Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Skarta Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
28.2.
2019

Privanetin H2-tulos oli synkkä eivätkä näkymät tarjonneet juuri uutta valoa. Ohjeistuksessaan yhtiö kertoi pyrkivänsä kääntämään liiketoiminnan kannattavaksi tilikauden aikana. Voimakkaiden kululeikkauksien takia tämä voi hyvin tapahtua, mutta liikevaihdon kehitykseen näkyvyys on todella heikko. Privanetin joukkorahoitusliiketoiminta olisi mielestämme nykykurssilla houkuttelevasti hinnoiteltu, mutta yhtiöllä on vielä monia haasteita selätettävänä (ml. likviditeetin turvaaminen) ennen kuin arvo voidaan saada esiin. 

Inderes analyysi
8.1.
2019

Privanet antoi eilen ruman negatiivisen tulosvaroituksen, jonka perusteella 2018 tulos on rajusti tappiolla. Olemme laskeneet lähivuosien tulosennusteita voimakkaasti, vaikka yhtiö kertoi eilen myös suurista kululeikkauksista. Yhtiön markkina-arvo on vain noin 10 MEUR, mutta yhä syvenevät ongelmat jatkavat liiketoiminnan pohjan murentamista ja heikentävät merkittävästi myös näkymiä. Joukkorahoitusliiketoiminnan potentiaali hautautuu toistaiseksi suurien ongelmien alle.

Inderes analyysi
18.12.
2018

Olemme leikanneet ennusteitamme rajusti markkinatilanteen ja näkymien mielestämme heikennyttyä selvästi. Yhtiön maine on ottanut lisää osumia tapaus Lapikseen liittyen ja edessä on mahdollisesti kallis oikeudenkäynti. Vaikka yhtiön markkina-arvo on kutistunut vain 15 MEUR:oon ja pohja voi olla lähellä, jäämme odottamaan todisteita tuloskunnon parantumisesta, aikaisempien virheiden hallintaan saamisesta ja yhtiön muutosprosessin onnistumisesta. Sijoittajien luottamus on ymmärrettävästi heikko, ja yhtiöllä jälleen paljon todistettavaa. 

Inderes analyysi
30.8.
2018

H1-tulos oli tulosvaroituksen jälkeen odotetun synkkä. Tahdin pitäisi parantua selvästi H2:lla, mutta vuoden 2018 tulos jää kuitenkin heikoksi. Privanetin osake on poljettu jo todella alas, mutta erittäin korkean riskin, heikon näkyvyyden ja selkeiden tukitasojen puutteen takia pysymme odottavalla kannalla. Mielestämme yhtiön täytyy todistaa tuloskunto sijoittajille ennen luottamuksen paluuta.

Inderes analyysi
17.8.
2018

Olemme laskeneet Privanetin tavoitehinnan 2,0 euroon (aik. 3,1 euroa) yhtiön eilen antaman rajun negatiivisen tulosvaroituksen jälkeen. Vuosi 2017 tulee olemaan tuloksellisesti heikko eikä näkyvyyttä ensi vuoteen ole, joten osakkeella ei mielestämme tällä hetkellä ole selkeitä tukipisteitä. Olemme laskeneet suosituksemme myy-tasolle (aik. vähennä), koska kehitys on ollut huolestuttavaa ja näkyvyys tulevaisuuden kehitykseen on liian heikko, jotta yhtiön sinänsä korkeaan potentiaaliin voisi nojata.

Inderes analyysi
1.3.
2018

Olemme laskeneet Privanetin tavoitehintaa hieman 3,1 euroon (aik. 3,2 euroa) eilisen H2-raportin jälkeen. Toistamme vähennä-suosituksemme. Olemme laskeneet lähivuosien tulosennusteita noin 5 % ja osinkoennusteita leikkasimme merkittävästi. Joukkorahoitus-liiketoiminnan näkymät ovat edelleen vahvat, mutta riskit ovat edelleen liian korkeita ostoille. Epäilemme Lapiksen Erottaja-sotkun varjostavan yhtiötä vielä pitkään, mikä mielestämme pitää hyväksyttävän arvostustason alhaisena.

Inderes analyysi
16.2.
2018

Olemme laskeneet Privanetin suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) ja tavoitehintamme 3,2 euroon (aik. 3,3 euroa) yhtiön annettua eilen negatiivinen tulosvaroitus. Privanet arvioi vielä marraskuun lopussa vuoden 2017 liikevoiton asettuvan 5-6 MEUR:n välille, mutta kertoi eilen liikevoiton jäävän 4,8 MEUR:oon. Olemme laskeneet ennusteitamme selvästi myös lähivuosilta ja siirrymme odottamaan parempaa näkyvyyttä yhtiön tuloskehitykseen. 

Inderes analyysi
29.11.
2017

Olemme nostaneet Privanetin tavoitehinnan 3,3 euroon (aik. 2,8 euroa) ja suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Privanet teki eilen 2,6 MEUR:n alaskirjauksen valtaosin Lapis-riskeistä, mutta arvioi tästä huolimatta vuoden 2017 liikevoiton asettuvan 5-6 MEUR:n välillä. Muu liiketoiminta on siten kehittynyt erinomaisesti ja olemme nostaneet selvästi H2’17-ennusteitamme. Pöytää on nyt puhdistettu alaskirjauksilla, mutta Lapiksen Erottaja-tapaus on edelleen selvittämättä. Tämä nostaa Privanetin muutenkin korkeaa riskiprofiilia toistaiseksi ja painaa samalla hyväksyttävää arvostusta.

Inderes analyysi
16.11.
2017

Olemme laskeneet Privanetin suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) ja tavoitehintamme 2,8 euroon (aik. 3,8 euroa). Näkemyksemme liiketoiminnan arvosta ei ole muuttunut näin rajusti, mutta lyhyellä tähtäimellä kehitystä varjostavat Lapikseen liittyvät sotkut. Yhtiön on ensin puhdistettava pöytä, mikä tarkoittanee muun muassa alaskirjauksia omista Lapis-sijoituksista, ja tämän jälkeen voitettava takaisin sijoittajien luottamus. Kun asia on loppuun käsitelty, markkinat tulevat jälleen muistamaan yhtiön omistavan erittäin hyvin kehittyneen ja arvokkaan Around-joukkorahoitusalustan. 

Inderes analyysi
20.9.
2017

Olemme nostaneet sijoituspalveluyhtiö Privanetin tavoitehinnan 3,8 euroon (aik. 3,5 euroa) yhtiön tuoreiden järjestelyiden jälkeen. Arviomme mukaan Nordic Growth Market-, Funded By Me- ja Securities-järjestelyt luovat omistaja-arvoa ja vahvistavat selvästi Privanetin kasvupotentiaalia sekä Suomessa että ulkomailla. Yhtiön riskiprofiili on edelleen korkea, mutta liiketoiminnan painopisteen siirtyessä kohti joukkorahoitusta hyväksyttävä arvostustaso on mielestämme noussut. Pidämme osakkeen nykyistä arvostustasoa maltillisena ja toistamme lisää-suosituksemme. 

Skarta Group