Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sievi Capital

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
22.6.
2020

Olemme nostaneet tärkeimmän omistuksen Indoor Groupin arvoa, sillä huonekalukauppa on markkina-analyysimme perusteella toipunut alun koronashokin jälkeen nopeasti. Myös arviomme KH-Koneiden omistuksen arvosta on noussut sen hyötyessä elvytyshankkeista sekä defensiivisen Nordic Rescue Groupin arvon noustua verrokkien arvostustasojen vanavedessä. Muutosten myötä tavoitehinnan määräävä osien summamme nousi ja nykyinen nousuvara tarjoaa mielestämme jo hyvän tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
29.4.
2020

Nostimme Q1-katsauksen perusteella lievästi Indoor Groupin omistuksen arvoa, sillä pahimmat huolemme koronan sille aiheuttaman tuloskuopan koosta ovat laskeneet. Muiden yhtiöiden arvot ovat pysyneet ennallaan suhteessa tuoreeseen päivitykseemme. Muutosten myötä tavoitehinnan määräävä osien summamme nousi hieman ja arvioimamme nousuvara suhteessa nykykurssiin riittää varovaiseen positiiviseen suositukseen.

Inderes analyysi
27.4.
2020

Sievi Capitalin Q1-liiketoimintakatsaus julkaistaan keskiviikkona klo 09.00. Huomiomme kiinnittyy Koronasta etulinjassa kärsivän Indoor Groupin myynnin laskun mittakaavaan. Muiden yhtiöiden osalta emme odota Koronan vielä merkittävästi vaikuttaneen toteutuneeseen kehitykseen, mutta arvioimme myös niiden näkymien heikentyneen. Olemme päivittäneet arviotamme tavoitehinnan määräävästä osien summasta ennen tulosta.

Inderes analyysi
4.3.
2020

Tärkeät KH-Koneet sekä Indoor Group etenivät vuonna 2019 odotustemme mukaisesti, mutta Suvanto Trucksin vuosi oli synkkä ja se jäi selvästi odotuksistamme. Nordic Rescue Groupin uuden johdon esiintyminen vahvisti käsitystämme sen tuloskasvunäkymistä.  Kokonaisuutena osakkeen hinnoittelu on lähellä neutraalia.

Inderes analyysi
30.1.
2020

Sievi Capitalin eilen järjestetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi odotetusti hallituksen ehdottaman ylimääräisen 0,15 euron lisäosingon. Olemme vähentäneet osinkorahat osien summastamme, ja tämän myötä laskelma on laskenut 1,21 euroon (aik. 1,36 euroa). 

Inderes analyysi
8.1.
2020

Sievi Capital kertoi eilen uudesta enemmistösijoituksesta pelastusajoneuvojen valmistajista muodostettavaan konserniin. Yritysoston myötä osien summa -laskelmamme on noussut 1,36 euroon/ osake (aik. 1,30 euroa/osake) johtuen edullisesta kauppahinnasta verrattuna yritykselle tekemäämme arvonmääritykseen. Yhtiö kertoi myös 0,15 euron lisäosingosta, mutta sillä ei ole vaikutusta yhtiölle hyväksymäämme arvostukseen. 

Inderes analyysi
29.11.
2019

Tavattuamme kohdeyhtiöiden toimitusjohtajia arviomme KH-Koneiden arvosta on hieman noussut. Suhteessa portfoliolle määrittämäämme osien summaan osake on positiivisten muutosten jälkeen lievästi aliarvostettu. Uskomme myös tulevien sijoitusten toimivan positiivisena ajurina osakkeelle, sillä luottamuksemme johdon pääoman allokointikykyä kohtaan on hyvä. 

Inderes analyysi
30.10.
2019

Yhtiö julkaisi Q3-katsauksensa, joka oli kokonaisuutena odotuksiemme kanssa hyvin linjassa. Kerrotun perusteella Indoor Group on kehittynyt hieman odotuksiamme paremmin, mutta Suvanto Trucksilla markkinan heikkous alkaa tulla yhä selvemmin läpi. Arvojen muutokset osien summa –laskelmassamme kumosivat pitkälti toisensa ja osake on neutraalisti hinnoiteltu.

Inderes analyysi
23.8.
2019

Omistusten kasvu oli H1-raportissa pääosin pirteää, mutta kannattavuudet jäivät odotuksistamme. Syklisten omistusten KH-Koneet Groupin sekä Suvanto Trucksin lähiajan näkymiin liittyy kasvavaa epävarmuutta ja niiden arvot laskivat selvimmin osien summa  -laskelmassamme. iLOQ:sta irtautuminen ja/tai uuden sijoituskohteen hankinta voivat lähitulevaisuudessa olla positiivisia ajureita osakkeelle, mutta kokonaisuutena osakkeen hinnoittelu on lähellä neutraalia.

Inderes analyysi
3.3.
2019

Enemmistöomisteisten sijoitusten viime vuosi oli lopulta vahva. KH-Koneet Group sekä Indoor Group ylittivät odotuksemme selvästi ja olemme nostaneet niiden arvoja osien summa -laskelmassamme. Yhtiön osakekurssi ei huomioinut hyvää kehitystä ja näemmekin vihdoin pientä nousuvaraa osakkeelle. 

Sievi Capital