

Inderes analyysi
30.9.
2021

Pidämme Sievin ja Boreon fuusion teollista logiikkaa erittäin hyvänä ja suhtaudumme positiivisesti uuden yhtiön arvonluontipotentiaaliin. Vaihtosuhde on mielestämme Sievin omistajien kannalta heikko, mutta vahva teollinen logiikka sekä synergiat nostavat mielestämme järjestelyn rimaa hipoen riittävän hyväksi. Koska pidämme järjestelyn toteutumista todennäköisenä, asetamme tavoitehintamme uuden yhtiön arvonmäärityksen pohjalta. 

Inderes analyysi
18.8.
2021

Sievi Capital ja Boreo tiedottivat eilen aiesopimuksesta, jonka mukaan yhtiöt selvittävät yhdistymismahdollisuutta. Pidämme suunnitelman toteutumista todennäköisenä ja sen taustalla olevaa teollista logiikkaa toimivana. Mielestämme muodostuvasta kokonaisuudesta tulee osiensa summaa parempi ja siten entistä vahvemmat pidemmän aikavälin arvonluontiedellytykset omaava yhtiö. 

Inderes analyysi
17.8.
2021

Indoorin ja KH-Koneiden kehitys oli H1:llä odotuksiamme vahvempaa ja olemme nostaneet näkemystämme niiden arvosta, mikä tuki osien summaamme selvästi. Sievin osakekurssi on myös korjannut selvästi ylöspäin, minkä myötä nykyportfolion selkein aliarvostus on haihtunut. Mielestämme osakkeessa kannattaa edelleen silti roikkua mukana, sillä tärkeimpien omistusten näkymät ovat hyvät ja suhtaudumme myös tuleviin sijoituksiin positiivisesti vahvan track-recordin johdosta.

Inderes analyysi
16.6.
2021

Arviomme sijoitusyhtiön portfolion kypsimpien omistusten Indoor Groupin ja KH-Koneiden arvoista on noussut tavattuamme yhtiöiden johtoa. Viime päivityksestämme noussut osien summa ja laskenut osakekurssi ovat tehneet osakkeesta mielestämme jälleen erittäin houkuttelevasti hinnoitellun. 

Inderes analyysi
30.4.
2021

Q1-katsauksen perusteella Indoor ja KH-Koneet olivat kehittyneet odotuksiamme paremmin, kun taas Nordic Rescue Group jäi odotuksistamme. Teimme omistusten arvoihin vastaavia pieniä tarkennuksia ja laskimme myös osien summan nettokassaa tänään sieltä poistuvalla 0,04 euron osakekohtaisella osingolla, jota uusi sijoittaja ei enää ehdi saamaan. Mielestämme vahvaa pääoman tuottoa jatkuvasti takovasta sijoitusyhtiöstä ei kannata luopua vielä nykyisellä arvostuksella.

Inderes analyysi
14.4.
2021

Jussi Capitalin massiivisten osakemyyntien päättymisen jälkeen myös osakkeen selkein aliarvostus on haihtunut. Emme ole tässä kohtaa tehneet Sievin omistusten ennusteisiimme muutoksia ja päivitämme ne jälleen 29.4., kun Sievi kertoo väliaikatietoja omistusten kehityksestä. Olemme kuitenkin nostaneet näkemystämme Indoorin arvosta lähemmäs listatuille yhtiöille hyväksyttyä hinnoittelua, mikä nostaa osien summaamme selvästi.

Inderes analyysi
25.2.
2021

Nostimme arviotamme Indoor Groupin arvosta sen vuolaan rahavirran ylitettyä jälleen odotuksemme. Myös KH-Koneiden ja Logistikaksen arvoon teimme pieniä positiivisia tarkennuksia.  Arvioimamme nousuvara sekä turvallinen osinkotuotto pitävät tuotto-odotuksen mielestämme houkuttelevana ja näkemyksemme mukaan pääomistajan myyntien takia osakkeen arvostus on jäänyt jälkeen omistusportfolion hyvästä kehityksestä.

Inderes analyysi
27.11.
2020

Ostimme tänään salkkuumme Sievi Capitalia 5 %:n osuudella. Kaupan rahoitamme puoliksi käteisellä ja puoliksi myymällä salkkumme ylivoimaisesti suurimmaksi sijoitukseksi kohonnutta Talenomia. Sievi Capital on mielestämme selvästi aliarvostettu ja täyttää kaikki klassiset arvo-osakkeen piirteet. Pääomistajan poikkeukselliset osakemyynnit tarjoavat erinomaisen paikan hypätä kyytiin kiinnostavaan pitkän aikavälin tarinaan houkuttelevalla riski-/tuottosuhteella.

Sievi Capital