Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sievi Capital

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
18.8.
2022

Leikkasimme Indoorin arvoa selvästi osien summa laskelmassamme sen erittäin vaisun kehityksen seurauksena. KH-Koneet kehittyi edelleen erinomaisesti, minkä myötä yhtiö nousi Sievin tärkeimmäksi omistukseksi. Osake on edelleen aliarvostettu sekä osien summaamme (1,5 €) että Sievin omaan pääomaan suhteutettuna (1,53 €). Kyydissä kannattaa mielestämme edelleen pysyä ja syksyn strategiapäivitys tulee olemaan mielenkiintoinen, sillä sen avulla yhtiön tavoitteena on tuoda omistuksissa piilevää arvoa aiempaa paremmin esille.

Analyysi
5.5.
2022

Arviomme yhtiön osien summasta on pysynyt ennallaan ja alennus suhteessa tähän on revennyt poikkeuksellisen leveäksi. Yhtiön riski/tuotto-suhde onkin noussut mielestämme hyvin houkuttelevaksi sijoittajan saadessa ostokselleen merkittävää turvamarginaalia.

Analyysi
17.3.
2022

Osakekurssi on jo korjannut hieman osakekohtaista omaa pääomaa (1,61 €) korkeammaksi. Osake on silti edelleen aliarvostettu suhteessa osien summamme (1,84 €), jonka arvoon emme ole tehneet muutoksia suhteessa edelliseen päivitykseemme. Yhtiön kyydissä kannattaa mielestämme edelleen pysyä.

Analyysi
4.3.
2022

Sievin tilinpäätöksessä omistusten tuloskehitys oli kokonaisuutena lähellä odotuksiamme, sillä tärkeimmistä omistuksista Indoor alitti ja KH-Koneet ylitti odotuksemme. Omistusten verrokkiryhmien arvostukset ovat laskeneet markkinamyllerryksessä, ja tämä heijastuu myös Sievin listaamattomille omistuksille hyväksymiimme kertoimiin laskevasti. Osien summamme on laskenut 1,84 euroon/osake (aik. 2,02 €) mutta osake on laskenut tätä enemmän ja näemme selvästi alle osien summan olevan hinnoittelun houkuttelevana.

Analyysi
15.12.
2021

Sievi kertoi, että jo ennakkoäänten laskennan perusteella fuusio Boreon kanssa ei saavuta määräenemmistön kannatusta ja hanke peruttiin. Katsomme Sievin arvoa jälleen itsenäisenä yhtiönä ja osien summamme kautta. Yhtiö on myös prosessin aikana kommentoinut selvästi, että nykytoimintamallilla pörssi ei anna sen omistuksille riittävää arvoa. Suhtaudumme mahdolliseen strategian/toimintamallin päivitykseen varovaisen positiivisesti, mikä yhdessä osingon kanssa riittää pitämään meidät lisää-puolella, vaikka nousuvaraa osien summaan on matala.

Analyysi
1.11.
2021

Pidämme yhtiöiden välisen fuusion toteutumista edelleen todennäköisenä ja asetamme tavoitehintamme uuden yhtiön arvonmäärityksen pohjalta. Sievin osakkeen tuotto-/riskisuhde on mielestämme edelleen hyvä, sillä Boreo-fuusio tarjoaa näkemyksemme mukaan osakkeelle edelleen selvää nousuvaraa ja mikäli fuusio ei toteutuisi, on osakkeen laskuvara myös hyvin rajallinen Sievin kurssin ollessa vain lievästi osien summan (2,0 euroa) yläpuolella.

Analyysi
30.9.
2021

Pidämme Sievin ja Boreon fuusion teollista logiikkaa erittäin hyvänä ja suhtaudumme positiivisesti uuden yhtiön arvonluontipotentiaaliin. Vaihtosuhde on mielestämme Sievin omistajien kannalta heikko, mutta vahva teollinen logiikka sekä synergiat nostavat mielestämme järjestelyn rimaa hipoen riittävän hyväksi. Koska pidämme järjestelyn toteutumista todennäköisenä, asetamme tavoitehintamme uuden yhtiön arvonmäärityksen pohjalta. 

Analyysi
18.8.
2021

Sievi Capital ja Boreo tiedottivat eilen aiesopimuksesta, jonka mukaan yhtiöt selvittävät yhdistymismahdollisuutta. Pidämme suunnitelman toteutumista todennäköisenä ja sen taustalla olevaa teollista logiikkaa toimivana. Mielestämme muodostuvasta kokonaisuudesta tulee osiensa summaa parempi ja siten entistä vahvemmat pidemmän aikavälin arvonluontiedellytykset omaava yhtiö. 

Analyysi
17.8.
2021

Indoorin ja KH-Koneiden kehitys oli H1:llä odotuksiamme vahvempaa ja olemme nostaneet näkemystämme niiden arvosta, mikä tuki osien summaamme selvästi. Sievin osakekurssi on myös korjannut selvästi ylöspäin, minkä myötä nykyportfolion selkein aliarvostus on haihtunut. Mielestämme osakkeessa kannattaa edelleen silti roikkua mukana, sillä tärkeimpien omistusten näkymät ovat hyvät ja suhtaudumme myös tuleviin sijoituksiin positiivisesti vahvan track-recordin johdosta.

Analyysi
16.6.
2021

Arviomme sijoitusyhtiön portfolion kypsimpien omistusten Indoor Groupin ja KH-Koneiden arvoista on noussut tavattuamme yhtiöiden johtoa. Viime päivityksestämme noussut osien summa ja laskenut osakekurssi ovat tehneet osakkeesta mielestämme jälleen erittäin houkuttelevasti hinnoitellun. 

Sievi Capital

ipo