Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Soprano

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
16.4.
2021

Soprano Oyj pörssitiedote 16.4.2021 klo 9.00

Sopranon tilinpäätös 2020 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 on julkaistu


Soprano Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen vuodelta 2020. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen.

Tiedotteet
16.4.
2021

Soprano Oyj sisäpiiritieto 16.4.2021 klo 08.30

Osakkuusyhtiöjärjestelyitä koskeva kanneasia osin sovittu

Inderes analyysi
22.3.
2021

Sopranon H2-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä epävarmojen näkymien sekä ohjeistuksen kanssa jätti raportista heikon kuvan. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon hehkutetuista koulutusvientihankkeista ole ollut yhtiölle vielä paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. 

Analyytikon kommentti
22.3.
2021

Tiedotteet
19.3.
2021

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 19.3.2021 klo 14.20

Korjaus Soprano Oyj konsernin vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteeseen

Analyytikon kommentti
19.3.
2021

Sopranon liikevaihto laski odotuksiamme enemmän ja tulos jäi tämän vuoksi selkeästi alle odotustemme.

Tiedotteet
19.3.
2021

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 19.3.2021 klo 09.00

Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2020

Koronapandemia painoi tilikauden liikevaihtoa ja tulosta, rahoituspaketti vahvisti kassaa

Soprano Oyj konserni heinä-joulukuu 2020                                        

Analyytikon kommentti
12.3.
2021

Odotamme yhtiön liikevaihdon laskevan vertailukaudesta koronapandemian vaikutuksien myötä. Koronapandemia on jatkunut odotuksiamme vahvemmalla läsnäololla myös alkuvuoden aikana, mikä ei tiedä hyvää yhtiön koulutustarjoamalle.

Tiedotteet
28.1.
2021

Soprano Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 28.1.2021 klo 13.30

___________________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mehtälä, Satu
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen 
___________________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Soprano Oyj 
LEI: 743700TDB62DGAFROB24
___________________________________________________    

Tiedotteet
28.1.
2021

Soprano Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 28.1.2021 klo 13.30

___________________________________________________ 

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lehtinen, Jarmo
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen 
___________________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Soprano Oyj 
LEI: 743700TDB62DGAFROB24
___________________________________________________    

Soprano

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Soprano

Soprano Oyj on koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö. Sijoitamme yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita verkossa. Uskomme, että digitaalisten koulutuspalveluiden, Suomen kansainvälisen koulutusmaineen ja konsernin erikoisosaamisen avulla pystymme kiihdyttämään koulutusalan yritysten kasvua ja luomaan merkittävää lisäarvoa. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Osakkeen tunnus on SOPRA.