Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sievi Capital

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
3.3.
2019

Enemmistöomisteisten sijoitusten viime vuosi oli lopulta vahva. KH-Koneet Group sekä Indoor Group ylittivät odotuksemme selvästi ja olemme nostaneet niiden arvoja osien summa -laskelmassamme. Yhtiön osakekurssi ei huomioinut hyvää kehitystä ja näemmekin vihdoin pientä nousuvaraa osakkeelle. 

Inderes analyysi
21.12.
2018

Tavoitehinnan lasku heijastelee syklisten omistusten arvostustasoissa tapahtunutta laskua. Myös iLOQ:in mahdollisen listautumisen suhteen tilanne näyttää heikommalta sijoittajien riskipreemioiden kohottua. Emme näe vielä kiirettä ostoksille, sillä osake on rajusta kurssilaskusta huolimatta mielestämme vasta saavuttanut neutraalin hinnoittelun

Inderes analyysi
5.11.
2018

Sievi Capitalin selvin yliarvostus on voimakkaan kurssilaskun seurauksena purkautunut. Olemme tehneet pieniä tarkennuksia osien summa -laskelmaamme alaspäin, jotka huomioivat omistuksista Q3:lla kerrotut lisätiedot, verrokkiryhmän lievästi laskeneet arvostustasot sekä listautumismarkkinan osoittamat hiljentymisen merkit. 

Inderes analyysi
26.10.
2018

Sievi Capitalin Q3-liiketoimintakatsaus ei tarjonnut oleellista uutta tietoa yhtiöstä. Suhteessa portfoliolle määrittämäämme osien summaan osake on edelleen selvästi yliarvostettu ja näkemyksemme mukaan markkina yliarvioi selvästi arvokkaimman omistuksen iLOQ:in arvoa. Viikon vanha laaja raporttimme on edelleen ajankohtainen ja luettavissa vapaasti täältä.

Inderes analyysi
18.10.
2018

Sievi Capital on sijoitusyhtiö, joka fokusoituu omistamaan ja kehittämään suomalaisia listaamattomia pk-yrityksiä. Suhteessa portfoliolle määrittämäämme osien summaan osake on selvästi yliarvostettu ja näkemyksemme mukaan markkina yliarvioi selvästi arvokkaimman omistuksen iLOQ:in arvoa. 

  •  

Sievi Capital