Smile Henkilöstöpalvelut
284 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
Yhtiö on poistunut pörssistä. Katso kaikki yhtiöt tästä.

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisin video

Yhtiökuvaus Strategia & arvot Verrokit Markkinat Johtoryhmä Tuotteet & Palvelut

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj on yksi Suomen johtavista henkilöstöpalveluita tarjoavista yhtiöistä. Smile on erikoistuneet joustaviin vuokratyövoimaratkaisuihin, joita se tarjoaa maanlaajuisesti eri toimialoille, kuten hotelli-, ravintola- ja catering-alalle, rakentamiseen, teollisuuteen ja logistiikkaan sekä terveydenhuoltoalalle. Henkilöstövuokrauspalveluiden lisäksi Smilen liiketoiminta kattaa koulutuspalvelut, rekrytointi- ja suorarekrytointipalvelut sekä vuokrattavan henkilöstön tuonnin ulkomailta.

Smilen ydintehtävänä on ratkaista työn ja tekijöiden kohtaaminen yhdistämällä työnantajat ja työntekijät, jolloin asiakkaat saavat työvoimaa ja työntekijät työllistyvät asiakasyrityksiin.

Smile on perustettu 2014, mutta liiketoiminnan juuret ovat jo vuonna 2002 perustetussa yhtiössä. Smilellä oli vuonna 2017 noin 1 1001 asiakasta ympäri Suomea ja noin 8 000 henkilöä on saanut yhtiötä palkkaa 1.1.-30.6.2018 välisenä aikana.  Yhtiöllä on 22 toimipaikkaa ympäri Suomea, joista suurin osa kasvukeskuksissa. Vakituisia toimihenkilöitä 20.9.2018 on noin 140.

Smile on kasvanut alan keskimääräistä kasvua voimakkaammin, Smilen orgaaninen kasvu on ollut keskimäärin 30 % vuodessa vuosina 2015-2017 ja yhtiö on kasvanut kannattavasti.

1Yhtiö on laskenut samaan konserniin kuuluvat asiakkaat yhtenä asiakkaana.

Smilen vahva kasvustrategia

Smilella on vuoteen 2021 asti yltävä strategia. Smilen tavoitteena on olla toimialansa tehokkain ja tunnetuin yhtiö, jolla on tarjota asiakkaillen toimialan parhaat konseptit ja palvelut. Smile haluaa, että näitä palveluita tarjoaa motivoinut ja hyvinvoiva henkilöstö. Smile haluaa kehittää vuokratyötä siten, että se on yleisesti perinteistä vakituista työsuhdetta halutumpi vaihtoehto työntekijälle. Smilen tavoitteena on toimia Suomessa henkilöstövuokrausmarkkinan järjestelijänä ja kasvaa markkinoiden selkeästi suurimmaksi toimijaksi toteuttamalla yritysostoja määriteltyjen periaatteidensa mukaisesti.

VMP Varamiespalvelut, Bolt Works, Manpower Group, Barona Group.

Henkilöstöpalvelumarkkina Suomessa

Suomen henkilöstöpalveluiden markkinan koko oli vuonna 2017 noin 2,6 miljardia euroa. 1) Markkinoiden koko on kasvanut vuosina 2013–2017 keskimäärin 11,4 prosenttia vuodessa. 2) Smilelle tärkeä henkilöstövuokrausmarkkina on henkilöstöpalveluiden markkinoista kooltaan selkeästi merkittävin. Suomen henkilöstövuokrausmarkkinan koko oli 1,9 miljardia euroa vuonna 2016. 3) Tästä 1,9 miljardin markkinasta noin 1,1 miljardia euroa koostuu Smilen keskeisimmistä toimialoista eli hotelli-, ravintola- ja catering-alasta (”HoReCa”) sekä rakentamisesta, teollisuudesta ja logistiikasta (”TRL”). 4) Talouden kasvun, työmarkkinoiden trendien ja vuokratyöntekijöiden kasvava määrä suhteessa muuhun työvoimaan ovat ajureita, joiden tukemana markkinan kasvun odotetaan olevan vuosina 2018–2020 keskimäärin 14,3 prosenttia vuodessa. Tämän mukaisesti henkilöstöpalveluiden markkinan koon oletetaan vuonna 2020 olevan noin 3,8 miljardia euroa. 5)

Suomessa vuokratyövoiman osuus koko työvoimasta on selvästi EU:n keskiarvon alapuolella. Kun Suomessa vuokratyövoiman osuus koko työvoimasta oli 1,7 prosenttia vuonna 2017, vastaava luku esimerkiksi Alankomaissa oli 3,9 prosenttia ja Espanjassa 3,4 prosenttia vuonna 2017. EU:n keskiarvo vuonna 2017 oli 1,9 prosenttia ja Euroalueen keskiarvo oli 2,5 prosenttia. 6)

Työmarkkinoiden megatrendit tukevat henkilöstövuokraustoimialaa

Työn murros, kuten digitalisaatio ja automatisaatio, muokkaavat toimialoja ja vähentävät tai jopa hävittävät työpaikkoja ja ammatteja. Samaan aikaan syntyy kokonaan uusia työtehtäviä. Työntekijöiden arvostaessa yhä enenevissä määrin työsuhteiden joustavuutta ja työtehtävien vaihtelevuutta, vuokratyö nähdään vaihtoehtona perinteisen vakaan työsuhteen sijaan. Myös yhteiskunnassa laajemmin on nähtävissä tarve nykyistä joustavammalle työmarkkinarakenteelle.

Vuokratyön tarjoamien työtehtävien laatu ja sisältö ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä on lisännyt sen houkuttelevuutta työntekijöiden silmissä.7)Erityisesti nuorten muuttuva arvomaailma tukee henkilöstövuokrapalveluiden tarvetta ja mahdollisuutta lyhytaikaiseen työskentelyyn. Työkulttuurin merkitys korostuu työnhaussa: nuoret työntekijät arvostavat avointa ja rehellistä työkulttuuria.8) Työn mielekkyys koetaan tärkeäksi.9)Henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntää lisäävät muuttuvat työympäristöt ja -tehtävät, lyhentyneet työsuhteet sekä liikkuvammat työntekijät.

Toimialamurros luo työnantajille haasteita löytää ammattitaitoisia työntekijöitä. Yhä useammin työvoiman koulutus ja taidot eivät enää vastaa riittävässä määrin työmarkkinoiden tarpeisiin. Tämä lisää kysyntää uudentyyppisille koulutusmenetelmille.

Lähteet:
1) Kolmannen osapuolen tekemä markkinatutkimus. Henkilöstöpalveluiden markkinaan kuuluvat työnvälitystoiminta, työvoiman vuokraus sekä muu henkilöstön hankinta.
2) Tilastokeskus; Kolmannen osapuolen tekemä markkinatutkimus.
3) Tilastokeskus, työvoiman vuokraus, 2016.
4) Tilastokeskus, Palveluerien liikevaihto toimialoittain, 2016.
5) Tilastokeskus; Kolmannen osapuolen tekemä markkinatutkimus
6) Eurostat Labour Force Survey, saatavilla osoitteessa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_qoe_4a6r2&l....
7) Vuokratyöntekijätutkimus 2018, HPL; Kolmannen osapuolen tekemä markkinatutkimus.
8) Smilen vuonna 2018 teettämä ”Nuoret ja työ” -tutkimus: 62 prosenttia vastanneista toivoisi mahdollisuutta vaikuttaa työaikoihin enemmän.
9) Smilen vuonna 2018 teettämä ”Nuoret ja työ” -tutkimus: 58 prosenttia vastanneista pitää työpaikan hyvää yhteishenkeä palkkaa tärkeämpänä ja 57 prosenttia pitää työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä palkkaa tärkeämpänä.

Sami Asikainen
Toimitusjohtaja

Jarno Vilponen
Talousjohtaja

Mira Jantunen
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Pasi Majakangas
Kehitysjohtaja

Juspe Laakso
Markkinointijohtaja

Jimi Helin
Toimialajohtaja, HoReCa

Riku Rahikainen
Toimialajohtaja, TRL

Tomi Laaksola
Palvelujohtaja

Katri Roslund
Toimialajohtaja, lääkärit

Smilen liiketoiminta on jaettu kolmeen toimialaan:

  • Hotelli, ravintola ja catering (HoReCa)
  • Teollisuus, rakentaminen ja logistiikka (TRL)
  • Muut-toimiala

 

Smile HoReCa

Smilen HoReCa-toimiala keskittyy tarjoamaan työntekijöitä pääasiassa hotelli-, ravintola- ja catering-alalle koko Suomen alueella. Lisäksi Smile lukee tytäryhtiönsä Smile Events & Promotions Oy:n kautta tarjottavat henkilöstövuorausratkaisut ja rekrytoinnit tapahtuma- ja promootioalojen asiakkailleen kuuluvan Smilen HoReCa-toimialaan.

Yhtiön työntekijät työskentelevät HoReCa-toimialalla muun muassa ravintoloissa kokkeina, tarjoilijoina tai muina ravintolatyöntekijöinä sekä toimitila- ja laitoshuoltajina. Smile Events & Promotions Oy tarjoaa asiakkaille VIP-tason työntekijöitä sekä pieniin että suuriin tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi festivaaleihin, urheilutapahtumiin ja yritystilaisuuksiin.

Smile TRL

Smilen TRL-toimiala tarjoaa työntekijöitä teollisuuden, rakentamisen ja logistiikan toimialojen tarpeisiin. TRL-toimiala on kasvanut viime vuosina merkittävästi.  

TRL-toimiala työllistää monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. TRL-toimiala tarjoaa työntekijöitä muun muassa seuraaviin tytehtäviin: hitsaaja, siivooja, kokoonpanija, CNC-koneistaja, kirvesmies, sähköasentaja, putkiasentaja, elementtisaumaaja, varastotyöntekijä ja rakennusmaalari.

Muut-toimiala

Smilen Muut-toimiala käsittää HoReCa- ja TRL-toimialojen ulkopuolelle jäävän Smilen liiketoiminnan. Muut-toimiala sisältää suorarekrytoinnin, koulutuspalvelut ja työntekijöiden välittämisen terveydenhuoltoalalle. Smile tarjoaa Muut-toimialan palveluita Smile Doctors Oy:n (”Smile Doctors”), Smile Education Oy:n (”Smile Education”) ja Smile Rekry Oy:n (”Smile Rekry”) kautta.

Smile Doctors

Smile välittää tytäryhtiönsä Smile Doctors Oy:n kautta korkeatasoisia lääkäreitä julkisen ja yksityisen sektorin terveydenhuollon toimijoille, kuten terveyskeskuksille ja yksityisille lääkäriasemille. Yhtiö toimii lääkäreidensä managerina ja tarjoaa kattavan yhteistyöverkostonsa avulla asiakkailleen sekä pitkäaikaisia henkilöstöratkaisuja että määräaikaisia toimeksiantoja.

Smile Education

Yhtiö tarjoaa koulutusratkaisuja työntekijöille, oppilaitoksille ja yrityksille. Yhtiö tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden opiskella ammatin palkallisesti oppisopimuksella tai lisäkoulutuksella toimien oppilaitoksen, työntekijän ja yrityksen välillä. Lisäksi Smile tarjoaa yrityksille työntekijöiden koulutus- ja jatkokoulutusratkaisuja. Smile Education vastaa Yhtiön oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Oppilaitokset ovat tärkeä rekrytointikanava kaikille Smilen toimialoille.

Smile Rekry

Smile Rekry tarjoaa asiakkailleen suorarekrytointipalvelua yritysten talous- ja henkilöstöhallinnon, ICT:n, myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon ja ylimmän johdon rekrytoinnin välineeksi. Palvelu kattaa rekrytoinnin asiantuntijat, valmiit rekrytointikanavat ja hakijapoolit, tehokkaat menetelmät sekä kattavan datan ja sen analytiikan. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen myös tukea palvelun kautta hankittujen työntekijöiden perehdytykseen. Smile Rekry suorittaa myös henkilöstö- ja tiimiarviointeja.

Sisäpiirin kaupat

Tyyppi: news
26.8.
2019

VMP ja Noho Partners tiedottivat perjantaina, että VMP:n ja Nohon tytäryhtiön Smilen yhdistyminen on saatu päätökseen. Näin ollen VMP:n suunnattu anti (10,05 miljoonaa osaketta) Smilen omistajille toteutuu ja Smilen luvut konsolidoidaan VMP:n lukuihin loppuvuoden osalta.

Tyyppi: news
21.8.
2019

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli kesäkuussa 134 MEUR ja se kasvoi 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilman yritysostoja kasvu oli vastaavasti vajaa prosentin.

Tyyppi: video
5.7.
2019

Yhdistyvien VMP:n ja Smile:n toimitusjohtaja Sami Asikainen analyytikko Petri Gostowskin haastattelussa. VMP ja Noho Partners tiedottivat aamulla allekirjoittaneensa kauppasopimuksen, jonka mukaan VMP ostaa Smilen osakekannan osakevastiketta vastaan.

Analyytikoiden kommentit löydät täältä

VMP: https://www.inderes.fi/fi/uutiset/vmp-ostaa-smilen-ja-ottaa-merkittavan-...

Tyyppi: news
18.6.
2019

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelun mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli huhtikuussa 123 MEUR ja se kasvoi peräti 9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tyyppi: video
10.10.
2018

Analyytikko Sauli Vilén kommentoi Smilen listautumisen peruuntumisen vaikutuksia.

00:05 Smilen listautumisanti perutaan, mistä kyse?
01:23 Mitä peruuntuminen tarkoittaa Restamaxin kannalta?
04:56 Onko pääomasijoittaja tai teollinen ostaja potentiaalinen?
08:07 Onko mahdollista, että pääjärjestäjänä toiminut Nordea olisi löytänyt Smilesta jotain kriittistä, minkä seurauksena listautumisanti peruutettiin?

Tyyppi: stock_exchange_release
10.10.
2018

SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.10.2018 KLO 14.00

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n listautumisanti ja listautuminen peruutetaan

Tyyppi: stock_exchange_release
5.10.
2018

SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.10.2018 KLO 12.40

Täydennys Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n 21.9.2018 päivättyyn listalleottoesitteeseen

Tyyppi: inderes_qa
4.10.
2018

Hei, En löytänyt Inderesin kommentteja Smilen valuaatiosta IPOssa. Tarkoittaako kommentoimatta jättäminen sitä, että Inderes oli tekemässä IPO-tutkimusta Smilestä, piti sitä huonona keissinä ja täten ei kommentoi? Fellow Financestakin tehty oma analyysi....

Tyyppi: stock_exchange_release
4.10.
2018

SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.10.2018 KLO 11.30

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n listautumisannin merkintäaikaa pidennetään instituutioannin osalta ja merkintähintaa muutetaan

Tyyppi: inderes_qa
28.9.
2018

Hei, haluaisitteko avata tarkemmin, että millaisiin numeroihin maanantain aamukatsauksessa esitetyt Smilen kertoimet pohjautuvat? Miten suurta liikevaihdon kasvuprosenttia odotatte tälle vuodelle vuoden 2017 124 miljoonan pro forma -liikevaihtoon? Ja miten suurta käyttökateprosenttia odotatte vuodelle 2018? Vai menevätkö nämä jo premium-sisällön puolelle? :)

Smile Henkilöstöpalvelut

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj on yksi Suomen johtavista henkilöstöpalveluita tarjoavista yhtiöistä. Smile on erikoistuneet joustaviin vuokratyövoimaratkaisuihin, joita se tarjoaa maanlaajuisesti eri toimialoille, kuten hotelli-, ravintola- ja catering-alalle, rakentamiseen, teollisuuteen ja logistiikkaan sekä terveydenhuoltoalalle. Henkilöstövuokrauspalveluiden lisäksi Smilen liiketoiminta kattaa koulutuspalvelut, rekrytointi- ja suorarekrytointipalvelut sekä vuokrattavan henkilöstön tuonnin ulkomailta.

Smile Henkilöstöpalvelut

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj on yksi Suomen johtavista henkilöstöpalveluita tarjoavista yhtiöistä. Smile on erikoistuneet joustaviin vuokratyövoimaratkaisuihin, joita se tarjoaa maanlaajuisesti eri toimialoille, kuten hotelli-, ravintola- ja catering-alalle, rakentamiseen, teollisuuteen ja logistiikkaan sekä terveydenhuoltoalalle. Henkilöstövuokrauspalveluiden lisäksi Smilen liiketoiminta kattaa koulutuspalvelut, rekrytointi- ja suorarekrytointipalvelut sekä vuokrattavan henkilöstön tuonnin ulkomailta. Smilen ydintehtävänä on ratkaista työn ja tekijöiden kohtaaminen yhdistämällä työnantajat ja työntekijät, jolloin asiakkaat saavat työvoimaa ja työntekijät työllistyvät asiakasyrityksiin.